Đề thi tham khảo môn mô hình toán

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Đề thi tham khảo môn mô hình toán
upload_2013-12-10_14-41-52.png
ST
 

Đính kèm

  • MHT.docx
    16,6 KB · Lượt xem: 396
Hiệu chỉnh:
29 bài tập mô hình toán tham khảo
BÀI TẬP CHƯƠNG 1
Bài 1.1:
Cho hàm tổng chi phí
TC = Q3 – 5Q2 + 14Q +144 (Q > 0)
a. Khảo sát sự thay đổi tuyệt đối của TC theo Q từ đó cho nhận xét về mở rộng sản xuất
b. Tính hệ số co giãn của TC theo Q tại Q = 2. Nêu ý nghĩa của hệ số?
c. Cho giá sản phẩm là P = 70, với mức thuế doanh thu 20%, tính lợi nhuận khi Q = 3, tìm các điểm hòa vốn và phân tích sự thay đổi của hàm tổng lợi nhuận.
Bài 1.2: Cho hàm tổng chi phí: TC = 4000 + 10Q + 0,1Q2. Giá p được xác định: Q = 800 -2,5p
a. Tìm hệ số co giãn của TC tại p = 80. Nêu ý nghĩa?
b. Xác định sản lượng để lợi nhuận tối đa? Tại mức sản lượng tối ưu nếu tăng 2% sản lượng thì lợi nhuận sẽ biến động như thế nào?
Bài 1.3: Cho hàm chi phí trung bình để sản xuất một loại sản phẩm:
AC = Q2 – 12Q + 60
a. Xác định biểu thức tính sự thay đổi tuyệt đối và tương đối của AC theo Q.
b. Xác định hàm chi phí cận biên MC và mô tả trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị 2 hàm MC và AC. Từ đồ thị này hãy nêu nhận xét về quan hệ giữa MC và AC?
...............


ST
 

Đính kèm

  • MHT 1.docx
    24,3 KB · Lượt xem: 1.288
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top