Các loại visa được nhập cảnh Úc từ ngày 1/12/2021

Tham gia
11/8/2021
Bài viết
0
Thông tin mới nhất từ ngày 1/12/2021 bộ di trú và chính phủ Úc đã chấp nhận các công dân Úc, thường trú Úc, hoặc người cầm trong tay các loại visa được xuất nhập cảnh Úc mà không cần phải nộp đơn xin miễn hạn chế đi lại nếu đã được tiêm Vaccein ngừa Covid đầy đủ

Subclass 202 • Global Special Humanitarian visa
Subclass 200• Refugee visa
Subclass 201• In-country Special Humanitarian visa
Subclass 202• Global Special Humanitarian visa
Subclass 203• Emergency Rescue visa
Subclass 204• Woman at Risk visa
Subclass 300• Prospective Marriage visa
Subclass 400Temporary Work (Short Stay Specialist) visa
Subclass 403• Temporary Work (International Relations)
visa (other streams, including Australian Agriculture Visa stream)
Subclass 407• Training visa
Subclass 408 • Temporary Activity visa
Subclass 417 • Working Holiday visa
Subclass 449• Humanitarian Stay (Temporary) visa
Subclass 457• Temporary Work (Skilled) visa
Subclass 461• New Zealand Citizen Family Relationship visa
Subclass 462• Work and Holiday visa
Subclass 476• Skilled – Recognised Graduate visa
Subclass 482• Temporary Skill Shortage visa
Subclass 485• Temporary Graduate visa
Subclass 489• Skilled – Regional (Provisional) visa
Subclass 491• Skilled Work Regional (Provisional) visa
Subclass 494• Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) visa
Subclass 500• Student visa
Subclass 580• Student Guardian visa (closed to new applicants)
Subclass 590• Student Guardian visa
Subclass 785• Temporary Protection visa
Subclass 790• Safe Haven Enterprise visa
Subclass 870• Sponsored Parent (Temporary) visa
Subclass 988• Maritime Crew visa
 

×
Quay lại
Top