Toán Cố gắng để làm vài bài đại học này nhé. (trích trong sách đề thi đại học)

em la sieu nhan

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/1/2013
Bài viết
47
1) giai he:
16+xy+4can2(xy)=x
va
64+xycan2(xy)=x(4+3can2(xy))

2) giai pt 4.cos(x+pi/4)mu4=cos2x(1-sin2x)

3) tinh tich phan tu 0 den pi/4 cua (4sinx+12cosx)dx/(sinx+cosx)mu5

4) giai pt
can2(x+3)+can2(x-5)=can2(x2-20).
 

×
Quay lại
Top