Dịch vụ quyết toán thuế TNDN, TNCN năm | Vin Brains

Khanh VinBrains

Thành viên
Tham gia
31/3/2020
Bài viết
0
Rất nhiều Doanh nghiệp hiện nay đang gặp khó khăn về việc:

- Tình trạng hóa đơn, chứng từ lộn xộn, thiếu sót, mất hóa đơn chứng từ

- Không kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn dẫn đến kê khai sai

- Không đủ các loại sổ sách kế toán hoặc có nhưng không đúng theo quy định của cơ quan thuế. Sổ sách báo cáo được lập không căn cứ vào thực tế hoạt động của Doanh nghiệp.

- Nhân sự kế toán thường xuyên thay đổi, kế toán mới đi làm cũng không có sự bàn giao chặt chẽ với kế toán cũ.

- Sô liệu kế toán không thống nhất, không có sự Logic giữa bút toán với các báo cáo thuế, BCTC đã nộp.

Thuế vừa là quy định bắt buộc vừa là chi phí đối với Doanh nghiệp. Nếu quý doanh nghiệp không quan tâm đầy đủ đến hồ sơ kế toán và báo cáo quyết toán thuế đó sẽ là 1 khoản chi phí khổng lồ.Tuy nhiên chi phí đó có thể giảm đến mức tối thiểu nếu quý công ty lựa chọn dịch vụ gói.


5f81179c240cdf52861d.jpg


**Quy trình thực hiện dịch vụ quyết toán thuế năm:

Bước 1: Sắp xếp, kiểm tra chứng từ, hóa đơn, sổ sách trước khi quyết toán thuế:

- Nhận chứng từ, hóa đơn, sổ sách của khách hàng;

- Phân loại chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định;

- Lập các chứng từ kế toán theo quy định;

- Lập các văn bản, giấy tờ, hợp đồng thủ tục hành chính;

- Lưu giữ bộ chứng từ hoàn chỉnh đảm bảo quyết toán thuế.

Bước 2: Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán:

- Hoạch toán kế toán trên phần mềm kế toán chuyên nghiệp

- Kết chuyển tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán, BCTC, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Thuyết minh BCTC

Bước 3: Phân tích chi phí, doanh thu, kết chuyển lãi lỗ:

- Phân tích các rủi ro thuế, kế toán của khách hàng trong quá trình lưu giữ chứng từ kinh doanh, nhằm phòng tránh mất, thất lạc cho doanh nghiệp;

- Cân đối hàng hóa, các loại chi phí, lợi nhuận đảm bảo kế hoạch và quyền lợi của doanh nghiệp.

Bước 4: Tổng hợp báo cáo, hồ sơ:

- Lập hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng: Tờ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, quyết toán báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

- Lập quyết toán thuế TNDN: Tờ khai tạm tính quý, quyết toán năm;

- Lập hồ sơ khai thuế TNCN: Tờ khai thuế TNCN theo quý; tờ khai quyết toán thuế TNCN năm;

- Lập Báo cáo tài chính năm;

- Thanh tra thực tế: Ngồi làm việc, giải trình trực tiếp với thanh tra thuế khi quyết toán thực tế.


banner-lien-he-vinbrains-%20k%E1%BA%BF%20to%C3%A1n(3).jpg


Chi phí: Sau khi khảo sát hệ thống sổ sách kế toán tại doanh nghiệp, thì chúng tôi sẽ gửi danh mục những việc cần làm và báo giá đến quý khách hàng chi tiết.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIN BRAINS

Địa chỉ: 49 Linh Trung, KP2, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Hotline: 0937 220 227 - 0903 183 345

Email: vinbrains.vn@gmail.com

Website: Vinbrains.com

 
×
Quay lại
Top