BOO'D UP (Ella Mai) Lời Dịch Anh Việt

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.262
BOO'D UPElla Mai

The 2019 Grammy Award for Best R&B Song (Giải Grammy Dành Cho Ca Khúc R&B Xuất Sắc Nhất)

Yeah yeah, yeah yeah

Feelings, so deep in my feelings
Tình cảm quá sâu trong lòng này
No, this ain't really like me
Không, em thật không phải như vậy
Can't control my anxiety
Chẳng thể kìm nỗi mối lo ngại
Feeling, like I'm touching the ceiling
Cảm giác như em chạm tới trời
When I'm with you, I can't breathe
Khi em bên anh, em nín thở
Boy, you do something to me
Hãy làm gì đó cho em, chàng ơi

Ooh, no, I'll never get over you until I find something new
Ôi, không bao giờ với được tới anh mãi khi em tìm ra cái mới
That get me high like you do (yeah, yeah)
Mà cho em đồng trang xứng lứa
Ooh, no, I'll never get over you until I find something new
Ôi, chẳng bao giờ vươn tới được anh đến khi em tìm được cái lạ
That get me high like you do
Mà mang em ngang vế ngang vai

Listen to my heart go ba-do, boo'd up
Lắng nghe time em đập tíu ta tíu tít
Biddy-da-do, boo'd up
Ríu ra ríu rít
Hear my heart go ba-do, boo'd up
Nghe con tim em cứ thổn tha thổn thức
Biddy-da-do, it just won't stop, it go
Háo ha háo hức, nó chẳng chịu dừng, tim đập
Ba-do, boo'd up
Thình tha thình thịch
Biddy-da-do, boo'd up
Bình ba bình bịch
Hear my heart go ba-do, boo'd up
Nghe time em gõ ình a ình ịch
Biddy-da-do, it just won't stop, it go
Day da day dứt, nó chẳng chịu dừng, nhịp mãi

Oh, how many ways can I say that I need you? Baby, it's true
Ôi, phải nói làm sao, thế nào rằng em cần anh? Thiệt mà cưng
I think I might die without you
Thiết nghĩ nếu vắng anh em sẽ chết
Feeling all over my body
Xúc cảm lan nhanh toàn th.ân thể
You know how I like it
Anh vẫn biết em thích thế
Ain't gotta tell you what to do (yeah, yeah)
Lẽ nào chẳng bảo anh điều phải theo

Ooh, no, I'll never get over you until I find something new
Ôi, không bao giờ với được tới anh mãi khi em tìm ra cái mới
That get me high like you do (yeah, yeah)
Mà cho em đồng trang xứng lứa
Ooh, no, I'll never get over you until I find something new
Ôi, chẳng bao giờ vươn tới được anh đến khi em tìm được cái lạ
That get me high like you do
Mà mang em ngang vế ngang vai

Listen to my heart go ba-do, boo'd up
Lắng nghe time em đập tíu ta tíu tít
Biddy-da-do, boo'd up
Ríu ra ríu rít
Hear my heart go ba-do, boo'd up
Nghe con tim em cứ thổn tha thổn thức
Biddy-da-do, it just won't stop, it go
Háo ha háo hức, nó chẳng chịu dừng, tim đập
Ba-do, boo'd up
Thình tha thình thịch
Biddy-da-do, boo'd up
Bình ba bình bịch
Hear my heart go ba-do, boo'd up
Nghe time em gõ ình a ình ịch
Biddy-da-do, it just won't stop, it go
Day da dứt day dứt, nó chẳng chịu dừng, nhịp mãi

Head over heels in love
Đang say đang đắm trong tình
Right in front of you, ain't gotta look no more (baby hah)
Vậy mà trước mặt anh, sao không chịu nhìn
I wanna build this love
Tình này em xây mòn mỏi
And everything you want, you ain't gotta ask for
Và bất cứ gì anh muốn, sao anh lại không đòi
You got me boo'd up, boo'd up
Anh cứt bắt em ấm a ấm ức
Boo'd up, boo'd up
Ray ra ray rứt
Told you from the jump I'd only choose (ya)
Đã bảo anh từ khởi đà em chọn duy nhất
Ya got me boo'd up, boo'd up
Buộc người ta bực ơi là bực
Boo'd up, boo'd up
Tức ơi là tức
Grab me by the waist, baby, pull me closer (yeah)
Cưng, ôm em từ phía sau, siết chặt em vào

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top