[4share][PC]Take On Mars-RELOADED

tungxp

Thành viên
Tham gia
20/8/2015
Bài viết
570
32465910230_d909c98541_o.jpg


Game Information

Title: Take On Mars
Genre: Simulation
Developer: Bohemia Interactive
Publisher: Bohemia Interactive
Release Date: 9 Feb, 2017

Khám phá địa hình đầy đất đá và cát bụi trong một tựa game đầy mới lạ và độc đáo. Được sáng tạo bởi những người đã tạo ra siêu phẩm Arma và Dayz, Take on Mars đặt bạn vào trung tâm của cuộc hành trình khám phá thú vị nhất trong lịch sử loài người. Ngồi vào trong chiếc xe du hành của bạn, đẩy nó đến tốc độ tối đa. Bạn đã trở thành người đầu tiên từng đặt chân lên sao Hỏa. Với những công nghệ tối tân trong tay , bạn sẽ khám phá hành tinh này, tìm hiểu về những bí ẩn trong quá khứ xa xôi của nó.
Những điểm hấp dẫn của game:
-Bạn sẽ được trao cho những nhiệm vụ thăm dò sao Hỏa rất độc đáo.
-Địa hình sao Hỏa đầy sống động, chân thực .
-Gia tăng nguồn kinh phí của bạn bằng việc hoàn thành các nhiệm vụ, nhờ đó, bạn có thể nghiên cứu được những công nghệ và phương tiện mới.
-Hệ thống phá hủy đầy ấn tượng: bạn có thể thấy những camera bị vỡ, cánh tay robot bị gãy hoặc thậm chí là từng trục khuỷu và bánh xe. Tất cả đều tác động đến phương tiện của bạn.
-Nhiều công cụ để mod, chỉnh sửa địa hình và nhiều thành phần khác trong game.


Game Screenshots

Q0QsSXLjHOB3NS5auKpdQb0UMLMwlIJTTYNFRaMiTdr9SQNHqm7wRneZcHSn2ExBvnBynswKwtbx_6TrpVfyFVy0IZMUdotkJcfaTQqmPq1dLN94O3Mnxm3_tiU1XpOnG_Ax27ui1W75nzc6ii96UYh1uu6ZmqqX8f6p5sBLfP_7hp02wd7zrFeelnqdXJFtTYCQolJpRgjVmJg8FLkcVHyfLHODL2rG-jnMlKo6m3rdMcALd5Bl1zd3k-TUbcYPkVIFnfprZL9wi_o63pPxbrBEz7tiK5xQKPgeVWM2k_3nn8ZfjN2nJBCkPhbS6t_zVe6TTYzOsW8LC4oHEDgSP_onQTeO6M8CReNxxnKRqG9ALDPlXB_EFASHcNyDTt7Gh2BZHRWdD3ttUn9OEqK7JrD9sMxwP-REqTMbXnJstUvW7pZ0U2pmfwzqmCsgQQeWXvfdQ5F3SK5lULAPFqHlE6RhS8ZkxefXdFKvHFpBXJlr70jysKQl4yBB4I4GPKJ_guoOB0HVbeZSLlazuWSBw0DGH0qjmn1WmiqmPidJanL6ZH9lPUkNob_EEpe_W_Jz_hOZVfSfjsnm_hKPynGmkwI-JeCGbjEkqQ3TwKpmc0_AWbYnh2l9yJ-Qrj-GrXNqenC5p5qcGh2Tj1KDKKCZDzWk3ZjnWdzRSy4xue1xfKk=w1602-h901-no


o0xK4D_2BldjQWVTzVWhxVzHpYTklM5xR7Irr7N-pstfkX7ihztPdYP9QOEYNg6Tt-S0PV_EnPADL6Hs1gE9ChimQixuhdO00KfW2hDpr8Gft1j0KUb6qUKuC1m0sIvyyx7mme1ZiW_PweJUHDWz4-HlB-RgtT3FGYBwR0w8cfL3IZo2l9R6HMiyckzfyskhzY0vLBXtVxyQ_usfWP8e-MiIlCOkkXSipznndbTF4Xv8RGWnJwTz7BIgmfu7RmiFQtzZhBeJPEHh7kCA3sNjO6Q0cSvP8_ib4yzUnocYAeeiCt0fJJuzwZMwHviWTBPOHGO-FFfq70CPp7sfFd4fOFxtnPA8-0RKefTrC_5QIDKEpnGNhOVzpbEeHNSqmuWb-Puycwq_MDvY2TytaMEb_xCivqHv5x3aHjTGSBfbtKBlZAWxORbMW2OtoT3mO9c4Kdj8Y42HSXMIKT04q5Tw-jJG9dVPET7SMIt6iEprG54ZWuIxOXc_MprEEINpOUMif8lCFaF8gFoJG7BF2T2ouhIB-NGo0KjqyFvHzjhs4hmO8lUkCwgznGkPLd3qcbuJypEsgMDbjLxxp1-xtmzdGAqwK0OKLw9JH09OUTpXdGuaC6iLmh9ldZjxzl4uv-ppbhx-VM_Yy2HRfg1wB2aRl1eHJ5ngIXPRbobeWqiOE44=w1602-h901-no


aiL1_nkVyRiyXHp2xfVXqm5AbXR2tASvPAgzqrWBGv_wYXguA3vFM53KlWFa51UhoHdV1wRjQ1OaPQoSGaclFVcDaOSQnbDatXCm8dWFtq87GwhqkhZAuOa_m4fTiTO_8kJIvovLiBC6FaK5VM8-giUoUrV97tUXLkvo9C6-GuOIIdVQOmo3q6OIFbgeJOKkZ85e3j5lFerWwLz7WYsezFuQbKKKMAJ8piVQTdvX74EWzH--rgOuvjVFsks7i0YBs78y_amXJS7UzHisKvSWFP3UA6KaHZqKBubI3V-OMbwaB5C2m6e1Ewz125OytcGjm1iHKrP42zrpc47W3gnmsSEsDvtDtN2ATYGWXkWN5Yk3_6C6StjJDwzQIoF_A5p4aU5dsTkWzVkSSepL07uKEM_Z013PtE8O0nRyxWKpDdQCizrCJ66mmWofsrLO6JhfQWUHMpAX-BhbHL_aR0tEUzpWjCvAtmT-GPbkjONGZixXCqM0BJTZL_xbFw-McFlQbhJp6Q6i9bbsIhCb6fuQwiBkZpMB8m6cw6cJk0N4folgt7iP59yxeoKrNLij_5LAoIrfltV5Hqbo1jhPMNbPddpG7ffDeJyVbB7brFzmOa5oF9Qdf-xyu3f-HLwMu0g9gaKspeaioyBEGCw0PVAIUR7FYpb9q49qlL5wJzs_Gtk=w1602-h901-no


10tg2A8tqA7fC7rLqpF_IJ4Xyv8TgRC_FYcYuxC5PTY8So6rUo1efRWAjPsVYOWlo0f7203ft5JLt9OFrcR83d27znjve-m6Ac0l0KmQGVzXzYnv0C_bMSMYDg_XHturv738nDTDLQaTRmAxeHGLVI7z4AbLi3IaZPpDXbmk1Y4pduP-WaDvKrsBRWw_ACE6rilR1rJHF8itrbOJhIfVuwqiJLwBQmxCwMNQulT1OXt0Rk943knX5yG8UHoC1Bpv_qaKA9FkCDEJwQE4_zsBXwimK6mqMOE88l3s6rC1GCxQUNMuShSsiIzKa-ZGi4gohozVAZPt-i3UvcZa03H8a19QYoWcAAW-UULlcimbzlsrDEFdmokrnMZUU8u8bbmyScXsY5mwNXbt5FHWj54C9-KSS5C4MFwm4cYtctI9HJ6ypxITQ8cC2RD4V8t_FVZdCKYXqIGORfKxHuVLLRM6qOQ804x_UwM5MYRxpblFn2w9L8Aw9lsdTgq0h2ryOftwt0852d1J2y373bpOcgYtrOk1c7PVE-0VCyTAmBwFQRU1Jl224UriK1R7-PTaFrRi8f4SteXPEeseCRbJSmQ6_44hynmdLoPvQ3M8GnVVxFTweZpwgRNF-LBJTfh-QSd-VjHp1NJnPbaDx7NKO7sOnjxG8osqyFDiKZl4deYZAO0=w1602-h901-no


RelcDfdfpWoUGAFYu5v_h75C7eV3lctJXQqgKKRl9VEHYmyc0racpiSvZR6Q1VaWPQtShSKN_mgKNtE_3QLSGo8I4ZodVVlGJ8wbQVyJ9QWQpnZVWxW5JuIm-xll1UyLuaFpIGXCpgs8b-U9GTuTPNz0PCWw5RL2S4MGkOpFoju0TfQBm2aluIL3OaCMec0UK4yHvQXHV_it1lgf5NiPqyPGcpkA4gmVIascbpU69lLO3m7ijX2gwOwTd7A3pWslZfqSpBXEBu3Rvw-cd-LmSeZdr_7bwsz1a54ELcPzQOD0IiAS9RbzelTiJpN_CRCEFhD-JhEoo8CW6RTutrFzNzGred1rfVPnh5eYtjOYMo1qysVSpfl91hcSDQp4T9LXqO2kG8d9g5nRRG_pvdcY97nblqSzI2bQQJQFFaAj4BPlb9YP4TT6VxecvjiyF6moMHxEnddPvPoi8ZwuNxG73RdQk-i1V5yd04zTEtu9oNBF27UsuV40wHdX9jo3eMM02wqzx5LGFmom6qV9FRGzjVtOQbedhbpDZR-VDm1Yzp6cGUYBMSye1QZbV2c7yBwszJ_gqX655PGy3epQ5SSPHef-zw4kWLb8RJNhG_B67c_Kj_qYgPNH5Q6y0UgGfDOSjRXgwnN0g5_bGMPijJuNDCsx2W1kzZTS8le2_APnItQ=w1602-h901-no


System Requirements

MINIMUM:
OS:Windows Vista or Windows 7
Processor:Intel Core2Duo 2.5 GHz or AMD Athlon Phenom X4 or faster
Memory:2 GB RAM
Graphics:NVIDIA Geforce 8800GT or ATI Radeon HD 3870 with Shader Model 3 and 512 MB VRAM, or faster
DirectX®:9.0c
Hard Drive:6 GB HD space
Sound:DirectX Audio compatible

RECOMMENDED:
OS:Windows 7 / 8 / 10
Processor:Intel Core i5 or AMD Athlon Phenom X4 or faster
Memory:4 GB RAM
Graphics:NVIDIA GeForce GTX 560 or AMD Radeon HD 7750 or faster
DirectX®:9.0c
Hard Drive:6 GB HD space
Sound:DirectX Audio compatible

Gameplay
DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 4.87Gb
Take.On.Mars-RELOADED
https://4share.vn/f/4376707b74717577/Take.On.Mars-RELOADED.iso.file
Take.On.Mars.Crackfix-RELOADED
https://4share.vn/f/7247414a44454b4b/Take.On.Mars.Crackfix-RELOADED.rar.file
 
×
Quay lại
Top