N
Tương tác
0

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

 • VMware vSphere: Cài đặt, cấu hình và quản trị hạ tầng vSphere 6.0


  Tổng quan
  VMware vSphere: Install, Configure, Manager [V6] là khóa đào tạo thực hành chuyên sâu, tập trung vào việc cài đặt, cấu hình và quản trị hạ tầng VMware vSphere® 6, bao gồm sản phẩm VMware ESXi™ 6 và VMware vCenter Server™ 6.Khóa học này chuẩn bị cho bạn kiến thức và kỹ năng để quản trị hạ tầng vSphere, và xây dựng nền tảng cho hầu hết các công nghệ khác của VMware.

  Mục tiêu

  Giới thiệu về giải pháp trung tâm dữ liệu định nghĩa bằng phần mềm
  Triển khai cài đặt một máy chủ ESXi và khởi tạo máy ảo
  Mô tả về kiến trúc vCenter Server
  Triển khai cài đặt máy chủ vCenter Server hoặc VMware vCenter Server™ Appliance™
  Sử dụng vCenter Server để quản trị máy chủ ESXi
  Cấu hình và quản trị hạ tầng vSphere với VMware vSphere® Client™ và VMware vSphere® Web Client
  Cấu hình kết nối mạng ảo với vSphere Standard Switch
  Sử dụng vCenter để quản trị các hệ thống lưu trữ khác nhau: VMware vSphere® VMFS, NFS, Virtual SAN và Virtual Volumes
  Quản trị máy ảo, template, clone và snapshot
  Khởi tạo vApp
  Mô tả và cách thức sử dụng thư viện nội dung
  Di chuyển máy ảo với VMware vSphere® vMotion®
  Di chuyển dữ liệu máy ảo với VMware vSphere® Storage vMotion®
  Giám sát việc sử dụng tài nguyên và quản trị các resource pool
  Sử dụng VMware vRealize™ Operations Manager™ để nhận biết và giải quyết các vấn đề trong hệ thống
  Quản trị tính năng VMware vSphere® High Availability và VMware vSphere® Fault Tolerance
  Sử dụng VMware vSphere® Replication™ và VMware vSphere® Data Protection™ để sao chép các máy ảo và phục hồi dữ liệu
  Sử dụng VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™
  Sử dụng vSphere Distributed Switches
  Sử dụng VMware vSphere® Update Manager™ để cập nhật hệ thống; xử lý các sự cố cơ bản khi vận hành ESXi, vCenter Server và máy ảo.

  Thời lượng: 40 giờ

  Đối tượng

  Quản trị hệ thống
  Kỹ sư hệ thống

  Môi trường học tập

  Tài liệu học tập dạng eKits, sau khóa học đủ điều kiện dự thi chứng chỉ VCP
  Thực hành 23 bài labs trên trên máy chủ IBM, HP
  Giảng viên là chuyên gia có nhiều kiến thức và kinh nghiệm về công nghệ ảo hóa VMware

  Nội dung chi tiết
  1.Giới thiệu khóa học:

  Giới thiệu về nội dung và tiến trình khóa học
  Mục tiêu của khóa học
  Tài liệu tham khảo

  2.Giới thiệu về giải pháp trung tâm dữ liệu định nghĩa bằng phần mềm (software-defined data center)

  Giới thiệu về các thành phần trong trung tâm dữ liệu định nghĩa bằng phần mềm
  Giới thiệu về vai trò của vSphere trong kiến trúc điện toán đám mây
  Cài đặt và sử dụng vSphere Client
  Tổng quan về ESXi

  3.Khởi tạo máy ảo

  Giới thiệu về máy ảo, các thành phần phần cứng ảo, các tập tin của máy ảo
  Khởi tạo và làm việc với máy ảo và template

  4.vCenter Server

  Giới thiệu về kiến trúc của vCenter Server
  Triển khai và cấu hình vCenter Server Appliance
  Sử dụng vSphere Web Client
  Quản trị bản quyền và các đối tượng trong vCenter Server

  5.Cấu hình và quản trị kết nối mạng ảo

  Mô tả, khởi tạo và quản trị Standard Switch
  Cấu hình các chính sách bảo mật và cân bằng tải
  Khởi tạo, cấu hình và quản trị vSphere Distributed Switch.

  6.Cấu hình và quản trị hệ thống lưu trữ.

  Giới thiệu về các hệ thống lưu trữ
  Thảo luận về hệ thống lưu trữ iSCSI và NFS
  Khởi tạo và quản trị các VMFS và NFS Datastore
  Giới thiệu về VMware Virtual SAN™
  Giới thiệu về Virtual Volunes

  7.Quản trị máy ảo

  Sử dụng template và tính năng nhân bản để tạo máy ảo mới
  Thay đổi cấu hình và quản trị máy ảo
  Di chuyển máy ảo với vSphere vMotion và vSphere Storage vMotion
  Tạo và quản lý các snapshot
  Khởi tạo vApp
  Giới thiệu về các thư viện nội dung, cách thức sử dụng và quản lý.

  8.Quản lý và giám sát tài nguyên hệ thống

  Các khái niệm về ảo hóa CPU và bộ nhớ
  Cấu hình và quản trị các resource pool
  Các phương pháp để tối ưu hóa việc sử dụng CPU và bộ nhớ
  Sử dụng các công cụ để giám sát tài nguyên
  Khởi tạo và sử dụng các cảnh báo
  Nhận biết và xử lý các sự cố với máy ảo
  Giới thiệu về sản phẩm giám sát trung tâm dữ liệu vRealize Operations Manager

  9.vSphere HA và vSphere Fault Tolerance

  Giới thiệu về kiến trúc của vSphere HA
  Cấu hình và quản trị vSphere HA cluster
  Cấu hình các tham số của vSphere HA
  Giới thiệu về vSphere Fault Tolerance
  Kích hoạt tính năng vSphere Fault Tolerance trên máy ảo
  Giới thiệu về vSphere Replication
  Sử dụng vSphere Data Protection để sao lưu và phục hồi dữ liệu

  10.Mở rộng hệ thống

  Mô tả các tính năng và lợi ích của vSphere DRS
  Cấu hình và quản trị vSphere DRS cluster
  Khởi tạo và quản trị các rule
  Sử dụng vSphere HA và vSphere DRS song song.

  11.Bảo trì hệ thống với vSphere Update Manager

  Sử dụng vSphere Update Manager để cập nhật vá lỗi ESXi
  Cài đặt vSphere Update Manager và plug-in
  Tạo Patch Baseline
  Sử dụng Host Profile để quản lý cấu hình máy chủ
  Rà quét và vá lỗi máy chủ

  12.Cài đặt các thành phần của vSphere

  Cài đặt ESXi
  Các phương án cài đặt vCenter Server
  Yêu cầu về phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu để cài đặt vCenter Server
  Thảo luận về cài đặt vCenter Server và vCenter Server Appliance
  Giới thiệu cài đặt vCenter Server

  Liên hệ:
  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC THÁI SƠN


  Tầng 5, Tòa nhà Đa Năng - 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
  Email: info@thaison.edu.vn
  Điện thoại:(+844) 3556 3939 | Hotline: (+84) 094 632 6868
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top Bottom