jiji

Đến từ
Miền Tây thân yêu
Giới tính
Nam

Chữ ký

Tôi chưa yêu ai như yêu N
Cũng chưa có một tình yêu nào giống tình yêu của tôi dành cho N
Cũng không có ai nghĩ về một kết cục tốt cho tình yêu giữa tôi N
Cũng sẽ không có một tình yêu cho tôi N
.^o^o^.

Nhiệm vụ

 1. 20

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been positively reacted to 250 times.
 2. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 3. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 4. 2

  Ai đó thích bạn

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 5. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!
 6. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 7. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 8. 1

  Bài viết đầu tiên

  Đăng bài ở bất kỳ chuyên mục nào trên KSV để nhận.
Quay lại
Top