Xử lý trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ khuyến mại cao so với giá trị đăng ký ?

mlawkey

Banned
Tham gia
18/3/2019
Bài viết
0
Giá trị hàng hóa, dịch vụ khuyến mại cao so với giá trị đăng ký thì xử lý như thế nào? Bài viết sau đây công ty luật Lawkey sẽ tư vấn về vấn đề trên:
1. Thứ nhất do bạn cung cấp cho chúng tôi không đầy đủ thông tin về hình thức khuyến mãi ở đây là dùng thử hay tặng hàng hóa hoặc bán hàng cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn... Do đó căn cứ theo khoản 2 điều 5 thì nếu chương trình khuyến mại bằng hình thức Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền thì khi tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ tăng cao so với đăng ký thì sẽ không phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu như chương trình khuyến mại không bằng hình thức quy định tại điều 7 thì sẽ phải kê khai trung thực và nộp thuế.

"Điều 5. Hạn mức tối đa về giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại (Nghị định số 37/2006/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại)

2. Tổng giá trị của hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại mà thương nhân thực hiện trong một chương trình khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hoá, dịch vụ được khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng hình thức quy định tại Điều 7 Nghị định này."2. Về xử phạt vi phạm hành chính

Do bạn không cung cấp cụ thể chương trình khuyến mại của bạn nên xin tư vấn cho bạn theo quy định chung tại khoản 3 Điều 48 Nghị định 185/2013/NĐ-CP như sau:

"3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với thương nhân có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

c) Không thông báo hoặc không đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi thực hiện khuyến mại hoặc thông báo, đăng ký không đúng quy định hoặc nội dung thông báo, đăng ký không trung thực;

d) Không thông báo hoặc không báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định hoặc thông báo, báo cáo không đúng thời hạn quy định hoặc nội dung thông báo, báo cáo không trung thực;

đ) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hoặc trì hoãn việc thực hiện các nội dung của chương trình khuyến mại đã thông báo, cam kết với khách hàng;

e) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chương trình khuyến mại đã thông báo hoặc đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

g) Thực hiện khuyến mại có giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại vượt quá hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định;"
Xem thêm: dịch vụ kế toán.
 
Top