Bệnh nhân không chịu nói

Ng Liên

Thành viên
Tham gia
18/7/2023
Bài viết
4
Bác sĩ Mi La thoạt nhìn đã nhận ra ngay người đến khám bệnh là anh bạn thời đại học. Lâu ngày gặp lại, họ rất vui mừng, trò chuyện rất thân mật, bác sĩ hỏi:" Hiện nay cậu làm nghề gì?".
Người bạn trả lời:" Tôi là bác sĩ thú y".
Bác sĩ Mi La cười nói:" Bác sĩ thú y à? Sao cậu lại theo ngành này? Cậu xem tôi đây này, thế mới gọi là bác sĩ chứ! Mà thôi, không nói chuyện này nữa, cậu thấy khó chịu chỗ nào?".
Bác sĩ thú y kêu lên hai tiếng:" Be... be..."
Bác sĩ Mi La hỏi lại lần nữa, bác sĩ thú y vẫn chỉ "be be...".
Bác sĩ Mi La bực mình nói:" Cậu không cho tôi biết cậu đau ở đâu thì làm sao tôi khám bệnh cho cậu được?".
Bác sĩ thú y nói:" Cậu thấy đó, làm bác sĩ thú y đâu có dễ? Bệnh nhân của tôi chưa bao giờ cho tôi biết chúng khó chịu chỗ nào cả".
 
×
Top Bottom