[4share][PC]Grim Dawn Crucible-CODEX

tungxp

Thành viên
Tham gia
20/8/2015
Bài viết
570
ChE_9tVSxcF-r_hAhzyj9LeiJiNmE2I488jQw-pOL_gIzm6KJ7Iv-r1kTP2JPWiGcRIe3UFRXAdEM5USL-EKY2o7LJQq3CZPvYev0sNCQ1Dcj8KbQAhycfIkYK7RFBlMq9WSA7x-vUYXxpx26vH_nKMgozzsB8DhEe4guNbb5fi0vjeOxtChKyPghqujMDsZbLNPvXO_LOu4QpueXUk9UXS1351NcUE4L_BitQsYseKr6osgQJWt6ZS0eo1ROCRqcJI5Xia5FOajL68ycu7sJAnKKj-QBnSh0LusRuQu35EySTLX7kTha05GdKdLbDatEHuny--Dtmn_quAW7nrJHXp161jNExBDejId6RUXVNncM658cP0PEjFOOq_ajP7BFDIKk6CyT_hPTWR_6TxFAO7OEs8vPcG2JevttLCyUtFRoOfav80a4DGVH3PH0PiacVC8LH8U-ZRsTuNYSp7B0cDvREcX83sYjdEzz0MZVH--JOwYJIRS27kzXgeHn58GHVTeqlD_JiXL52OQqeMqR6AW8doWesLtwAn1h8YWOaec6gggw9PnPgtG8lwRTjL2WqrHmhu1T34rP79uxMxSWpkoOl_rzz5B=w464-h640-no


Game Information

Title: Grim Dawn - Crucible Mode DLC
Genre: Action, Adventure, Indie, RPG
Developer: Crate Entertainment
Publisher: Crate Entertainment
Release Date: 3 Aug, 2016

Khi nghe đến cái tên Grim Dawn, có lẽ không cần phải giàu trí tưởng tượng lắm mới mường tượng được rằng đây sẽ làm một tựa game lấy đề tài gì đó rất u ám, rất tăm tối. Quả thật như vậy, lần đầu tiên một tựa A-RPG với xu hướng “chặt chém” lại có thể chinh phục người chơi nhờ vào cốt truyện kỳ lạ, hấp dẫn và phi thường đến vi diệu.
Cốt truyện của Grim Dawn kể về một thế giới huyễn mộng, nơi mà loài người bị diệt vọng bởi chính sự cao ngạo xem thường tự nhiên của mình. Khi những vị pháp sư tài ba bị nhấn chìm trong cơn thèm khát tri thức ma thuật của mình, họ đã mở ra những cánh cổng không gian nối nhân giới với Aether – một thế giới quỷ quái đầy ma mị, và đồng thời cũng khép lại trang sử huy hoàng của nhân loại.
Những ác linh ngự trị từ Aether đã theo dòng chảy ma thuật hùng mạnh tại đây tràn vào thế giới loài người, và gieo rắc kinh hoàng chỉ bằng sự hiện diện của chúng. Không có một xác thân hữu hình, chúng phải ký sinh vào những vật chủ đang tồn tại quanh đó – hay nói khác đi là những con người u mê vì sự tham lam mà trở thành vật tế cho ác quỷ. Người sống điên loạn tàn sát lẫn nhau, còn người chết “sống lại” trong những hình hài ghê rợn, báo hiệu cho ngày tận thế đến gần.


Game Screenshots

sURkOKq6Fs2uCaP_Rm1KFVXuWkYm_lF8GnH5lWUkpvS-pYvpVJ4ZZpmq43sVCACG1D8Gl1Nn5yUo9mR23QJUUZRhyZPZfMv0QdS7BonVyhwkfXDAoN5ARziEn1JPoN1-fAETJYAVHgEjpqPip-SoO1IXWw22g8lYc6lgR8NowEFirMImT_9zU8ax5HUmMSOY2JSMrZooZIQs5qGmWG4O2BJeK9gTpOmp3jj_kbG0N6yrCMdsFV5Qo7UeUvI0kS5RPVB9z9Tx2AuHVK-y74BJba56nfRWuHspr1CRdhephyYG7wHvBDLgbrIafdhfjeWUkgflTuMjsMKKNDUl7zkVzKOLIvwcTVAbLVkh0lE2_x-c68GbW-UU7sqYExtOTceBow3bSlz1X2ctlrgYgfIUNjaIcBuGJGJVYRJ5W-heJ2cj4xwqyMhSJGVUOPsB-C-1dHm2X4rZtYMyBrjL-C6glc3Fkg2-oGQuIRLll-lhdOGBqnnA8dWAO2ukN0qacNXF87kdzJMtsgoKfLkx6Q6NWRpzD8d-acBzj8LyEmMdlPkbEwKL-K88W5MGSznIo7AVKnoUtWh3JuCsc0T_r9Q8xskFhRrXolUi=w1620-h911-no


kvw01_sh5yaahhODCzYm9Siztu_tzCFyLMwehmvhMk2a5UVSIabjfoDIKfb4spkHqzUAhYl0Y5hcA6cH7IaCtrZlrfXCgE5Qm5FdvudsxTNR5Ay0YpXj44AMyLz6ySlUyaK2NeA3q79kwlvj2D9Cd-LUxyCzn6WUsSY9c0A6WgFAqhbZ_rN6OccJHQrxMxjGGNIa-3JWZo9HsV2NLFgFvgRS6k8RqIt6eah1ZJgjH-y75AXEWwMUOjFp-J_szm_02_W1mplU-MTvraQsl_CcC0sZ3b8GqoHmeTkMQF3Bbd0TFm7JKF441XqWCDHROHZHuZQy1nGPyw2p7Qj7t5_XYEbLd5OaJWfaFSBhMyeW5P0C_wxzfhy3ngbwWuDyyZZHWUbjqvANwbge1D8ebEgkkayteQFX_w4nTx-VdDkxa0MeQcV9Sa22gXwYenq_oLD5b3v6TuY__XthGQhEid-qEdzvjWqu5GzIW-XhwLmRfJJrIovJte7k8If5QxrasvD26825g8-eldWi_xi-tFza9SJgDffEC8YotkdSnAM-mUyAmlDhOGOEgMf1iMAXJcvJ9TsvOjZAzh2skwiEjHUXj7S5xTmc6SHO=w1620-h911-no


yvOGWYlGnNVzDjeE39GzDmC8iUvL509_-fo6Mg4yPYIit6rZ550jj28T1nl1qtrIjXl3h5S2pQGPEOJaULR5SlK7MKOV9Fg_NX2dZUMJSLqtJY9h92zf9I53PEfUifvq-4CnbrkyZjb-dCCmDtMR4hfy0zhDJbPDgIn-aYz1I0bTyOyS-nYdtimNl-BjSQqREbH6EVOSSvM9NRmXGe0scRulb1KZbPFF_Ha2Fvb12aj7lFFFxCNpbTfAPrqjWM-JtijZIEQaqG4fhtS0KaSi-aqJzculHZEZT62QvUK5oHyLRNC9b5vXbGAdk8Wvnadj-W0DENe5_8ZhbumIku-aRCVPBUH1Fo9a3aWDg9SmQg97ZRP71BFvf8kK66xQX4AFXBvf5Q4zAAjSe4UwB8Y2ttEIPIatdOpS1qPNUn4Uo_l1e8qhxA22GaYUVsvoBe_Ga1_NjXZC-pEwVcBuu9V0IBW10jjchrxkqDxk_VlzDqwkkWyE2_TLCOA2Y0gv0lA4QKyZi1bV9dP_hUe-12iBvJyt67qFERD2pCuK2PM4YHeyy6Aqj3lhqqD-L-SDhRGcyk8iHKXVxQ8jkMP_uhr_6H-34jHOjWlk=w1620-h911-no


4cNg7cVyawuU5VaclCEww5GA2qn1orhap7L1fqqopw4sNklKr_lDiID4P5OtA8ydR-9xBRHZj7Bs3KtmsVPzoScibKbeNSCZvVMFctabdDuVR51hoC2Wjf9bMySChXGGNx93mQXGu06UmAdY74mAwaCP7x9abBH0UPwpQyEWUAHnaXO8Sap1vJdmsXEQlrTDAzVsAsS_Xkvax5ayZgYf80ILNGQnZ9q8yvbRcDAvVwJFoP_lbjKtt6SELJetzQ1FNdMfmaMAereRlXgVkdH8IY1KLXk_d-Mx4KJl-X9ChsUgC9lmxn3OnuPIs3i_2eb07OTDvtYYyU0w1hfdFNKy6EZJ0jzVHEorrio8uLAUaF2m9oA-51-fRd6IrzzigN5Wdf_5gVYf10B6MkVKHh1EixFlCSRsRPSa459e_kEPGingiZfpL6jR3IfTO7iLBTrHx_kCzEcHegCQcZRShG-X4cDDMO0d_hsSHcMnWzZX0g620GxDNV5E7fLoOpuFgd_idJKJpxGDGbIX0USvQ5Yz-TmSvDlTKrIqLUI3qod_hh6hE8KbU6j2sTcLb3_kFpjCyPYsnm5lGR07PPv9WpeTfzejOl17DivK=w1620-h911-no


bJ0YvMVHFdJDrXYokCI5KgngBlHaRzhw8wUrT-jCz0IggwJhLD0DE1hxXbM3ArCdbfKsAQHFGkTJDNLiOWEP1b7Fxkm8C3AOVi6_BDTYJpQ8qSbsjPJsCm8zfjP8L9ZEqA5SHmK6V1a34GEhER9ElDqgHXRyI4Sow4kHfP7C_KEHk8bSpTD9UGCfBueF0kud4e2ULWZgawkXBuJaKY_7PwHddJH6uwhD3nucQf82aNVefytJi9b5E0N0jhxWf0DFE0xrXrhhA7_3NIaHZ9IFECnUt8lBYhV54c-Rcy8fi_LKXPZUnakIlm1vSOSli23TDgVwK3el_TMyEzFDBytQZ_1twTKzWb4IDlLjwzeGXII6IJF0UIcMX-pFxfZOoAYKPYPM6mjx1Dy4yrEK2h4bSShrI6uWPNfgGvPqz9SjTxHmXlLdOjCGGIXEH4B2oc6PtGmRG6OUU9ZKMHasae0qM3QMYOkSezuQemeY9Xn8MIlDnSGUG0S_scblCZ8XDtgwWBC-mho4wyusB_RVfwBOnQQGmqrPUu9SPI8zMIr9TPFe34Bo4tdOrLYwkIr6qUuFXJmemZSHZe05dsVFLm68xO-dQQ2nOdVp=w718-h404-no


System Requirements

MINIMUM:
OS: Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
Processor: x86 compatible 2.3GHz or faster processor (Intel 2nd generation core i-series or equivalent)
Memory: 2 GB RAM
Graphics: 512MB NVIDIA GeForce 6800 series or ATI Radeon X800 series or better
DirectX: Version 9.0c
Storage: 5 GB available space
Sound Card: DirectX 9.0c compatible 16-bit sound card
Additional Notes: 4GB of memory is required to host multiplayer games

RECOMMENDED:
OS: Windows 7 / Windows 10
Processor: x86 compatible 3.2GHz or faster processor (Intel 4th generation core i-series or better)
Memory: 6 GB RAM
Graphics: 1.5GB NVIDIA GeForce 500 series or ATI Radeon 6000 series or better
Network: Broadband Internet connection
Storage: 5 GB available space
Sound Card: DirectX 9.0c compatible 16-bit sound card
Additional Notes: 4GB of memory is recommended to host multiplayer games

Gameplay
DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 3.69Gb
https://4share.vn/f/5366636563636763/Grim.Dawn.Crucible-CODEX.iso.file
 

×
Quay lại
Top