ngocha409

Chữ ký

Trung tâm Ielts Linh UK - Hotline 0123 972 4567
Luyện thi tại phòng LAB - Tăng 1-1.5 điểm so với đầu vào, phát triển toàn diện 4 kỹ năng​

Nhiệm vụ

 1. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 2

  Ai đó thích bạn

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 4. 1

  Bài viết đầu tiên

  Đăng bài ở bất kỳ chuyên mục nào trên KSV để nhận.
Quay lại
Top