Cách viết email tiếng anh thương mại thông dụng

EnglishCampHTM

Thành viên
Tham gia
31/10/2017
Bài viết
0
Hôm nay English Camp sẽ tiếp tục chuỗi bài cách viết email tiếng anh thương mại đúng chuẩn để độc giả có thể tham khảo áp dụng vào những email công việc hằng ngày một cách có hiệu quả

1.Mẫu câu tiếng anh thương mại khi bạn muốn trình bày lý do để viết email này:

XxWKRgYmx6Nhvtl-s6-7dE_mUDfmH0zRM7cDxPBnmjdkeDf_Cug2H2JeHTGwd8KCmHpMCfV6oD54Z0nW85yqwiP3m6qSmoUlCj91zkVQmJkYg2ia-ACap9urI_K9k4KJLHpzVrQ


– I am writing to you regarding…/ in connection with… — Lý do tôi viết email cho ngài vì một vấn đề là …/ với mục đích là…

– I am writing to you on behalf of… — Tôi …viết email này cho ngài để…

– Further to…/ With reference to… — Để nói thêm về…. / liên quan đến vấn đề …

– Might I take a moment of your time to… — Ông bà có thể bớt chút thời gian…

2.Mẫu câu tiếng anh thương mại khi bạn muốn ngỏ lời xin lỗi
– I am sorry / regret to inform you that… — Tôi lấy làm tiếc phải thông báo với ông bà rằng…

– Please accept our sincere apologies for… — Hãy vui lòng chấp nhận lời xin lỗi từ phía chúng tôi về việc…

– I truly understand and apologize for…you are given due to… — Tôi đã thực sự hiểu và chân thành xin lỗi ngài về …

– We promise this case will never happen again — tôi xin lấy danh dự cá nhân để hứa trường hợp này sẽ không còn tái diễn.


3.Mẫu câu tiếng anh thương mại khi bạn muốn đưa ra yêu cầu
– we would be grateful / appreciate it if you could send all detailed information about… — chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu như bà có thể gửi toàn bộ các thông tin liên quan về vấn đề …. Cho chúng tôi

– Would you be so kind as to… / Would you mind…? — Xin bạn vui lòng…

– I carefully consider…and it is my intention to… — tôi đã xem xét rất kỹ và có ý định ..

– I am interested in…and I woud like to… — Tôi rất hứng thú với … và rất hân hạnh được…

4.Mẫu câu tiếng anh thương mại khi bạn muốn kết thúc bức thư đó
Mdtm_kG4GLRb_qX3h1ONxPk-i5msfAjM0tUjbJRPKyK-oEszK5KG3PeuMsgHXsCA7WEZQ5Z1aydeeIwN8fIqNBVGyxINukcT-IlBwGwdbVMHRV6lvIi4nL1AqkGvaf7XxNRFN_8– If you need more information, please do not hesitate to contact us. — Nếu ngài cần thêm thông tin, xin đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi

– Please reply once you have the chance to… — vui lòng trả lời email của tôi ngay khi bạn có thể

– Please feel free to contact us if we can be of further assistance. — Hãy liên lạc với chúng tôi bất kỳ khi nào bạn cần thêm sự hỗ trợ.

– I appreciate your help in this matter and look forward to hearing from you soon. — Tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ từ phía các bạn và hi vọng sớm nhận được thông tin từ các bạn.


Hãy tiếp tục theo dõi những bài viết tiếp theo của English Camp để giúp bạn cải thiện khả năng tiếng anh bằng cách luyện viết email tiếng anh thương mại thông dụng.

Chúc các bạn thành công!
 
×
Quay lại
Top