Hóa Bài tập trắc nghiệm môn Hóa học (Có đáp án)

Linh Nhi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/7/2015
Bài viết
1.309
(Trích một phần tài liệu)

1. Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự


A. M < X < Y < R. B. M < X < R < Y. C. Y < M < X < R. D. R < M < X < Y.A. 73%. B. 50%. C. 54%. D. 27%.

3. SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với

A. H2S, O2, nước Br2. B. dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMn O4.

C. O2, nước Br2, dung dịch KMn O4. D. dung dịch KOH, CaO, nước Br2.

4. Cho phương trình hoá học của phản ứng tổng hợp amoniacKhi tăng nồng độ của hiđro lên 2 lần, tốc độ phản ứng thuận

A. tăng lên 2 lần. B. tăng lên 6 lần. C. tăng lên 8 lần. D. giảm đi 2 lần.

6. Trong số các dung dịch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, những dung dịch có pH > 7 là

A. KCl, C6H5ONa, CH3COONa. B. Na2CO3, NH4Cl, KCl.

C. NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4. D. Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa.

7. Khi cho 100ml dung dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl thu được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của HCl trong dung dịch đã dùng là (Cho H = 1; O = 16; Cl = 35,5; K = 39)

A. 0,75M. B. 0,5M. C. 0,25M. D. 1M.

8. Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí

A. NH3, SO2, CO, Cl2. B. N2, NO2, CO2, CH4, H2.

C. NH3, O2, N2, CH4, H2. D. N2, Cl2, O2 , CO2, H2.

9. Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Zn = 65)

A. 9,52. B. 7,25. C. 8,98. D. 10,27.

Trên đây là một phần tài liệu, các bạn có thể tham khảo thêm các phần khác bằng cách tải bản đầy đủ một cách hoàn toàn miễn phí tại phần đính kèm bên dưới.
Chúc các bạn học tốt :)

 

Đính kèm

  • trac-nghiem-hoa-hoc-co-dap-an.pdf
    168,7 KB · Lượt xem: 200
×
Quay lại
Top