Câu hỏi bảo vệ đồ án BTCT 1

xuanhung_xd9

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.979
Câu 1: Cách xác định tải trọng tính toán của dải bản?

Câu 2: Cách xác định nhịp tính toán của bản?

Câu 3: Cách xây dựng biểu đồ mô men trong bản?

Câu 4: Tại sao trong bản thường không cần xác định biểu đồ lực cắt?

Câu 5: Tại sao khi tính bản loại dầm lại cắt 1 dải bản theo phương l1 ( Phương cạnh ngắn) mà không theo phương l2 ( Phương cạnh dài)?

Câu 6: Khi ô bản chỉ có liên kết ở 2 cạnh song song thì sơ đồ tính của nó như thế nào?

Câu 7: Đối với ô bản có liên kết ở cả 4 cạnh khi nào tính như bản kê 4 cạnh, khi nào tính như bản loại dầm? Tại sao?

Câu 8: Kích thước trên mặt bằng của ô bản (l1 và l2) nên chọn trong phạm vi nào?

Câu 9: Trình bày cách xác định chiều dày sơ bộ của bản?

Câu 10: Tiết diện dùng để tính toán cốt thép của bản?

Câu 11: Tại sao khi túnh toán cốt thép của bản lại kiểm tra điều kiện A £ Ad thay vì điều kiện A £ A0 thông thường?

Câu 12: Việc tiến hành tính toán cốt thép của bản cần tiến hành theo tiết diện nào?

Câu 13: Chiều dày của bản như thế nào thì hợp lý?

Câu 14: Sau khi tính toán cốt thép, kiểm tra lại thấy hàm lượng cốt thép nằm ngoài phạm vi (0,3% đến 0,9%) thì hướng giải quyết như thế nào?

Câu 15: Cách xác định khoảng cách giữa các thanh cốt thép như thế nào?

Câu 16: Thường nên chọn đường kính cốt thép quan hệ như thế nào đến chiều dày cảu bản?

Câu 17: Tại sao nếu dùng 2 loại đường kính cốt thép của bản thì đường kính của chúng nên chênh nhau 2 mm?

Câu 18: Đối với bản có chiều dày £ 15 cm thì khoảng cách hợp lý giữa các cốt thép chịu lực a là bao nhiêu?

Câu 19: Khi nào nên tiết kiệm thép bằng cách giảm bớt 1 số cốt thép chịu mô men dương ở đoạn gần gối tựa và giảm cốt thép chịu mô men âm ở đoạn xa gối tựa?

Câu 20: Tiết kiệm thép bằng cách uốn 1 số cốt thép chịu mô men dương ở giữa nhịp kết hợp chịu mô men âm ở gối nên dùng khi nào?

Câu 21: Quy định về 1 số cốt thép ở mặt dưới kéo vào neo chắc vào gối tựa sau khi giảm cốt thép như thế nào ?

Câu 22: Tại sao đối với các ô bản có dầm liên kết ở 4 phía thì ở nhịp giữa và gố giữa được phép giảm bớt lượng cốt thép so với kết quả tính được trong khi ở nhịp biên và gối thứ 2 cũng như đối với các ô bản mà chỉ có dầm ở 3 phía thì không được giảm?

Câu 23: Tại sao cần phải bố trí cốt thép chịu mô men âm theo cấu tạo ở dọc theo các gối biên và phía trên các dầm chính?
Câu 24: xác định lượng cốt thép chịu mô men âm ở dọc theo các gối biên và phía trên các dầm chính như thế nào ?

Cau 25: Vai trò của cốt thép phân bố trong bản là gì và chúng được đặt như thế nào?

Câu 26: Cách xác định sơ bộ kích thước tiết diện của dầm phụ?

Câu 27: Cách xác định nhịp tính toán của dầm phụ?

Câu 28: Cách xác định tải trọng tính toán của dầm phụ?

Câu 29: Cách xác định nội lực trong dầm phụ?

Câu 30: Cách tính toán cốt dọc chịu mô men âm của dầm phụ?

Câu 31: Cách tính toán cốt dọc chịu mô men dương của dầm phụ?

Câu 32: Tiêu chuẩn nào để đánh giá mức độ hợp lý của kích thước tiết diện dầm phụ?

Câu 33: Trình bày các điều kiện hạn chế về lực cắt khi tính cốt ngang của dầm phụ?

Câu 34: Cách xác định bước cốt đai U của dầm phụ?

Câu 35: Tại sao tiêu chuẩn thiết kế quy định “Nếu trong tính toán có kể đến sự làm việc của cốt thép chịu nén trong một đoạn nào đó thì trong đoạn ấy khoảng cách của các cốt đai không vượt quá 15 lần đường kính của cốt chịu nén?

Câu 36: Trong các sơ đồ kết cấu nhà, xem dầm chính như dầm liên tục kê lên các cột và tường cần phải thỏa mãn các điều kiện nào?

Câu 37: Trình bày giải pháp xử lý khi trong pạm vi gối tựa của dầm không đủ khả năng chịu ép cục bộ do phản lực đầu dầm truyền vào?

Câu 38: Cách xác định nhịp tính toán của dầm chính?

Câu 39: Cách xác định tải trọng tính toán của dầm chính?

Câu 40: Trình bày cách xác định nội lực trong dầm chính theo phương pháp trực tiếp?

Câu 41: Trình bày cách xác định nội lực trong dầm chính theo phương pháp tổ hợp?

Câu 42: Tại sao khi tính cốt thép cho dầm chính, người ta không dùng giá trị mô men lớn nhất ở chính giữa trục các gối tựa mà thay vì vậy sử dụng mô men ở tiết diện mép gối tựa (gọi là mô men mép gối Mmg)?

Câu 43: Cách xác định mô men Mmg bằng phương pháp vẽ?

Câu 44: Cách xác định mô men Mmg bằng phương pháp tính?

Câu 45: Tại sao khi tính cốt thép cho dầm phụ người ta dùng sơ đồ bỉến dạng dẻo mà khi tính cho dầm chính lại dùng sơ đồ đàn hồi?

Câu 46: Tại sao khi tính cốt thép dọc ở mặt trên của dầm chính thường phải giả thiết trị số a tương đối lớn để tính h0 ?

Câu 47: Khi tính cốt thép chịu mô men âm của dầm chính nếu xảy ra A > A0 đồng thời A < 0,5 thì phải xử lý thế nào?

Câu 48: Khi tính cốt thép chịu mô men âm của dầm chính nếu xảy ra A > A0 đồng thời A < 0,5 mà phải chọ giải pháp dùng tiết diện đặt cốt kép thì tính cốt thép như thế nào?

Câu 49: Khi tính cốt thép chịu mô men âm của dầm chính nếu xảy ra A > 0,5 thì phải xử lý thế nào?

Câu 50: Cách xác định tiết diện tính toán đối với tiết diện chịu mô men dương của dầm chính?

Câu 51: Việc tính cốt thép dọc cho dầm chính cần tiến hành tại những tiết diện nào?

Câu 52: Tiêu chuẩn nào để đánh giá mức độ hợp lý của kích thước tiết diện dầm chính?

Câu 53: Tai sao cần đặt cốt đai dày hơn trong đoạn từ gối tựa đến tiết diện có lực tập trung trong khi ở giữa nhịp có thể đặt thưa hơn?

Câu 54: Trong dầm chính nếu phải tính toán cốt xiên thì trình tự tính như thế nào ?

Câu 55: Vai trò và cách xác định số lượng cốt treo tại chỗ dầm phụ kê lên dầm chính?

Câu 56: Khi chọn đường kính cho cốt dọc chịu lực của dầm cần chú ý những vấn đề gì?

Câu 57: Trình bày quy định về chiều dày lớp bê tông bảo vệ?

Câu 58: Trình bày quy định về khoảng hở giữa các cốt thép ?

Câu 59: Tại sao khi đặt cốt thép thành nhiều lớp, cốt thép các lớp cạnh nhau phải cùng trên phương thẳng đứng, không được đặt cốt thép lớp này chèn vào khoảng hở của cốt thép ở lớp kia?

Câu 60: Việc bố trí cốt thép xuất phát từ yêu cầu nào?(Từ yêu cầu về lớp bảo vệ và các quy định cấu tạo hay là từ trị số a đã giả thiết để tính h0 )?

Câu 61: Trong đồ án của mình em đã đưa ra những phương án bố trí cốt thép nào để tìm ra phương án bố trí hợp lý nhất?

Câu 62: Trình bày cách xác định khả năng chịu lực của dầm Mtd cho trường hợp tiết diện chữ nhật cốt đơn?

Câu 63: Trình bày cách xác định khả năng chịu lực của dầm Mtd cho trường hợp tiết diện chữ T cánh nằm trong vùng nén đặt cố đơn?

Câu 64: Trình bày cách xác định khả năng chịu lực của dầm Mtd cho trường hợp tiết diện chữ nhật cốt kép?

Câu 65: Những yếu tố nào quyết định vị trí cắt, uốn cốt thép ?

Câu 66: Thế nào là tiết diện cắt lý thuyết của 1 thanh thép và cách xác định nó?

Câu 67: Thế nào là tiết diện cắt thực tế của 1 thanh thép và cách xác định nó?

Câu 68: Thế nào là điểm bắt đầu uốn và điểm kết thúc uốn của 1 thanh cốt thép ?

Câu 69: Thế nào là Mtdt và Mtds?

Câu 70: Thế nào là tiết diện trước đối với cốt được uốn và cách xác định nó?

Câu 71: Thế nào là tiết diện sau đối với cốt được uốn và cách xác định nó?

Câu 72: Trình bày quy định về điểm uốn cốt thép?

Câu 73: Việc uốn cốt thép kết hợp làm cốt xiên tiến hành theo trình tự như thế nào?

Câu 74: Việc uốn cốt thép không kết hợp làm cốt xiên tiến hành theo trình tự như thế nào?

Câu 75: Trình bày quy định hạn chế về việc cắt, uốn cốt thép phía dưới?

Câu 76: Quy định về việc neo cốt thép tại gối biên kê tự do?

Câu 77: Tại gối tựa giữa khi đặt cốt thép riêng cho từng nhịp cần phải thỏa mãn quy định gì?

Câu 78: Khi thanh thep không đủ chiều dài nên nối cốt thép ở những vị trí nào?

Câu 79: Tại sao cần đặc biệt chú ý việc neo cốt thép đai tại những vùng dầm chịu lực cắt lớn và vùng có dùng cốt chịu nén theo tính toán ?

Câu 80: Thế nào là hình bao vật liệu?

Câu 81: Tính chất của hình bao vật liệu?

Câu 82: Quy định về việc đặt cốt thép cấu tạo (cốt giá) cho dầm phụ và dầm chính?

Câu 83: Nêu các cách đặt cốt giá?

Câu 84: Khi nào cần đặt cốt dọc cấu tạo theo mép bên của dầm?
 
×
Top Bottom