Chuyển văn phòng trọn gói CTCP Thành Hưng

mrpham2589

Thành viên
Tham gia
18/12/2012
Bài viết
0
Chuyn văn phòng trn gói CTCP Thành Hưng
Chuyn văn phòng trn gói - "... S lôi cun kỳ diu ca cuc sng chính là ch: Kết thúc mt ngày cũ là khi đu mt ngày mi. Mt tinh thn mi, tht sung mãn, bi muôn s mi m còn phía trước. Và tri dy lòng ham mun tt cùng được cng hiến nhm khám phá và chinh phc cuc đi. Thế là li hăm h lao đng...Giá tr ca cuc sng là s khi đu. Giá tr đ to nên thương hiu ca mt doanh nghip là s sáng to, luôn khi đu các dch v mi nhm mang đến quyn hưởng li ti đa cho người tiêu dùng. Và h qu, hơn mười năm đã qua, nhng chiếc Taxi ti – Nhng người bn màu đ đu tiên ca chuyn văn phòng trn gói đt phá c hai đu đt nước. Ri bt ng xut hin đy n tượng mô hình Xe Gia Đình - Xe Ca Nhà Mình, loi taxi giá r đến 40%, không mang đèn meter và treo bin taxi. Và ri chuyn nhà, chuyn văn phòng trn gói vi tên gi Thành Hưng ra đi, sn sàng ghé vai giúp khách hàng vô điu kin hai min Nam, Bc... đã to nên Thành Hưng - Thương hiu ca chuyn nhà, chuyn văn phòng trn gói Thành Hưng ... Vâng, mt Thành Hưng vn Luôn Khi Đu, Luôn Cng Hiến

Chuyn văn phòng trn gói, chuyn nhà trn gói Thành Hưng được thành lp t năm 1996 ti Hà Ni gm 08 đơn v thành viên và chi nhánh vi 10 ngành ngh kinh doanh, hot đng ti các thành ph ln trên toàn quc. Công ty là doanh nghip chuyn nhàchuyn văn phòng trn gói - Taxi Ti đu tiên được t chc GIC (Anh Quc) cp chng nhn qun lý cht lượng 9001:2000; đã nhn nhiu gii thưởng v thương hiu và cht lượng uy tín: Qu cu vàng 2007, Gii trí tu 2008.v.v...
Nhc đến chuyn văn phòng trn gói Thành Hưng, Khách hàng cm mến bi năng lc cng hiến sáng to, s phc v tn tu bi phát kiến các dch v vn ti mi l có tm nh hưởng trong phm vi toàn quc. Thành Hưng luôn t hào bi đã khai sinh ra mô hình Taxi Ti và Dch v chuyn nhàchuyn văn phòng trn gói ti Vit Nam. Nhiu người đã quá quen vi nhng chiếc Taxi Ti Thành Hưng màu đ, màu da cam, màu xanh, s đin thoi TP.HN: (04)-38.733.733, (04)-38.73.13.13 / TP.HCM: (08)-54.360.360 - (04)-39.876.876 cùng các câu slogan quen thuc trên các thành ph ln, đc bit là TP.HCM và TP.Hà Ni:

- "Thành Hưng, Taxi Ti - Cánh Tay Phi Ca Bn",

- "Thành Hưng, Xe Gia đình - Xe Ca Nhà Mình",

- "Taxi Ti Xanh - Trung Thành Tn Ty"

Vi phương châm: Người ca chuyn nhà, chuyn văn phòng trn gói Thành Hưng luôn nói D, Vâng, Cm ơn, Xin li và nhn thy khách hàng luôn đúng trong mi trường hp, chuyn văn phòng trn gói Thành Hưng coi trng phát trin văn hoá doanh nghip, coi đó là gc r, là nn tng cho mi thành công. T 40 chiếc Taxi Ti màu da cam khi mi thành lp, đến nay chuyn văn phòng trn gói Thành Hưng TP.Hà Ni và TP.HCM và các TP. ln khác trên c nước đã có hơn 700 xe đang hot đng. Điu này đã khng đnh được s thành công, uy tín, s phát trin mnh m và bn vng ca thương hiu chuyn văn phòng trn gói s 01 ti Vit Nam - Thành Hưng.
To dng s thành công trên lòng tin tưởng ca khách hàng là phương châm và mc đích được đ cao nht ca chuyn văn phòng trn góiThành Hưng. Trong điu kin xã hi phát trin đt nước liên tc hi nhp thì môi trường làm vic luôn được các doanh nghip có xu hướng thay đi và nâng cp. Nhưng mi khi có s thay đi v chuyn văn phòng làm vic, chuyn văn phòng trn gói đến đa ch mi đã làm mt rt nhiu thi gian quý báu ca các công ty, cơ quan, doanh nghip. Vic thc hin chuyn văn phòng trn gói vi các công đon: tháo d, bc xếp, vn chuyn và lp, xếp đt... v đa ch mi không phi cơ quan, công ty nào cũng t thc hin được. Trước tình hình đó, Công ty CP Tp Đoàn Thành Hưng đã khai sinh ra mô hình chuyn văn phòng trn gói vi 02 Xí nghip CHUYN DN CÔNG NGHIP ln ti Hà Ni và TP. HCM. Vi đi ngũ công nhân được đào to bài bn, quy trình cht lượng nghiêm ngt theo tiêu chun ISO 9001:2000, được tuân th tuyt đi bi b phn giám sát chuyên nghip, đã được đúc kết kinh nghim qua vic đã trin khai hàng ngàn hp đng chuyn văn phòng trn gói, cho hàng ngàn Cơ quan, Doanh nghip. Taxi ti Thành Hưng vi dch v chuyn văn phòng trn gói đã tr thành thương hiu ln và quen thuc vi mi người dân Vit Nam, đc bit là hai thành ph ln, TP.HN và TP. HCM. Quy trình chuyn văn phòng trn gói Thành Hưng bao gm: Kho sát đa hình, đánh giá khi lượng đ đc cn vn chuyn. Chuyn văn phòng trn gói Thành Hưng báo giá cho khách hàng. Chuyn văn phòng Thành Hưng ký kết hp đng và n đnh thi gian vn chuyn. Toàn b thùng carton đóng gói đ đc đu được niêm phong t khi được đóng gói cho đến khi tháo d dưới s giám sát ca khách hàng đánh s theo tng thùng, tng phòng, tng b phn, tng cá nhân. Tt c hàng hoá, đ đc, thiết b được bc xếp, vn chuyn bng đoàn xe ca chuyn văn phòng trn gói Thành Hưng, vi trng ti phù hp, đến đa ch mi. Ti đa ch mi, toàn b đ đc, thiết b s được bc d, lp đt theo bn v và theo yêu cu ca khách hàng. Tt c đ đc s được đóng gói bng bao bì phù hp (chăn d, thùng carton, băng dính và giy gói). Sách, tài liu s được cho vào thùng carton đ vn chuyn.

Mi chi tiết v dch v chuyn nhà, chuyn văn phòng trn gói quý khách có th tham kho ti website: https://www.chuyenvanphong.vn/ S dng dch v chuyn nhà, chuyn văn phòng trn gói ca Thành Hưng là cách tt nht đ quý khách tiết kim thi gian quý báu và công sc ca mình.

Mi chi tiết xin liên h:

CÔNG TY CP TP ĐOÀN THÀNH HƯNG - ISO 9001 : 2008

TI TP. HÀ NI:
Toà nhà Thành Hưng 104 - 106 Nguyn Văn C, Long Biên, Hà Ni
Tel: 04.38.733.733 - 38.73.13.13 - 38.725.725

TI TP.H CHÍ MINH:
S 1 đường Huỳnh Văn Ngh, Phường 12, Qun Gò Vp, TP. H Chí Minh
Tel: 08. 54.360.360 - 39.876.876 - 62.90.90.90

Chuyn văn phòng trn gói
 

×
Quay lại
Top