Đại học Thương mại liên thông Khối Kinh tế 2013

Duongtuyensinh

Thành viên
Tham gia
12/6/2013
Bài viết
0
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 185 /TB - ĐHTM
Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2013

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NĂM 2013
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường Đại học Thương mại.
Trường đại học Thương Mai thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên đại học năm 2013 như sau:
1. Ngành đào tạo:
- Kế toán
- Quản trị kinh doanh
- Tài chính ngân hàng
2. Thời gian đào tạo:
- Trung cấp lên Đại học: 2,5 năm
- Cao đẳng lên Đại học: 1,5 năm
3. Đối tượng tuyển sinh liên thông Đại học Thương Mại 2013:
- Những sinh viên tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng có cùng hoặc khác khối
ngành với ngành đào tạo ở bậc đại học đều được tham gia dự tuyển. Sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật có nhu cầu học khối ngành kinh tế đều được sắp xếp học chuyển đổi.
4. Môn thi tuyển:
Toán, Vât lý, Hoá học
5. Ngày thi: dự kiến ngày 24 và 25 tháng 8 năm 2013
6. Hồ sơ và thủ tục đăng ký dự thi gồm:
6.1 Hồ sơ dự thi liên thông Đại học Thương Mại 2013 gồm:
- Phiếu đăng ký (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương trực tiếp quản lý
- Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng (có công chứng);
- Bản sao kết quả học tập (có công chứng);
- Bản sao Giấy khai sinh;
- 6 ảnh cỡ 4 x 6 (cùng kiểu chụp và ghĩ rõ họ và tên sau ảnh) trong đó 2 ảnh dán vào hồ sơ có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận.
- 2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận.
6.2 Thủ tục nộp hồ sơ liên thông đại học thương mại 2013:
Chỉ nhận hồ sơ do trường đại học Thương mại phát hành đợt thi tháng 8/2013 và đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định ở mục 8.1.
Phát hành hồ sơ tại khoa Tại chức trường ĐH Thương Mại từ ngày 15/4/2013 đến hết ngày 21 / 6 / 2013.
Nhận hồ sơ từ ngày 18/ 4 /2013 đến hết ngày 28 / 6 / 2013
Ôn tập từ ngày 21 / 6 / 2013
Thông tin chi tiết liên hệ tại:
Trung tâm đào tạo & phát triển giáo dục Phúc Đat
Phòng 103 nhà A số 289 Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại: (04)6295.6047 hoặc Cô Quỳnh (01689.956.987)
KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG


PGS.TS ĐỖ MINH THÀNH
 
×
Top Bottom