ABC, 123, & DoReMi! - Lời Dịch Anh Việt

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.223
ABC, 123, & DoReMi!
"ABC" is a 1970 #1 hit by The Jackson 5 and is now covered by 100 American best young dancers & singers.


A buh-buh buh buh-buh
A buh-buh buh buh-buh

You went to school to learn, girl
Nào bé ta đến trường để học
Things you never, never knew before
Biết những điều bé chưa biết trước đây
I got I before E except after C (I before E: believe, fierce / I after C: receive, ceiling)
Dầy nè, I phải trước E ngoại trừ sau chử cái Cê
And why two plus two makes four
Dễ ẹt, cớ sao hai với hai thành bốn
Now, now, now I'm gonna teach you
Và bây giờ mình sẽ dạy bé nhe
(Teach you, teach you)
(Mình dạy bé nha)
All about love, dear!
Tất cả về tình, thương!
(All about love)
(Tình thương mến thương)

Sit yourself down, take a seat
Ngồi vào chổ, tọa yên trên ghế
All you gotta do is repeat after me
Tất cả phải làm là lập lại theo “ta”
A B C, easy as one, two, three
À Bê Cê cũng dễ như Một Hài Ba
Are simple as do re mi
A, giản đơn như Đồ Rề Mi
A B C, one, two, three, baby, you and me girl
À Bê Cê, Một Hài Ba, bé ơi, chỉ cậu và mình
A B C, easy as one, two, three (Ohhhh)
À Bê Cê cũng dễ như Một Hài Ba (Chao ôi)
Are simple as do re mi
A, giản đơn như Đồ Rề Mi
A B C, one, two, three, baby, you and me girl
À Bê Cê, Một Hài Ba, bé ơi, chỉ cậu và mình

Come on, let me love you just a little bit
Thôi nè, để mình mến cậu tí xíu đi nhe
Come on, let me love you just a little bit
Thôi nè, cho mình thương cậu tí nị đi nhé
Teach, teach, sing it out
Chỉ, dạy, hát to nha
Come on, come one, come on
Thôi nè, thôi nè, thôi nè, thôi nè,
Let me show you what it's all about
Mình cho cậu thấy mọi thứ là như thế nào

Reading and writing arithmetic
Nào đọc nào viết nào số học
Are the branches of the learning tree
Mọc trên nhánh của cây học cây hành
But listen without the roots of love let me tell you, girl
Nghe mình bảo nè, không rễ yêu thương làm sao cây sống
Your education ain't complete
Bến học của cậu vô bờ
T-t-t-teacher's gonna show you,
I tờ i tờ cô sẽ dạy cậu
(show you, show you)
(chỉ cậu, chỉ cậu)
How to get an A,
Làm thế nào để tậu điểm A

(Nah nah nah nah naah)

Spell me, you, add the two
Tập vần, cậu mình + lại = hai
Listen to me baby, that's all you gotta do
Phải nghe mình, làm tất cả những gì cậu phải
A B C, easy as one, two, three
À Bê Cê cũng dễ như Một Hài Ba
Are simple as do re mi
A, giản đơn như Đồ Rề Mi
A B C, one, two, three, baby, you and me girl
À Bê Cê, Một Hài Ba, bé ơi, chỉ cậu và mình
A B C, easy as one, two, three (Ohhhh)
À Bê Cê cũng dễ như Một Hài Ba (Chao ôi)

Sing a simple melody
Hát lên một khúc ca mộc mạc
That's how easy love can be
Ôi sao dễ để thương đến thế
That's how easy love can be
Ôi chao tình dễ đến nhường nào

Sing a simple melody
Trỗi lên một khúc nhạc đơn sơ
(That's how easy love can be)
(Ơ nào tình dễ có như không)
A B C, one, two, three, you and me girl
À Bê Cê, Một Hài Ba, bé ơi, chỉ cậu và mình

Sit down girl I think I love you
Ngồi xuống bé, mình thấy mình mến cậu
No, get up girl show me what you can do!
Không, đứng lên nào phô bày cậu có thể làm chi

Shake it, shake it, baby,
Lắc đi, lắc đi, nào bé
Shake it, shake it, baby,
Ồ sao bé không lắc
Shake it, shake it, baby,
Lắc đi, lắc đi, nào bé

One, two, three baby oo
A B C baby! Do Re Mi baby!
À Bê Cê, Một Hài Ba, cô bé ơi,
A B C baby! Do Re Mi baby!
À Bê Cê, Một Hài Ba, cô bé à,
That's how easy love can be
Ô hay tình dễ có như không

A B C is easy as like counting up to three
À Bê Cê cũng dễ như đếm tới Ba
Sing a simple melody
Trỗi lên một khúc nhạc đơn sơ
That's how easy love can be
Ơ nào tình dễ có như không

Now I'm gonna teach you how to sing it out,
Giờ dạy cậu hát vang khúc ca
Thôi nè, thôi nè, thôi nè, thôi nè,
Let me show you what it's all about
Và cho cậu thấy mọi thứ là như thế nào
A B C it's easy it's like counting up to three (Ohhhh)

Sing a simple melody
That's how easy love can be
Now I'm gonna teach you how to
Giờ dạy cậu hát vang khúc ca
Sing it out, sing it out, sing it out, sing it out
Hãy hát vang, hãy hát vang, hãy hát vang

A B C is easy as like counting up to three
À Bê Cê cũng dễ như đếm tới Ba
Sing a simple melody
Trỗi lên một khúc nhạc đơn sơ
(That's how easy love can be)
(Ơ nào tình dễ có như không)

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 

Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top