Chiến lược tiền lương trong bối cảnh văn hóa Việt Nam

lannt276

Thành viên
Tham gia
2/7/2013
Bài viết
38
I. Tổng Quan về tiền lương và Văn hóa
Tiền lương (bao gồm tất cẩ các khoản thu nhập từ người sử dụng lao động, gọi tắt là tiền lương) là một trong những yếu tố quan trọng nhất của hầu hết người lao động khi quyết đinh làm việc cho một tổ chức, doanh nghiệp. Tiền lương đối với người lao động là sự trao đổi sức lao động mà họ đã bỏ ra. Ngược lại đó là một phần chi phí trong quá trình hoạt động. Vì vậy tiền lương là một trong những công cụ quan trọng trong sư dụng nhân sự. Chính sách lương bổng hợp lý sẽ là động lực thúc đẩy người lao động làm việc, ổn định nhân sự và thu hút nhân tài.
Tuy nhiên, việc đề ra một chính sách lương bổng hợp lý là điều không dễ dàng vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như khả năng của doanh nghiệp, thị trường lao động… Trong bài viết này, tôi đề cập đế một yếu tố quan trọng nhưng chưa được lưu tâm đến là yếu tố văn hóa quốc gia (gọi là văn hóa). Sự ảnh hưởng của Văn hóa đến chính sách lương bổng đã được tôi nghiên cứu trong 307 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến từ 7 nước châu Âu năm 2009.
Khi nói đền văn hóa trong bài này, chúng tôi không có ý định đề cập đến các loại hình nghệ thuật khác nhau hoặc một hình thức đặc thù nào đó của văn hóa như ta vẫn thương nói vì đây là một phạm trù rất rộng. Có đến hàng trăm định nghĩa khác nhau về văn hóa trong các tài liệu hàn lâm trên thế thới. Tuy nhiên, tôi sử dụng định nghĩa của Geert- Hofstede đề nghiên cứu về Văn hóa “Văn hóa là tập hợp các yếu tố mà nhờ vào đó ta có thể phân biệt một thành viên của nhóm người này với thành viên của nhóm người khác”. Theo tác giả, Văn hóa được thể hiện qua 5 yếu tố Khoảng cách quyền lực, Tập thể vs cá nhân, Bình đẳng giới, phòng tránh rủi ro và Hướng về tương lai. Để đánh giá sự khác nhau mỗi nền văn hóa thông qua các yếu tố này, Hofstede đã đánh giá, khảo sát tại 43 chi nhánh khác nhau của IBM trên toàn thế giới. Các chỉ số văn hóa này của Việt nam ( cao nhất là 100) lần lượt là 70, 20, 40,30, 80.
II. Sự ảnh hưởng của văn hóa đến chính sách lương bổng
a. Khoảng cách quyền lực.
Theo định nghĩa của Geert Hofstede Việt Nam, chỉ số khoảng cách quyền lực được hiểu là mức độ chấp nhận sự bất bình đẳng về quyền lực cũng như quyền và lợi ích từ người cao nhất đến người thấp nhất trong tổ chức, trong xã hội.
Theo Gomez Mejia và Thesea Welbourne, tương ứng với mỗi loại văn hóa khác nhau, các doanh nghiệp nên có chính sách tiền lương khác nhau nhằm đắc nhân tâm người lao động.
Cụ thể, sự khác biệt về quyền lực phải thể hiện thông qua chính sách lương bổng như trong bảng sau
Theo đó chính sách lương trong các nước có nền văn hóa tôn trọng quyền lực như ở Việt nam, chính sách lương bổng nên phân biệt rõ theo quyền lực, theo học vị
Chỉ số 70/100 của Việt nam cho thấy người Việt chấp chận khá cao về khoảng cách quyền lực cũng như sự bất bình đẳng trong phân phối kết quả lao động.
Kết quả nghiên cứu tại 307 doanh nghiệp châu Âu Việt nam cho thấy rằng sự khác biệt và tôn trọng về quyền lực nên được thể hiện bằng trong chính sách lương bổng. Trong các doanh nghiệp mà ở đó, mức độ lương, thưởng, thu nhập khác… khác nhau theo từng vị trí công tác cao thấp sẽ khuyến khích được người lao động làm việc, họ thỏa mãn hơn. Sự khác biệt trong việc tăng lương theo vị trí cũng nên được các doanh nghiệp chú trọng.
b. Mức độ cá nhân, tập thể
Đây là chỉ số đo lường mức độ và vai trò của mỗi cá nhân trong tập thể và cộng đồng của mình. Các nước Bắc Mỹ, châu Âu có chỉ số này cao hơn các nước Đông Á.
Vì bài hơi dài nên ko thể đăng toàn bộ lên đây đk, mời các bạn đọc tiếp tại đây nhé:
Chiến lược tiền lương trong bối cảnh văn hóa Việt Nam
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top