Cấu trúc cơ bản của Landing Page

huongbtph10318

Thành viên
Tham gia
22/9/2021
Bài viết
6
Để thiết kế một Landing Page có tỉ lệ chuyển đổi cao thì cần phải lắm vững được cấu trúc cơ bản của Landing Page. Việc có kiến thức cơ bản sẽ khiến bạn dễ dàng nên ý tưởng thiết kế, và thực hiện thiết kế đơn giản, nhanh chóng, hiệu quả hơn. Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cấu trúc cơ bản của Landing Page.
1. Cấu trúc cơ bản của Landing Page
Về mặt kỹ thuật thì khi thiết kế Landing Page, bạn sẽ thường xuyên sử dụng đến 2 thành phần chính đó là

 • Section: một vùng chọn trên trang bao gồm các cột để chứa các phần tử tiện ích (widget) trong đó
 • Widget: Phần tử, là tiện ích nhỏ được kéo thả nằm trong các section với những chức năng khác nhau trên trang
1.1 Section ( Vùng nội dung)
Section là một khu vực (vùng) nội dung của trang. Các khu vực này thường được chia thành các cột nhỏ để chứa các widget.

Mỗi Section thường giải quyết một phần nội dung của Landing Page.

1.2 Column (cột) là gì?
Cột có thể được xem là section con nằm trong section lớn để chứa các phần tử (widget) nội dung bên trong.

Một section có thể được chia ra thành nhiều cột khác nhau.

1.3 Widget( Phần tử) là gì?
Widget là một phần tử có nhiều chức năng khác nhau được kéo thả vào trong các cột của section để tạo ra các nội dung trên landing page.

Widget có các chức năng như

 • Tiêu đề nội dung
 • Nút bấm
 • Bộ đếm ngược
 • Form điền thông tin
 • Hiệu ứng
 • Hình ảnh
 • Hiển thị ảnh dạng slide
 • Hiển thị video
Tóm lại bốc cục của Landing Page sẽ gồm nhiều section với nhiều mục đích khác nhau. Trong các section này sẽ được chia ra một hoặc nhiều cột để chứa các widget nội dung.

Nguồn: https://cloudmail.com.vn/cau-truc-co-ban-cua-landing-page/
 

Đính kèm

 • Cấu trúc cơ bản của Landing Page.png
  Cấu trúc cơ bản của Landing Page.png
  100 KB · Lượt xem: 0
×
Top Bottom