Danh mục 1 số bài tiểu luận, luận văn, chuyên đề, đồ án ( phần 3)

svtv

Thành viên
Tham gia
7/5/2010
Bài viết
3


Danh mục 1 số bài tiểu luận, luận văn, chuyên đề có trên: http://trieufile.vn ( trieufile chấm vn)
Chuyên đề TN: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và tăng cường công tác quản lý chi phí tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội (Mã số: TAILIEU22664)

Kết cấu báo cáo thực tập tổng hợp của tôi ngoài phần ‘Mở đầu’ và ‘Kết luận’ gồm có 3 phần :
Phần 1 : Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.
Phần 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.
Phần 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và công tác quản lý chi phí tại công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.
Tiểu luận: Ô nhiễm môi trường ở làng nghề Minh Hồng thuộc xã Minh Quang huyện Ba Vì - Hà Nội (Mã số: TAILIEU22663)


Làng nghề Minh Hồng với những điều kiện tự nhiên có sẵn ( nguồn nước cho sản xuất là nước sông Đà dồi dào, đất phù hợp với cây đót ) thích hợp cho việc sản xuất tinh bột, nghề làm bún miến ở Minh Hồng đã phát triển rất mạnh trong mấy năm trở lại đây, tuy nhiên đi cùng với sự phát triển nhanh chóng đó, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên trầm trọng. Người dân Minh Hồng hầu như chỉ quan tâm đến vấn đề năng suất, sản lượng mà bỏ qua môi trường bị ô nhiễm đang đe dọa từng ngày đến sức khỏe của dân cư trong vùng và các khu vực lân cận
Chuyên đề TN: Hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại Sở giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam” (Mã số: TAILIEU22662)


Kết cấu chuyên đề:
Chương 1. Lý luận cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại.
Chương 2. Thực trạng công tác phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay tại Sở giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chương 3. Một số giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay tại Sở giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Chuyên đề TN: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản lý chi phí tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội” (Mã số: TAILIEU22661)


Kết cấu chuyên đề thực tập
Phần 1 : Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.
Phần 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.
Phần 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản lý chi phí tại công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.
Chuyên đề TN: Đánh giá thực trạng triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư tại công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential (Mã số: TAILIEU22660)


Đề tài của tôi bao gồm ba chương:
Chương I: Tổng quan về bảo hiểm nhân thọ (BHNT) và bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư (BHNT LKĐT).
Chương II: Thực trạng triển khai BHNT liên kết đầu tư ở công ty bảo hiểm nhân thọ TNHH Prudential.
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát triển sản phẩm BHNT liên kết đầu tư Pru-Link.
chuyên đề thực tập : "Đánh Giá hiện trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác than của dự án Đồng Vông– Uông bí– Quảng Ninh và các giải pháp quản lý môi trường.” (Mã số: TAILIEU22659)


nội dung của đề tái bao gồm những vấn đề sau:

Chương I: Lý luận chung về đánh giá tác động môi trường
Chương II: giới thiệu tổng quan về dự án khai thác than ở Đồng Vông –Uông bí- Quảng Ninh.
Chương III: Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác than của dự án Đồng Vông- Uông bí- QuảngNinh
Đăng bởi: Bùi Thị Hường Post date: 08-09-2011
Xem: 1 Tải về:

Giá: 50.000 SVĐ
Size: 450 KB
Chuyên đề TN: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 129 – Ban Cơ yếu Chính phủ (Mã số: TAILIEU22658)


Ngoài phần mở đầu, kết luận chuyên đề gồm ba chương :
Chương 1 : Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại Công ty 129
Chương 2 : Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 129
Chương 3 : Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất tại Công ty 129.
khóa luận tốt nghiệp:“Kinh nghiệm của Thái Lan trong phát triển ngành du lịch và bài học cho Việt Nam” (Mã số: TAILIEU22657)


Khóa luận gồm có 3 phần:
Chương I: Một số vấn đề lý luận về du lịch
Chương II: Kinh nghiệm của Thái Lan trong phát triển ngành du lịch
Chương III: Bài học kinh nghiệm cho ngành du lịch Việt Nam
Chuyên đề TN: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội (Mã số: TAILIEU22656)


Ngoài lời mở đầu và kết luận, chuyên đề thực tập của em gồm 3 phần:
Phần 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội
Phần 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội
Phần 3: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội
khóa luận tốt nghiệp : “Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng trong lĩnh vực thương mại tại Việt Nam” (Mã số: TAILIEU22655)


khóa luận có kết cấu gồm hai chương:
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về hợp đồng trong lĩnh vực thương mại và pháp luật về hợp đồng trong lĩnh vực thương mại.
Chương 2: Các quy định của pháp luật hiện hành về hợp đồng trong lĩnh vực thương mại tại Việt Nam và một số kiến nghị.Danh mục 1 số bài tiểu luận, luận văn, chuyên đề có trên: http://trieufile.vn ( trieufile chấm vn)
 
bạn có đề tài " một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp"
cho mình xin với
mình tìm mà không thấy
cảm ơn!
 
Bạn có đề tài ứng dụng marketing mix trong hoạt động kinh doanh của khách sạn không cho mình xin với
 
Quay lại
Top