Cách Tìm và Chỉnh Sửa File .htaccess trong WordPress

ThueVps

Thành viên
Tham gia
9/5/2023
Bài viết
10
Trong thế giới của WordPress và SEO, có một tập tin quan trọng mà bạn nên biết đến và hiểu cách sử dụng - đó chính là file .htaccess. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá về file .htaccess trong WordPress, cách nó hoạt động và làm thế nào để tận dụng nó để cải thiện hiệu suất và bảo mật cho website của bạn.

File .htaccess là gì?​

File .htaccess (HyperText Access) là một tập tin cấu hình trong hệ thống quản lý máy chủ web Apache. Nó cho phép bạn thiết lập các quy tắc và điều hướng trên máy chủ web của bạn một cách linh hoạt. Trong WordPress, file .htaccess được sử dụng để tạo các quy tắc tùy chỉnh, tối ưu hóa URL và cài đặt bảo mật.

File-htaccess-mac-dinh-cua-WordPress-Default-WordPress-htaccess-File--copy.jpg

Cách Tìm và Chỉnh Sửa File .htaccess trong WordPress​

Để tìm và chỉnh sửa file .htaccess trong WordPress, bạn cần truy cập máy chủ web hoặc sử dụng trình quản lý tệp tin của máy chủ (thường là FTP hoặc trình quản lý tệp cPanel).
 • Sử dụng FTP hoặc cPanel để truy cập thư mục chính của website WordPress.
 • Tìm và chỉnh sửa file .htaccess bằng trình chỉnh sửa văn bản như Notepad++ hoặc Visual Studio Code.
 • Sau khi chỉnh sửa, lưu file và kiểm tra lại website để đảm bảo rằng không có lỗi xảy ra.
WordPress-.htaccess-File-Location-copy.jpg

Các cấu hình File .htaccess trong WordPress​

File .htaccess trong WordPress là một phần quan trọng của việc cấu hình máy chủ web Apache để thực hiện các tác vụ như tạo các liên kết thân thiện với người dùng, bảo mật, điều hướng, và nhiều tùy chỉnh khác. Dưới đây là một số cấu hình phổ biến mà bạn có thể thêm vào tập tin .htaccess trong WordPress:
 • Tạo tùy chỉnh Permalink​

Cấu hình .htaccess cho phép bạn tạo tùy chỉnh Permalink, giúp làm cho các URL trở nên thân thiện hơn với người dùng và tốt cho SEO. Bạn có thể sử dụng mã sau để thêm vào .htaccess để sử dụng cấu trúc Permalink tùy chỉnh:
# Enable Rewrite Engine
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^your-custom-structure-here/?$ index.php [L]

Thay your-custom-structure-here bằng cấu trúc permalink bạn muốn sử dụng, ví dụ: /%category%/%postname%/.
 • Bảo vệ thư mục và tệp tin​

Bạn có thể sử dụng .htaccess để bảo vệ các thư mục và tệp tin quan trọng trên máy chủ. Dưới đây là ví dụ cách bảo vệ thư mục với mật khẩu:
AuthType Basic
AuthName "Restricted Area"
AuthUserFile /path/to/password/file
Require valid-user

Thay /path/to/password/file bằng đường dẫn tới tệp tin chứa thông tin đăng nhập.
 • Chặn truy cập từ các địa chỉ IP không mong muốn​

Để chặn truy cập từ một địa chỉ IP cụ thể, bạn có thể sử dụng lệnh sau:
Order Deny,Allow
Deny from 123.456.789.0

Thay 123.456.789.0 bằng địa chỉ IP bạn muốn chặn.
 • Điều hướng URL

Bạn có thể sử dụng .htaccess để thiết lập các quy tắc điều hướng URL. Dưới đây là một ví dụ:
Redirect 301 /old-url/ http://example.com/new-url/
Lệnh trên sẽ chuyển hướng từ /old-url/ sang http://example.com/new-url/.
 • Tối ưu hóa bảo mật

Để cải thiện bảo mật, bạn có thể thêm các quy tắc bảo mật vào .htaccess. Dưới đây là một ví dụ về cách chặn truy cập vào các tệp tin quan trọng:
<FilesMatch "^wp-config.php$">
Order deny,allow
Deny from all
</FilesMatch>

Nhớ thay đổi wp-config.php thành tệp tin hoặc thư mục bạn muốn bảo vệ.

Lưu Ý Quan Trọng​

 • Trước khi chỉnh sửa file .htaccess, luôn tạo một bản sao lưu của nó để đảm bảo an toàn.
 • Chỉ sử dụng file .htaccess nếu bạn biết chính xác những gì bạn đang làm hoặc nếu bạn có kiến thức về Apache và WordPress.
 • Lỗi trong file .htaccess có thể gây ra sự cố trang web, vì vậy hãy kiểm tra kỹ trước khi lưu lại.
Trong tóm tắt, file .htaccess là một tập tin quan trọng trong WordPress cho phép bạn tùy chỉnh URL, bảo vệ thư mục, và tối ưu hóa bảo mật. Tuy nhiên, việc sử dụng file này đòi hỏi sự cẩn trọng và kiến thức, nên hãy chắc chắn bạn hiểu rõ trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào.
Nguồn: gofiber.vn
 
Quay lại
Top