Dịch vụ tư vấn luật thừa kế - giải quyết các tranh chấp thừa kế

tiasanglaw

Thành viên
Tham gia
20/6/2022
Bài viết
0
Dịch vụ tư vấn pháp luật về thừa kế là nhu cầu của nhiều cá nhân, gia đình khi xảy ra các vấn đề pháp lý về thừa kế như tranh chấp thừa kế, thừa kế có yếu tố nước ngoài, khai nhận di sản thừa kế,… Việc tìm một đơn vị, văn phòng luật sư, công ty luật uy tín để tư vấn về thừa kế thì thật đơn giản nhưng làm sao để đánh giá được chất lượng dịch vụ. Luật Tia Sáng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý và tranh tụng đã giải quyết tranh chấp thừa kế thành công nhiều vụ việc dân sự liên quan đến vấn đề thừa kế, chúng tôi cam đoan sẽ cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật về thừa kế uy tín, hiệu quả bởi đội ngũ thạc sĩ luật sư chuyên môn cao và tận tâm, đạo đức nghề nghiệp.

1. Pháp Luật thừa kế là gì?​

Theo quy định tại Bộ luật Dân sự, thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại được gọi là di sản. Thừa kế được chia thành thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc.

Thừa kế theo di chúc là việc chuyển dịch tài sản thừa kế của người đã chết cho người còn sống theo sự định đoạt của người đó khi còn sống. Thừa kế theo di chúc được quy định tại chương XXII của Bộ luật dân sự năm 2015.

Thừa kế theo pháp luật là việc dịch chuyển tài sản thừa kế của người đã chết cho người sống theo quy định của pháp luật nếu người chết không để lại di chúc hoặc để lại di chúc nhưng di chúc không hợp pháp. Thừa kế theo pháp luật được quy định tại chương XXIII của Bộ luật dân sự năm 2015.

dịch vụ tư vấn luật thừa kế


2. Sự khác biệt giữa Thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc?​

Thừa kế theo di chúc: là sự thể hiện ý chí, nguyện vọng của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Thừa kế theo pháp luật: là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

thuake1.png


thuake2.png
Ngoài những nội dung này, hai hình thức này cũng có những quy định riêng, không giống nhau. Ví dụ như:

- Thừa kế theo pháp luật: Quy định về thế vị, quyền thừa kế giữa cha mẹ nuôi, cha mẹ đẻ với con nuôi; con riêng và bố dượng, mẹ kế; giữa vợ chồng đã chia tài sản chung; đang xin ly hôn hoặc đã kết hôn với người khác...

- Thừa kế theo di chúc: Quy định về người làm chứng di chúc; gửi giữ di chúc; di tặng; công bố di chúc...

3. Khi nào cần dịch vụ tư vấn pháp luật thừa kế?​

 • Trong gia đình có người cần lập di chúc có hình thức và nội dung theo đúng quy định pháp luật;
 • Người thân chết nhưng không để lại di chúc;
 • Người chết để lại di chúc nhưng không có hiệu lực, vi phạm hình thức được quy định theo pháp luật, vi phạm điều cấm của luật hoặc trái đạo đức xã hội;
 • Quyền và lợi ích của người được hưởng di sản không được đảm bảo;
 • Người thừa kế không thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với phần di sản được hưởng thừa kế;
 • Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc cùng thời điểm với người lập di chúc hoặc tổ chức được hưởng di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;
 • Khi có sự tranh chấp về chia di sản thừa kế, hàng thừa kế, thực hiện nghĩa vụ của người chết,…

4. Lĩnh vực luật sư tư vấn thừa kế - Luật Tia Sáng​

4.1. Tư Vấn Thủ Tục Lập Di Chúc​

 • Tư vấn hình thức di chúc và cách thức lập di chúc đúng pháp luật;
 • Tư vấn nội dung cần thiết trong di chúc;
 • Thủ tục để làm di chúc theo đúng quy định của pháp luật về thừa kế;
 • Tư vấn luật về xử lý tài sản và phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến làm di chúc (lập di chúc) cho tài sản có tính đặc thù liên quan đến sự điều chỉnh của những lĩnh vực pháp luật liên quan khác như lĩnh vực doanh nghiệp, lĩnh vực pháp luật đất đai nhà ở và bất động sản khác;
 • Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc.

4.2. Tư Vấn Thừa Kế Tài Sản, Thừa Kế Di Sản​

 • Xác định tính hợp pháp của tài sản, di sản thừa kế;
 • Cách thức phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;
 • Thủ tục khai nhận di sản, từ chối nhận di sản, tài sản thừa kế;
 • Tư vấn xác định hàng thừa kế theo đúng quy định pháp luật;
 • Tư vấn về giá trị cho mỗi loại di sản thừa kế;
 • Tư vấn thủ tục từ chối nhận tài sản thừa kế;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến chia di sản, tài sản thừa kế có tính đặc thù liên quan đến sự điều chỉnh của những lĩnh vực pháp luật liên quan khác như lĩnh vực doanh nghiệp, lĩnh vực pháp luật đất đai nhà ở và bất động sản khác.

4.3. Tư Vấn Giải Quyết Tranh Chấp Thừa Kế​

Luật Tia Sáng giải quyết tranh chấp thừa kế bao gồm:

 • Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp về quyền hưởng thừa kế theo quy định;
 • Giải quyết tranh chấp về xác định hàng thừa kế để chia thừa kế;
 • Giải quyết tranh chấp trong việc chia thừa kế theo pháp luật, chia thừa kế theo di chúc giữa các đồng thừa kế;
 • Thay mặt các bên tiến hành đàm phán, hòa giải, thương lượng chia thừa kế;
 • Hỗ trợ khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện giải quyết tranh chấp;
 • Trực tiếp tham gia tố tụng với tư cách là luật sư – Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại các cấp tòa xét xử.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp thừa kế liên quan đến di chúc hoặc theo pháp luật liên quan đến di sản thừa kế là tài sản có tính đặc thù liên quan đến sự điều chỉnh của những lĩnh vực pháp luật liên quan khác như lĩnh vực doanh nghiệp, lĩnh vực pháp luật đất đai nhà ở và bất động sản khác.

4.4. Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp thừa kế tại Luật Tia Sáng​

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp thừa kế của Luật Tia Sáng bao gồm:

 • Tư vấn hỗ trợ khách hàng soạn thảo, lập di chúc đúng với quy định của pháp luật;
 • Tư vấn thủ tục yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế;
 • Tư vấn về thời hiệu thừa kế;
 • Tư vấn về thừa kế, tranh chấp thừa kế có yếu tố nước ngoài;
 • Hỗ trợ các thủ tục theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật khi khởi kiện giải quyết tranh chấp;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện khiếu nại, khởi kiện để đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng;
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

5. Thủ tục khai nhận di sản thừa kế năm 2022​

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo pháp luật được quy định tại Điều 57, Điều 58 Luật Công chứng 2014, những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng phần thì có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản.

 • Người thừa kế hoặc người được ủy quyền liên hệ tổ chức công chứng và xuất trình hồ sơ theo quy định.
 • Sau khi kiểm tra đầy đủ hồ sơ, phù hợp quy định pháp luật, tổ chức công chứng tiến hành thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản.
 • Việc thụ lý phải được niêm yết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết. Việc niêm yết do tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tại trụ sở của UBND cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản; trường hợp không xác định được nơi thường trú cuối cùng thì niêm yết tại nơi tạm trú có thời hạn cuối cùng của người đó hoặc nơi có bất động sản là di sản thừa kế.
 • Sau 15 ngày niêm yết, nếu không có khiếu nại, tố cáo thì cơ quan công chứng chứng nhận văn bản thừa kế. Các đồng thừa kế có thể lập văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế hoặc Văn bản khai nhận di sản thừa kế.
Khi đã hoàn tất thủ tục khai nhận di sản thừa kế trên, người được hưởng di sản phải thực hiện thủ tục đăng ký quyền tài sản đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật:

 • Đối với tài sản là đất đai, nhà cửa thì người thừa kế thực hiện thủ tục đăng ký tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tại nơi có đất.
 • Đối với tài sản là ô tô, xe máy thì người thừa kế thực hiện thủ tục đăng ký tại Cơ quan đăng ký xe.

6. Hồ sơ thừa kế gồm những gì?​

Hồ sơ thừa kế bao gồm:

 • Giấy chứng tử của người để lại di sản.
 • Các giấy tờ chứng minh về tài sản của người để lại di sản bao gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; sổ tiết kiệm; giấy đăng ký xe; giấy chứng nhận cổ phần…
 • Giấy tờ về nhân thân của người thừa kế: CMND, hộ khẩu,…
 • Di chúc (nếu có).
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân giữa người để lại di sản và người nhận di sản (áp dụng cho trường hợp thừa kế theo pháp luật).
 • Giấy đăng ký kết hôn hoặc xác nhận tình trạng hôn nhân của người để lại di sản (nếu có).
>>> TÌM HIỂU THÊM: Tư vấn thủ tục làm di chúc thừa kế đất đai nhanh và hợp pháp năm 2022

7. Chi phí làm thủ tục thừa kế​

Đến dịch vụ của Luật Tia Sáng bạn sẽ được phục vụ những tiện ích như:

Dịch vụ chính xác, nhanh gọn: Giải quyết thủ tục thừa kế là thủ tục khá phức tạp. Nếu không hiểu rõ sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc. Chính vì vậy mà khi sử dụng dịch vụ của Luật sư Luật Tia Sáng; quý khách hàng sẽ được tư vấn tận tình; tránh được nhiều rủi ro pháp lý.

Đúng thời hạn: Với phương châm “Đưa Luật sư đến ngay tầm tay bạn“; chũng tôi đảm bảo dịch vụ luôn được thực hiện đúng thời hạn. Quyền và lợi ích của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu.

Chi phí: Chi phí làm thủ tục thừa kế của Luật Tia Sáng có tính cạnh tranh cao; tùy vào tính chất vụ việc cụ thể. Với giá cả hợp lý, chúng tôi mong muốn khách có thể trải nghiệm dịch vụ một cách tốt nhất. Chi phí đảm bảo phù hợp, tiết kiệm nhất đối với khách hàng.

8. Lý do cần luật sư tư vấn pháp luật thừa kế ?​

Trong trường hợp người chết không để lại di chúc, hoặc di chúc không hợp pháp thì sẽ thực hiện phân chia tài sản người chết (di sản) theo pháp luật. Khi phân chia tài sản người chết theo pháp luật thì người thừa kế và di sản họ nhận được sẽ không phụ thuộc vào di nguyện, ý chí của người chết mà sẽ được phân chia theo quy định của pháp luật. Vì vậy khi chia di sản cần nắm bắt được các quy định của pháp luật về thừa kế để tránh xảy ra tranh chấp, khiếu kiện.

Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo môi trường pháp lý an toàn, tin cậy cho hoạt động của đời sống – xã hội. Khi hành nghề, luật sư thực hiện chức năng tư vấn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống được pháp luật điều chỉnh, giúp khách hàng soạn thảo các văn bản pháp lý, hướng dẫn khách hàng những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của họ khi thực hiện các giao dịch và cách xử sự theo đúng pháp luật.

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp thừa kế góp phần không nhỏ trong việc hạn chế những tranh chấp có thể xảy ra trong đời sống xã hội, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và nâng cao sự hiểu biết pháp luật của người dân. Đặc biệt trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường, hoạt động tư vấn pháp luật được coi là một loại hình dịch vụ nghề nghiệp được điều chỉnh bằng các quy định pháp luật về hành nghề luật sư và các luật lệ về kinh doanh.

Hãy lựa chọn luật sư của Luật Tia Sáng để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật thừa kế.

>>> TÌM HIỂU THÊM: Chia thừa kế đất đai của bố mẹ mới nhất 2022 theo Luật thừa kế

9. Nội dung dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến​

Các nội dung cơ bản trong quá trình tư vấn pháp luật thừa kế như sau:

9.1. Tư vấn thủ tục lập di chúc:​

- Tư vấn về điều kiện, nội dung, giấy tờ cần chuẩn bị để tiến hành lập di chúc;

- Tư vấn về các hình thức hợp pháp của di chúc;

- Tư vấn soạn thảo, lập di chúc;

- Tư vấn về di chúc chung của vợ chồng, của các đồng sở hữu;

- Tư vấn về các trường hợp thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc, các trường hợp thừa kế thế vị;

- Thủ tục để làm di chúc theo đúng quy định của pháp luật về thừa kế để có bảng di chúc hợp pháp, đảm bảo tính hiệu lực của di chúc. Tư vấn các vấn đề liên quan đến làm di chúc (lập di chúc) cho tài sản khác.

- Tư vấn Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc;

- Tư vấn hiệu lực pháp luật của di chúc;

- Tư vấn thủ tục Công bố di chúc;

- Tư vấn giải thích nội dung di chúc;

9.2. Tư vấn pháp luật thừa kế:​

- Tư vấn về quyền thừa kế theo di chúc, theo pháp luật;

- Tư vấn thủ tục khai nhận di sản thừa kế, từ chối nhận di sản thừa kế;

- Tư vấn xác định hàng thừa kế, phần công sức đóng góp của người trực tiếp quản lý tài sản thừa kế.

- Tư vấn các trường hợp đồng thừa kế, thừa kế có yếu tố nước ngoài;

- Tư vấn các quyền và nghĩa vụ của các thừa kế theo quy định của pháp luật;

- Tư vấn cách thức phân chia phần chia tài sản thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật.

- Tư vấn về thời điểm, địa điểm mở thừa kế;

- Tư vấn xác định di sản thừa kế;

- Tư vấn xác định người thừa kế di sản;

- Tư vấn về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;

- Tư vấn cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại;

- Tư vấn cách thức xác định người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản;

- Tư vấn xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm (nếu có);

- Tư vấn thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế;

- Tư vấn xác định những người không được quyền hưởng di sản thừa kế;

- Tư vấn xác định thời hiệu về thừa kế;

- Tư vấn chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền thừa kế; người bị tước quyền thừa kế;

- Tư vấn trường hợp người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc;

- Tư vấn cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng;

- Tư vấn giao nghĩa vụ cho những người thừa kế;

- Tư vấn chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản;

9.3. Tư vấn quy định pháp luật thừa kế về các biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến di sản:​

- Tư vấn về thời hiệu khởi kiện khởi kiện tranh chấp di sản thừa kế;

- Tư vấn sọan đơn khởi kiện, văn bản thỏa thuận và tư vấn về các loại giấy tờ để hoàn thiện về hồ sơ khởi kiện;

- Đại diện theo ủy quyền tiến hành đàm phán, thương lượng, hòa giải để chia thừa kế;

- Thay mặt các bên tiến hành đàm phán, hòa giải, thương lượng chia thừa kế;

- Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền.

- Tư vấn cho khách hàng về thủ tục tố tụng tại Tòa án và Cơ quan có thẩm quyền khác trong quá trình giải quyết vụ việc;

- Đại diện thân chủ tham gia thủ tục tố tụng, làm việc với các bên liên quan và cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết vụ kiện nhằm bảo đảm tối đa quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.

9.4. Được luật sư tư vấn các khó khăn có thể gặp khi chia thừa kế theo pháp luật​

- Khó khăn trong việc xác định người thừa kế

- Khó khăn trong việc xác định tài sản của người chết

- Khó khăn trong việc chuẩn bị giấy tờ, thủ tục

10. Tại sao nên sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế của Công ty luật Tia Sáng?​

Công ty Luật TIA SÁNG là tổ chức hành nghề Luật sư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 41.02.2295/TP/ĐKHĐ trụ sở tại: Tầng 2, Tòa nhà Indochina Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Luật TIA SÁNG tự tin với đội ngũ Luật sư và chuyên gia pháp lý có bề dày kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Kinh doanh thương mại, Đầu tư, Dân sự, Hình sự, Hành chính, Hôn nhân gia đình, Đất đai, Sở hữu trí tuệ,… Luật Tia Sáng cam kết đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho Quý khách hàng trong và ngoài nước dịch vụ pháp lý chất lượng cao, đúng quy định pháp luật và đảm bảo tốt nhất về quyền và lợi ích của Quý khách hàng.

Luật Tia Sáng cam kết:

• UY TÍN: Chúng tôi luôn đề cao chữ tín với khách hàng.

• CHUYÊN NGHIỆP: Là đơn vị tư vấn luật, chúng tôi hướng tới sự chuyên nghiệp trong từng tác phong, lời nói, giao kết với khách hàng.

• TRÁCH NHIỆM: Chúng tôi luôn thực hiện đúng các cam kết của mình, trong bất kỳ sự cố, sự kiện bất khả kháng xảy ra, chúng tôi vẫn hỗ trợ khách hàng và cam kết luôn đồng hành cùng quý khách hàng.

• KINH NGHIỆM: Chúng tôi được thành lập và hoạt động hơn 10 năm, do đó dịch vụ chúng tôi cung cấp có sự trải nghiệm thực tế.

• CHI PHÍ HỢP LÝ: Để mang đến sự thuận tiện cho khách hàng, chúng tôi luôn luôn so sánh để điều chỉnh phí dịch vụ phù hợp với yêu cầu khách hàng.

• YẾU TỐ NGOẠI GIAO: Chúng tôi có mối quan hệ tốt với cơ quan, chính quyền, tổ chức khác để phục vụ tốt cho công việc của khách hàng.

• CAM KẾT BẢO MẬT: Luật sư cam kết bảo mật tuyệt đối các thông tin, tài liệu, và những trao đổi công việc với khách hàng.

11. Thông tin liên hệ​

Công ty Luật TNHH MTV TIA SÁNG

Địa chỉ:
Phòng 2.3, tầng 2 tòa nhà Indochina. Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Q.1, TP. HCM

Số điện thoại: 0989.072.079 | 0906.219.287

Email: tiasanglaw@gmail.com

>>> TÌM HIỂU THÊM: Chia thừa kế đất đai của bố mẹ mới nhất 2022 theo Luật thừa kế
 
×
Quay lại
Top