B
Tương tác
0

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

 • Học tư vấn giám sát công trình ở đâu

  Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (thay thế Nghị định 16/2005/NĐ-CP và Nghị định 112/2006/NĐ-CP quy định về việc các tổ chức và cá nhân tham gia trực tiếp hoạt động về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình bắt buộc phải có chứng nhận, chứng chỉ khoá học về quản lý dự án);
  Căn cứ thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình;Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-BXD về việc công nhận cơ sở đào tạo nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.
  Viện nghiên cứu Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội với sự hợp tác giảng dạy của các giảng viên là GS, TS hàng đầu đến từ Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trường ĐH Xây dựng, Đại học Bách Khoa, Đại học kiến trúc … Quyết định tổ chức 17 khoá đào tạo dưới đây :
  TT KHOÁ ĐÀO TẠO
  TẠI TP HỒ CHÍ MINH. NGÀY KHAI GIẢNG KINH PHÍ
  1 NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ
  DỰ ÁN ĐẦU TƯ Đợt 1: Ngày 04/04 – 09/04/2012
  Đợt 2: Ngày 18/05 – 23/05/2012 1.000.000VNĐ/Học viên
  2 NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU
  HƯỚNG DẪN THÔNG TƯ SỐ 10/2010/TT-BKH NGÀY 13/5/2010 Đợt 1: Ngày 04/04 - 06/04/2012
  Đợt 2: Ngày 18/05 - 20/05//2012 800.000VNĐ/Học viên
  Đợt 1: Ngày 04/04 – 06/04/2012
  Đợt 2: Ngày 11/05 – 13/05/2012 1.100.000VNĐ/Học viên
  3 QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
  THÔNG TƯ SỐ 25/2009/TT-BXD NGÀY 29/7/2009 Đợt 1: Ngày 04/04 – 09/04/2012
  Đợt 2: Ngày 04/05 – 09/05/2012 1.100.000 VNĐ/Học viên
  4 GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT CẤP CHỨNG NHẬN 3 LV (XD DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP, HTKT;
  GIAO THÔNG; THUỶ LỢI) Đợt 1: Ngày 04/04 – 19/04/2012
  Đợt 2: Ngày 04/05 – 19/05/2012 1.700.000VNĐ/HV/3LV
  5 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Đợt 1: Ngày 04/04 – 08/04/2012
  Đợt 2: Ngày 25/05 – 29/05/2012 1.100.000VNĐ/Họcviên
  6 GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Đợt 1: Ngày 04/04 – 09/04/2012
  Đợt 2: Ngày 04/05 – 09/05/2012 1.200.000VNĐ/Họcviên
  7 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG Đợt 1: Ngày 04/04 – 10/04/2012
  Đợt 2: Ngày 25/05 - 01/06/2012 1.300.000VNĐ/Họcviên
  8 ĐÀO TẠO VỀ MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH
  BẤT ĐỘNG SẢN Đợt 1: Ngày 04/04/2012
  Đợt 2: Ngày 25/05/2012 CĐ 1 : 1.300.000VNĐ/HV
  CĐ 2 : 1.500.000VNĐ/HV
  CĐ 3 : 1.300.000VNĐ/HV
  9 CHỨNG NHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG Đợt 1: Ngày 09/04- 11/04/2012
  Đợt 2: Ngày 28/04 – 30/04/2012 1.100.000VNĐ/Học viên
  10 ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM VIÊN VÀ QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XD Đợt 1: Ngày 04/04 – 13/04/2012
  Đợt 2: Ngày 25/05 – 04/06/2012 3.200.000 VNĐ Họcviên
  11 ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG Đợt 1: Ngày 04/04/2012
  Đợt 2: Ngày 02/05/2012 1.500.000 VNĐ/Học viên
  12 LẬP DỰ TOÁN VÀ ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG CT Đợt 1: Ngày 18/04– 26/04/2012
  Đợt 2: Ngày 04/05 – 12/05/2012 900.000VNĐ/Học viên
  13 QUẢN LÝ CHI PHÍ XD CÔNG TRÌNH Đợt 1: Ngày 12/04/2012
  Đợt 2: Ngày 04/05/2012 1.000.000VNĐ/Học viên
  14 NGHIỆP VỤ THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Đợt 1: Ngày 12/04/2012
  Đợt 2: Ngày 04/05/2012 1.000.000VNĐ/Học viên
  15 NGHIỆP VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Đợt 1: Ngày 18/04/2012
  Đợt 2: Ngày 04/05/2012 1.000.000VNĐ/Học viên
  16 NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CTXD Đợt 1: Ngày 15/04/2012
  Đợt 2: Ngày 04/05/2012 1.000.000VNĐ/Học viên
  17 NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG, VĂN THƯ LƯU TRỮ Đợt 1: Ngày 15/04/2012
  Đợt 2: Ngày 04/05/2012 1.000.000VNĐ/Học viên
  Đã bao gồm tài liệu học tập, điểm tâm giữa giờ và chứng nhận bồi dưỡng

  1. Đối tượng học : Giám đốc, Trưởng, Phó ban Ban QLDA, kế toán trưởng, nhân viên kế toán, Trưởng, phó các phòng ban chức năng, Chủ nhiệm công trình, Đội trưởng Đội xây dựng, các cán bộ chuyên môn, kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, các giảng viên, sinh viên ngành công trình và các cá nhân có nhu cầu v.v…
  2. Thời gian đăng ký và thủ tục nhập học : Kính đề nghị các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham dự khoá tập huấn gửi công văn hoặc (fax) danh sách các học viên tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trước 03 ngày cho mỗi khoá học (Nộp 02 ảnh 3x4/khoá học tại lớp học).
  3. Địa điểm học : 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm hoặc 45 Đinh Tiên Hoàng.Quận 1.
  Hậu đào tạo → Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được:
  - Cấp chứng chỉ, chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật. Chứng chỉ có đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo đã được Bộ Công an kiểm tra chống giả mạo.
  - Cung cấp và hướng dẫn các văn bản pháp luật mới nhất.
  - Tư vấn miễn phí về các công tác đấu thầu, quản lý dự án và thanh quyết toán công trình xây dựng…
  - Tư vấn làm chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát, kỹ sư định giá, môi giới BĐS, định giá BĐS./.
  - Ưu tiên giảm giá cho sinh viên và giới thiệu việc làm cho các sinh viên tham gia các khoá học này.
  KHAI GI ẢNG H ÀNG TH ÁNG.
  Mọi thông tin chi tiết và danh sách đăng ký học viên xin gửi về :
  VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI (DTB)
  VPGD: 91 Nguyễn Văn Thủ P Đa Kao Tp Hồ Chí Minh
  ĐT: (08).39115989- (08) 39115968 Fax: (08). 39115969
  GHI DANH : 0909512289( A. Hòa)–Email: daotaoxd.edu@gmail.com
  Các khóa học thường mở vào hàng tháng.
  Hãy truy cập Website: DTB.com.vn hoặc www daotaoxaydung.com.vn để biết thông tin các lớp học.
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top Bottom