[4share][PC]Conception II Children of the Seven Stars-CODEX

tungxp

Thành viên
Tham gia
20/8/2015
Bài viết
570
KFdluIGmMkhGPriyBFwlMi7w-Fs5H23GawvQJDCkI8H1kDrgCk9YzsV9yqbc2-Xtufo1afWK5_CZYJi5AOYCCPKMr7mFCEOPwMinY2B2uPUTLMpZWGPMuY0RK4p1BlScuMoXmotMqBYOwHJ2vicqmmhmCmH2a_PTA9Kw0pCIHMcXFOPUepgsQpEAJ-zroD3o-uKqg7lX-oAf9xwV4a5DaFAK7z_RWGTuSLcswqn8km27X-ApEj1oTrf5HZKvjvOkooPfTVgwkoTmtXmiFA65jCVWXEsSHLg_BoEoE19TYzOtpIEb1oNHq6IcvWKdob-5SKf4beYlTzhMmrev51yXmWifOLSsjwl8XNSSDS87wZ7-3UH9xknpuFTRwlZ61HH-mpZgo4Lsk47vCUY8MmvTvL6wixeUFtPLS8jXPOLtc2QgsEkQ97rtWXm5M8HRPixOoFPbBk0oVtkEkCW4gMMpt9QMIrcRTJ4SULsPNc55ks7D3VcrPLf5F4UfXtvN44bMIjjuyFQM3x0X4nouVXlbM5ZkB-gr72Z7nGh8o-f1VVMOHVlRW5OdVEMKWDOx1dTf5TAD4WtvnAnrLWVR0FneI09yDAHKKyR7zJN0OwbgZcAg3-_IYQ=w464-h640-no


Game Information

Title: Conception II: Children of the Seven Stars
Genre: RPG
Developer: Spike Chunsoft Co., Ltd.
Publisher: Spike Chunsoft Co., Ltd.
Release Date: 16 Aug, 2016

Conception 2: Children of the Seven Stars gây ấn tượng ở những hình ảnh 2D rất chi tiết và sống động, kết hợp cùng màn hình độ nét cao của Vita cho cảm giác thật tuyệt.
Thêm vào đó là tông màu tổng thể của Conception 2: Children of the Seven Stars rực rỡ và tươi sáng, cũng tạo cho người chơi cảm giác “thích mắt”. Nhưng khi chuyển sang các trận đánh 3D thì sao? Conception 2: Children of the Seven Stars gặp vấn đề là hơi nhiều răng cưa. Đây là điểm đáng tiếc vì màn hình của Vita dĩ nhiên không to như console, có điều kiện để mang lại một trải nghiệm sắc nét.
Với một lối chơi khá… ngán ngẩm, Conception 2: Children of the Seven Stars cũng cố gắng đưa vào một số tùy chọn hữu ích để bù đắp. Chẳng hạn như tổ đội trong game khá đông, nhưng chỉ bằng một nút bấm, Conception 2: Children of the Seven Stars sẽ tự trang bị những món đồ tốt nhất có thể cho nhân vật.
Hay bạn có thể đặt chiến thuật cho mỗi đội, rồi chọn tự động chiến đấu thay vì ngồi bấm phím liên tục. Bên cạnh đó, các đoạn phim hay cắt cảnh cũng có thể được bỏ qua được nếu bạn không có hứng.


Game Screenshots

OFSeIuLIrj2STCOpEfAhMz6Gu3Q_D6L_lVA98qYtdhaf10JxtlQUYSJWRNBjd1L_AzhDBSbYownV0N3qVcwbOQcqRk6UJfgt0SZVyQyOtoEe4mZJRnHS9-HrGLWYh2vZoKBY3nXEDCJ1pkXvgYzr1ksrUC-6px9A8LWb2h1V9rSYC8JqjHELsoFDSrmdmdWS-NDoEprSuI_idv0ZwqlWu8lhhbM3b1JD6TUHVmDwxn7BpYUAm6whmtiYmY8ZYJdpVnJwxOCmbHiRBs3BYsNlv1YDs8W0XkzAIb39nN4ElbgbsvVd6uXEZjvopSrj3yC6_PtzqkodBwk1z91J0rTlyD9oxJdUwD6iyDPd-fa3YUJNnbxsbFhKcuo6WRvapyBG2LV-VncrWDZrO0tTjQJIP_p2w_zr-PzN3FtOZSmNUIR5O0tRDJcsUCB2hwZ1sWcBysHxnsQxLunbcpXvzLyyM9gjGJEIUPBGs12unUSAqgOU8BnlRWrZ9aQrtMh00PGJhldu8tN9BRONt7GysHRBUSKcBjWTnC92zQmd5-dOnRU5p68Crx2ugTy_CBKVwvFII6d7epyhNd8esitj1pySSLcrtiANlUBePWySs4ws6HEAin56pQ=w1620-h911-no


6Vki3jnEZ7a2nFPPV_lXwTnwUq9oIPs9JUw-ZOxdrntVtxfFYSpa0EKJ8LKEO7_UmPwbplY1bMD74b8VOF7Q_rhg0Gg6wOIsS-157UYeh0Du5r_6DSoOhgtqNRa52pSknUoOpjm_FgZ6WKTylOiG3ji0bf8L53vl_rf5RYHE9Gpt_begtZTvaG6oPFyMoST4vE3ZQFSEzzoViweqMlxsvXx2tXevBJuEfS7vD1MrzpFVYGsCXgaNPmlcaKGU-o_InfL8WPElk_Dt3cQOaaj_35pB_hmpVGq2Jt4Z0oqz4SyNwB1fCPYRVIHt7BlD1jEQK9uxhyfL-w_CAQtANy_VROzxkEwq3R_UuLsuQI9vDD8Cwz2m3xBHTcIfnStlS6dV23aU9vOTZisYusW43AV-80zdD0QzM9oP55v0AD67L7dY3mWgGWzb7DTOdwKJGafkt9VY3s4RYqf_LpO68INZMiRcK-nlko8ghFnHenUQSsypz7bPpNo5K9gkaNkKqOF3zj8RPyZzFhIhi7H6P80XFWFROldntHcRqaJhPzVjTkYBceLWbwFJsGPoa05goBT-01nW37q9_hFga2WOLJEKzzXvBdez1MIYaRbOrUl3Pr7A9FtEGg=w1620-h911-no


vKrNpcpsZnvYwhsWjMXiv8bpyxnTV-KSukOo5hZEpJqhPxeKcaQpORLd7skfldLIb_8xbtn7O-oIN0DmbXcN90DUvPVcsck60P0_XlnE2lviObKyECC2AFpPqdJX56XzxxRM-hDLFccQ-jH5yoTfiq7wNCn3sk6sBGp9nzjILWLikamCme6-rkno-kSq05Da8UqDIBAYpY9PCTHhNzoaz5aydcf48uSCjsbVrumB6vBxq3HJLff9i6maWsYZHGLptkyDSmkQAZIIb3dvTqTIQnE4UwCyFyPioUNVn3BUfV0e2ztwvzEqU1n-YtX0kjSPGnCi-gO8a2muosPhUcgvCejSLO4fNdP1NtqlIFfIZt-hrYB6q0zrY9eeJA_1XMWMN-Uu-veArlyjmjy2z4xG4tlLQ5e1afe5uKNArXZUAUIOBBB8gVScdqhi3GYQ8SVQ0VG8wKT4bYDS21ORSO7OU4o91jAKcQpGVNO0vPc_-JCF1DRVIget4G9Zmu-wadqYmQZFvM8NV5_iTzS1eklrvIjTzTpMTa8DNnXSFzEm-cUGVQSrQq_WJJZEfctWfrG1MkqpcVYuy4yFmmgkxF35O_R47xY39PgYuKH4zLy9NU9J-ppv5g=w1620-h911-no


zKmkDD2LlfoNMc86R52pmzujVjMlF-BLRAhHELDVOuY-OVi0ePLlOqCPrFRHWvteYYNg9RUimPsBpkhOV6UXqs6Sip_au4XCprUAvSU5KA8LVTDqLLbHlVx9yk-KO7tkFnJw5iIQnkrrQo6Jfy8FVYuqrsRAzT0rdmQrjjnY-tEBYw7sFIFAMNJI9ojtAfPDEtlcqvbwypEYINzbvDG29lx-hS3oza_r8BoePQG__B-_SihSADTOjIudGE-EuHmSUvRET8F3J1gT5hatKDaO1_mGgiO7w_hvSf35Y1e7cHldZNx1WNmywg5-81yTYDwfAmhAELGXBD9lHgQo5H8yS_rvAxg16J9ttXww-7WWDyrdZpKxF37VxPj4L96_j5DbCX63PoSt72bB5AI_Rhe0zcsk_fy9Bp5nFtwz8SkuRgl85iUEwnFkHYWauqpFadqjRW-zHs5Qk6oXpJhcLQXZZWu-X9XtWbnDHWFJc_LA4MFquDwA-HJuWZf3q-7fvIgy-j6iG2uLaI9kirERaU1qWUZGFVeeww2YTmVU3GNd2P2NeFFOoMyLIwkKZCtqvqale3TX-PY77f1DxnOqpCYOx5utrRkm-pE7qWtQhGUVJL-g76D5cw=w1620-h911-no


QSGCeFs4fa6_5-FLgQ9GrbykVbBPEgGZTUjfr9IUK-P_a8KwtKGZOZH1udrV5DmFfnvxkVuOPjhvSV6tZgJuYDP7r8Z49xeWXReFttHgUlholPtdKbc7Nap8gtzznFvhSCU3vZY_t1JIc3LByJLNpwonLJ1CQN-dq8jOC2_yvLTR15wfarSRa-XZyocuwbFNjCj2ZtxUS3KkUGjoefwLnTCJWuMacJDaJPrbUshLM5gcxl1tbECdrYBI7yopVi3UKWLRV6NrN8TAbajSrDgFnV-hMYeETwb0aX2y-CzRGYJ9fG6wEWN402VTqfSw0TaUexbWMdXkQKJ3HjgBDls5JjAar77Sy162NIwik1N23N4e8GuOgKEY8cuX4qmbCDmHsNdUIvXpU3bJ1lrVhalBICFErBHFwgdSUJea70vAghgFHlbJFNIXIjtU-kszUTcnWvIezZWfB3ErWlaOe2W3focUyYA3ohP6U9BC25fFhb1MeCkwDEnUO3HUAN3Av_YDXyUuUa8jDctUn9eXdfYr67ATr6o_UY_59oNdTCIIVqvZl_HZdlBTKWD74KTrAoEai_CCjaCPRpf9Pw_LB3FnOUvV7451RTrMYkMbQT_hwrjDAKsFcQ=w391-h220-no


System Requirements

MINIMUM:
OS: Windows 7
Processor: Intel Core i3-530 CPU 2.93 GHz or better
Memory: 4 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX650 1GB or AMD HD 7700 1GB(DirectX 11 graphic card required)
DirectX: Version 11
Storage: 8 GB available space
Sound Card: DirectX 9.0c compatible sound card

RECOMMENDED:
OS: Windows 7
Processor: Intel Core i5-3570K CPU 3.40GHz
Memory: 8 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX650 1GB or AMD HD 7700 1GB(DirectX 11 graphic card required)
DirectX: Version 11
Storage: 8 GB available space
Sound Card: DirectX 9.0c compatible sound card

Gameplay
DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 2.3Gb
https://4share.vn/f/5762676164666663/Conception.II.Children.of.the.Seven.Stars-CODEX.iso.file
 
×
Quay lại
Top