Bài giảng môn học kế toán chi phí

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Bài giải môn học kế toán chi phí
Nội dung tài liệu gồm 4 chương :
Chương 1:Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
 1. Nội dung tổ chức
 2. Qui trình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
 3. Bài tập
Chương 2 :Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của hoạt động phụ trợ
 1. Phân loại sản xuất phụ và mục tiêu kê toán
 2. Tổ chức kế toán theo phương pháp phân bổ chi phí sản xuất phụ
 3. Bài tập
Chương 3 :Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của sản xuất chính
 1. Phương pháp qui nạp chi phí
 2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì
 3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
 4. Kế toán các khoản thiệt hại
 5. Báo cáo chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
Chương 4 : Đặc điểm Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong một số ngành sản xuất
Phần 1 : Ngành nông nghiệp
 1. Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp chi phối đển công tác kế toán
 2. Đặc điểm Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp nông nghiệp
Phần 2 : Ngành xây dựng
1.Một số vấn đề chung
 • Đặc điểm sản xuất xây lắp
 • Các loại giá thành trong sản xuất xây lắp
 • Nội dung các khoản mục chi phí cấu thành sản phẩm xây lắp
 • Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
 • Phương pháp qui nạp chi phí sản xuất
2.Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
 • Kế toán tập hợp CPSX
 • Kế toán tổng hợp ,phân bổ và kết chuyển chi phí
 • Đánh giá SPDD và tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn toàn
Nguồn :sưu tầm
 

Đính kèm

 • Ca_mon_ketoanchiphi.rar
  1,4 MB · Lượt xem: 505
×
Top Bottom