Cẩm Tú Cầu...?

Wilyam July

Thành viên
Tham gia
13/4/2024
Bài viết
1
Screenshot (111).png- Thưởng nguyệt, thưởng mây, thưởng tú cầu
- Thân mang tuyệt sắc, tình đậm sâu!
- Hương thơm đơm sắc vì tinh tú
- Nhân gian điên dại, cẩm tú cầu


- Tú cầu mang độc, trong tuyệt sắc...
- Bao gã si tình chết vì đâu?
- Mang theo trong mình ngàn lay lắt,
- Hương sắc nhân gian vạn nỗi sầu!


- Nguyệt tan, nguyệt thẹn bởi tú cầu!
- Nắng hồng thêu sắc, sầu thêm sâu.
- Hương thơm đâu ngại tàn hương sắc!
- Vẫn ngóng "hào hoa" đến xé sầu?


- Bỗng một kẻ khờ, tới từ đâu?
- Chót điên, chót dại, phút ban đầu!
- Đem lòng si mê, hồn ngây ngất!
- Nguyện chết đêm nay, thưởng tú cầu.


- Kẻ khờ nâng chén, tàn đêm thâu!
- Mê hương ngây ngất, luyến sắc màu.
- Một mảnh tình khờ, ta nung nấu...
- Trọn kiếp si , dẫu biết sầu!

July Wilyam.
 
×
Top Bottom