Xử lý 1330 tình huống thiết yếu trong công tác quản lý doanh nghiệp dành cho giám đốc và doanh nhân

happy20121

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/2/2012
Bài viết
0
1330tinh-huong-500x500.jpg


Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 496 trang,

Giá: 325.000đ


Quản trị doanh nghiệp có tầm quan trọng hàng đầu đối với tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là trong giai đoạn tình hình kinh tế đang bất ổn như hiện nay. Với mục đích nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua thời kỳ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ, thực hiện vững chắc các nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế. Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành thường xuyên bổ sung, sửa đổi hệ thống văn bản pháp luật của Nước ta.Để đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp và doanh nhân dễ dàng nắm bắt những tình huống thường gặp trong thực tiễn quản lý, điều hành doanh nghiệp và những quy định cơ bản của pháp luật sẽ giúp các nhà quản lý thuận lợi hơn khi xử lý các tình huống và các vướng mắc thường gặp trong quá trình hoạt động. Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách “ XỬ LÝ 1330 TÌNH HUỐNG THIẾT YẾU TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP DÀNH CHO GIÁM ĐỐC VÀ DOANH NHÂN ”.


Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Giải đáp các tình huống liên quan đến công tác tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp;
Phần II. Giải đáp các tình huống liên quan đến giao dịch thương mại theo luật thương mại;

Phần III. Giải đáp các tình huống liên quan đến lao động và tiền lương theo bộ luật lao động;

Phần IV. Giải đáp các tình huống về quản lý tài chính trong doanh nghiệp;

Phần V. Giải đáp các tình huống liên quan đến chính sách tiền tệ, ngân hàng;

Phần VI. Giải đáp các tình huống liên quan đến công tác đấu thầu;

Phần VII. Giải đáp các tình huống liên quan đến công tác đầu tư xây dựng;

Phần VIII. Giải đáp các tình huống liên quan đến thuế giá trị gia tăng;

Phần IX. Giải đáp các tình huống liên quan đến thuế xuất nhập khẩu;

Phần X. Giải đáp các tình huống liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp;

Phần XI. Giải đáp các tình huống liên quan đến thuế thu nhập cá nhân;
Phần XII. Giải đáp các tình huống liên quan đến thị trường chứng khoán;

Phần XIII. Giải đáp các tình huống liên quan đến công tác kế toán;

Phần XIV. Giải đáp các tình huống liên quan đến công tác kiểm toán độc lập;

Phần XV. Giải đáp các tình huống liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.


Nội dung cuốn sách được tổng hợp 1330 tình huống thường gặp trong thực tiễn lãnh đạo, quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hy vọng cuốn sách này sẽ giúp Giám đốc, chủ doanh nghiệp và doanh nhân tìm hiểu, sử dụng, thực hiện đúng chính sách pháp luật và điều hành hoạt động kinh doanh của đơn vị đạt hiệu quả cao.Giao sách miễn phí khi bạn mua sách tại Hảo An Book
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top