Bộ xây dựng giải đáp về chứng chỉ năng lực xây dựng

seothanhtung

Thành viên
Tham gia
12/3/2019
Bài viết
0
Kể từ ngày Nghị định 100/2018/NĐ-CP có hiệu lực, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng đối với các công trình có quy mô cấp IV thì phải đáp ứng điều kiện năng lực quy định tại Nghị định này và đã có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng từ hạng III trở lên.

Theo phản ánh của ông Hồ Hải (Đà Nẵng), Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 17/2016/TT-BXD quy định, tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn xây dựng thì được tham gia hoạt động xây dựng các công trình cấp IV.


nang-luc-xay-dung-1.jpg


Tuy nhiên, Thông tư số 08/2018/TT-BXD có hiệu lực thì không thấy quy định vấn đề này.

Ông Hải hỏi, tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có được tham gia hoạt động xây dựng các công trình cấp 4 nữa hay không và theo quy định nào?

Bộ xây dựng trả lời vấn đề này như sau:


Tổ chức khi tham gia hoạt động kiến trúc xây dựng phải đáp ứng điều kiện năng lực và được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với các trường hợp theo quy định tại Khoản 20, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành ngày 15/9/2018.


nang-luc-xay-dung-2.png


Theo đó, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, trường hợp tổ chức tham gia hoạt động xây dựng đối với các công trình có quy mô cấp IV thì phải đáp ứng điều kiện năng lực quy định tại Nghị định này và đã có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng từ hạng III trở lên.Posted by TÙNG NGUYỄN THANH
 
×
Quay lại
Top