Chia sẻ những gì bạn biết & Học hỏi những gì bạn muốn !

So sánh bội và so sánh kép

Thảo luận trong 'Writing (Viết)' bắt đầu bởi Newsun, 20/4/2010. — 23.276 Lượt xem 1. Newsun

  Newsun Believe in Good?! Thành viên thân thiết

  Gia nhập:
  20/4/2008
  Bài viết:
  9.234
  Lượt thích:
  40.896
  Kinh nghiệm:
  113
  Nghề nghiệp:
  Cựu Sinh Viên
  Trường:
  KHTN

  So sánh bội và so sánh kép

  So sánh bội số là so sánh: bằng nửa (half), gấp đôi (twice), gấp ba (three times),...
  [​IMG]
  Không được sử dụng so sánh hơn kém mà sử dụng so sánh bằng, khi so sánh phải xác định danh từ là đếm được hay không đếm được, vì đằng trước chúng có many/much
  This encyclopedy costs twice as much as the other one.
  Jerome has half as many records now as I had last year.
  At the clambake last week, Fred ate three times as many oysters as Bob.
  Các lối nói: twice that many/twice that much = gấp đôi ngần ấy... chỉ được dùng trong khẩu ngữ, không được dùng trong văn viết.
  Là loại so sánh với cấu trúc: Càng... càng... Các Adj/Adv so sánh phải đứng ở đầu câu, trước chúng phải có The. Dùng một trong hai mẫu câu sau đây để so sánh kép:
  The + comparative + S + V + the + comparative + S + V​
  The hotter it is, the more miserable I feel.
  (Trời càng nóng, tôi càng thấy khó chịu)
  The sooner you take your medicince, the better you will feel.
  (Anh càng uống thuốc sớm bao nhiêu, anh càng cảm thấy dễ chịu bấy nhiêu)
  The bigger they are, the faster they fall.
  (Chúng càng to bao nhiêu thì càng rơi nhanh bấy nhiêu)
  The more + S + V + the + comparative + S + V​
  The more you study, the smarter you will become.
  (Càng học, anh càng thông minh hơn)
  The more I look into your eyes, the more I love you.
  (Càng nhìn vào mắt em, anh càng yêu em hơn)
  Sau The more ở vế thứ nhất có thể thêm that nhưng không mẫu câu này không phổ biến.
  The more (that) you study, the smarter you will become.
  Trong trường hợp nếu cả hai vế đều có chủ ngữ giả it is thì có thể bỏ chúng đi
  The shorter (it is), the better (it is).
  Hoặc nếu cả hai vế đều dùng to be thì bỏ đi
  The closer to the Earth’s pole (is), the greater the gravitational force (is).
  Các cách nói: all the better (càng tốt hơn), all the more (càng... hơn), not... any the more... (chẳng... hơn... tí nào), none the more... (chẳng chút nào) dùng để nhấn mạnh cho các tính từ hoặc phó từ được đem ra so sánh. Nó chỉ được dùng với các tính từ trừu tượng dùng trong văn nói:
  Sunday mornings were nice. I enjoyed them all the more because Sue used to come round to breakfast.
  He didn’t seem to be any the worse for his experience.
  He explained it all carefully, but I was still none the wiser.
  Cấu trúc này không dùng cho các tính từ cụ thể:
  Those pills have made him all the slimmer. (SAI)
  We have expected 80 people at that rally, but twice that many showned up. (twice as many as that number).
  Dragon Princessbrutal_death thích điều này.
  Chủ đề liên quan:

Chia sẻ cùng bạn bè

Tìm kiếm có liên quan

 1. so sanh kep

  ,
 2. cấu trúc so sánh kép

  ,
 3. cấu trúc so sánh càng càng

  ,
 4. so sanh boi,
 5. cấu trúc càng càng,
 6. so sánh gấp bội trong tiếng anh,
 7. so sánh bội số trong tiếng anh,
 8. so sánh gấp bội,
 9. cấu trúc càng càng trong tiếng anh,
 10. càng ngày càng tiếng anh là gì,
 11. bài tập viết lại câu so sánh kép,
 12. cau truc cang cang tot,
 13. so sánh kép trong tiếng anh violet,
 14. càng càng trong tiếng anh,
 15. 1 số bài viết lại câu với so sánh kép,
 16. cấu trúc so sánh kép the...the trong ta,
 17. cấu trúc càng ..thì càng...trong tiếng anh,
 18. Câu truc câu tiêng anh cang...cang,
 19. bài tập so sánh càng ngày càng,
 20. cau truc so sanh the more- the more,
 21. bài tập chuyển câu so sánh kép