Chuyên in name card, in phong bì, in tờ rơi, in giấy khen ... giá rẻ tại Hà Nội

photocopy321

Thành viên
Tham gia
29/7/2016
Bài viết
0
Chuyên in màu với giá rẻ chỉ 500 đ/ 1 trang tại 191 đường Chiến Thắng - Hà Nội (Gần Học Viện Mật Mã).

Điện thoại : Mrs. Phú: 0982.210.363 - 043.5534.599

Email: inphuphuong@gmail.com - Yahoo: inphuphuong - Skype: inphuphuong


BẢNG GIÁ

1. In màu khổ A4

- In Ảnh A4

+ Giấy Double A in tiêu đề thư… : 500đ/tờ (tiêu đề thư)

+ Giấy Double A ĐL 70 in1 mặt.. : 700 đ/tờ

+ Giấy Double A ĐL 70 in 2 mặt. : 1.400 đ/tờ

+ Giấy Double A ĐL 80 in1 mặt.. : 800 đ/tờ

+ Giấy Double A ĐL 80 in 2 mặt. : 1.600 đ/tờ

+ Giấy Bìa ĐL 160 in 1 mặt………. : 1.300 đ/tờ

+ Giấy Bìa ĐL 160 in 2 mặt………. : 2.000 đ/tờ

+ Giấy ảnh 1 mặt……………………… : 3.500đ/tờ

+ Giấy ảnh 2 mặt……………………… : 5.000đ/tờ

+ Giấy Decal ảnh 1 mặt……………. : 5.000đ/tờ (bóc dán)

+ Giấy Decal thường 1 mặt……………. : 3.000đ/tờ (bóc dán)

2. In màu khổ A3

- In Ảnh A3

+ Giấy Double A ĐL 80 in 1 mặt.. : 2.000 đ/tờ

+ Giấy Double A ĐL 80 in 2 mặt. : 3.000 đ/tờ

+ Giấy Bìa ĐL 160 in 1 mặt………. : 3.000 đ/tờ

+ Giấy Bìa ĐL 160 in 2 mặt………. : 5.000 đ/tờ

+ Giấy ảnh 1 mặt……………………… : 5.000đ/tờ

+ Giấy ảnh 2 mặt……………………… : 7.000đ/tờ

3. In màu khổ A2

- In A2 giấy Ngoại

+ Đen trắng: 4.000đ/tờ

+ Nét màu: 5.000-10.000đ/tờ

+ Ảnh màu: 12.000-15.000đ/tờ

- In A2 giấy Ảnh

+ Nét màu: 10.000-15.000đ/tờ

+ Ảnh màu: 18.000đ/tờ

- In A2 giấy PiPi Đề can

+ Ảnh màu: 15.000-20.000đ/tờ

4. In màu khổ A1


- In A1 giấy Ngoại

+ Đen trắng: 6.000đ/tờ

+ Nét màu: 8.000-15.000đ/tờ

+ Ảnh màu: 15.000-25.000đ/tờ

- In A1 giấy Ảnh

+ Nét màu: 10.000-20.000đ/tờ

+ Ảnh màu: 20.000-30.000đ/tờ

- In A1 giấy PiPi Đề can

+ Ảnh màu: 22.000-35.000đ/tờ

5. In màu khổ A0

- In A0 giấy Ngoại

+ Đen trắng:10.000đ/tờ

+ Nét màu: 15.000-30.000đ/tờ

+ Ảnh màu: 30.000-35.000đ/tờ

- In A0 giấy Ảnh

+ Nét màu: 30.000-35.000đ/tờ

+ Ảnh màu: 40.000-60.000đ/tờ

- In A0 giấy PiPi Đề can

+ Ảnh màu: 45.000-65.000đ/tờ

6. In bạt: biển quảng cáo, phong cưới.

- In bạt : 35.000đ/m2

7. In ảnh khổ lớn + cán bóng hoặc cán mờ

- In ảnh : 100.000đ/m2

- In A0 giấy Ngoại

+Đen trắng:10.000đ/tờ

+Nét màu: 15.000-30.000đ/tờ

+ Ảnh màu: 30.000-35.000đ/tờ

- In A0 giấy Ảnh

+ Nét màu: 30.000-35.000đ/tờ

+ Ảnh màu: 40.000-60.000đ/tờ

- In A0 giấy PiPi Đề can

+ Ảnh màu: 45.000-65.000đ/tờ

8. In bạt: biển quảng cáo, phong cưới

- In bạt : 35.000đ/m2

9. In ảnh khổ lớn + cán bóng hoặc cán mờ

- In ảnh : 100.000đ/m2


 

×
Quay lại
Top