Chuyện nhà triết học va anh thợ săn

trường

Thành viên
Tham gia
15/1/2012
Bài viết
2
Ngày xưa,vào một ngày đẹp trời:có một nhà triết học gặp một anh thợ săn trong tay đang cầm một con chim. Gặp nhà triềt học,ông thợ săn hỏi:thưa ông! ông thử nghĩ xem con chim này đang sống hay đã chết? Nhà triết học suy nghĩ một lát rồi trả lời:Nếu tôi nói con chim đó còn sống,ông sẽ bóp chết con chim đó ngay.Nếu tôi nói nó đã chết,ông sẽ thả nó bay đi.Vì vậy,sống hay chết đều nằm trong tay của ông.Nghe nhà triết học trả lời xong,ông thợ săn gật đầu thán phục.Nhà triết học nói tiếp:sống hay chết,thành hay bại đều nằm trong tay của ta.
 
thế là dụng ý gì
thế cũng chỉ nói lên là những kẻ lắm văn nhiều chữ chỉ biết nói mà không biết làm thôi
ông triết học lại còn gắn cuộc đời con chim vào cuộc đời con người
rõ ràng là con chim muốn sống hay không là tùy thuộc thợ săn mà
mà câu trả lời này cũng không đúng bởi vì tên thợ săn đi săn thú về ăn thì đồng nghĩa với chết rồi
 
Đại khái đây là những câu truyện mang tính nhân văn, đạo đức
 
×
Top Bottom