Truyện ngắn

Lưu ý: Khi các bạn chia sẻ truyện lên KSV cần đề rõ tên Tác giả và Nguồn trích đăng, nếu có thể hãy hỏi tác giả quyền đăng, chắc hẳn không mấy ai từ chối, như thế cả người post truyện và người đọc truyện mới có cảm giác thoải mái nhất để thuởng thức những chuyện hay.

Lọc chủ đề

Hoàn (126)
Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Lượt xem
Mới gửi ↓
 1. khacthua
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.355
 2. khacthua
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.920
 3. dgoanh
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  938
 4. khacthua
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.527
 5. khacthua
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.004
 6. khacthua
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.550
 7. khacthua
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.847
 8. khacthua
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.227
 9. dgoanh
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.147
 10. banthanoihayluonbentoi
  Trả lời:
  1
  Lượt xem:
  2.301
 11. dgoanh
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.797
 12. casanohu
  Trả lời:
  2
  Lượt xem:
  2.087
 13. dgoanh
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.312
 14. khacthua
  Trả lời:
  1
  Lượt xem:
  2.018
 15. khacthua
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.591
 16. khacthua
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.119
 17. khacthua
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.625
 18. khacthua
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.466
 19. khacthua
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.483
 20. khacthua
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.216
 21. khacthua
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.225
 22. khacthua
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.133
 23. khacthua
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.395
 24. khacthua
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.132
 25. khacthua
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.345
 26. khacthua
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.987
 27. khacthua
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.737
 28. khacthua
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.938
 29. khacthua
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  2.625
 30. bamboo_kute
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.729
 31. dgoanh
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.542
 32. dgoanh
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.665
 33. dgoanh
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.912
 34. dgoanh
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.485
 35. dgoanh
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.295
 36. dgoanh
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.408
 37. dgoanh
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.545
 38. dgoanh
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.684
 39. dgoanh
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.620
 40. dgoanh
  Trả lời:
  1
  Lượt xem:
  1.402
 41. dgoanh
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  901
 42. dgoanh
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.044
 43. dgoanh
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.683
 44. dgoanh
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.258
 45. dgoanh
  Trả lời:
  1
  Lượt xem:
  1.272
 46. bamboo_kute
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.861
 47. khacthua
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.046
 48. hatthoc30
  Trả lời:
  2
  Lượt xem:
  1.635
 49. dgoanh
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  1.365
 50. dgoanh
  Trả lời:
  2
  Lượt xem:
  1.199

Sắp xếp chủ đề

Đang tải...
Đang tải...
TOP