Xóa thông báo trên Facebook

Ánh Minh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/10/2017
Bài viết
1.322
Bài viết này hướng dẫn cách xóa từng thông báo trên Facebook từ danh sách thông báo của nó. Bạn có thể thao tác trên ứng dụng điện thoại dành cho iPhone và Android, cũng như trên website Facebook. Tuy nhiên, không có cách nào để xóa nhiều hơn một thông báo mỗi lần; vì vậy, bạn không thể xóa toàn bộ thông báo của Facebook cùng lúc.

Phương pháp 1: Trên máy tính


aid5823677-v4-728px-Clear-Facebook-Notifications-Step-9-Version-4.jpg

1. Mở Facebook

Truy cập https://www.facebook.com bằng trình duyệt web của bạn. Trang Bảng tin sẽ hiển thị nếu bạn đã đăng nhập vào Facebook.

Nếu chưa đăng nhập Facebook, bạn nhập địa chỉ email (hoặc số điện thoại) vào khung ở phía trên góc phải màn hình và nhấp Log In (Đăng nhập).

aid5823677-v4-728px-Clear-Facebook-Notifications-Step-10-Version-4.jpg

2. Nhấp vào "Notifications" (Thông báo)

Biểu tượng quả địa cầu ở phía trên góc phải trang.

Việc này sẽ mở ra một danh sách gồm các thông báo Facebook gần đây của bạn.

aid5823677-v4-728px-Clear-Facebook-Notifications-Step-11-Version-3.jpg

3. Chọn một thông báo

Đặt con trỏ chuột vào thông báo mà bạn muốn xóa. Ngay lập tức bạn sẽ thấy xuất hiện biểu tượng ⋯ và một hình tròn bên phải thông báo.

Ví dụ, nếu muốn xóa thông báo về việc một người bạn nào đó thích trạng thái của bạn, bạn sẽ đặt con trỏ chuột lên phần "[Tên] thích bài viết của bạn: [Nội dung bài viết]."

Nếu không thấy thông báo cần xóa, bạn nhấp vào See All (Xem tất cả) ở bên dưới danh sách lựa chọn, sau đó kéo xuống đến khi tìm thấy thông báo.

aid5823677-v4-728px-Clear-Facebook-Notifications-Step-11-Version-3.jpg

4. Nhấp vào ⋯ ở góc phải của thông báo để mở một trình đơn.

aid5823677-v4-728px-Clear-Facebook-Notifications-Step-13-Version-3.jpg

5. Nhấp vào Hide this notification (Ẩn thông báo này)

Để xóa thông báo trong "Notifications”.

Phương pháp 2: Trên iPhone

aid5823677-v4-728px-Clear-Facebook-Notifications-Step-1-Version-3.jpg

1. Mở Facebook

Chạm vào biểu tượng Facebook với chữ "f" màu trắng trên nền xanh. Nếu đã đăng nhập, thao tác này đưa bạn đến phần Bảng tin.

Nếu chưa đăng nhập vào Facebook, bạn gõ địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu rồi chọn Log In (Đăng nhập).

aid5823677-v4-728px-Clear-Facebook-Notifications-Step-2-Version-3.jpg

2. Chọn biểu tượng "Notifications" (Thông báo)

Hình chiếc chuông ở bên dưới màn hình để xem lịch sử thông báo của bạn.

aid5823677-v4-728px-Clear-Facebook-Notifications-Step-3-Version-3.jpg

3. Vuốt một thông báo từ phải sang trái

Bạn sẽ thấy lựa chọn Hide (Ẩn) bên phải thông báo.

aid5823677-v4-728px-Clear-Facebook-Notifications-Step-4-Version-3.jpg

4. Chọn Hide (Ẩn) bên phải thông báo

Thông báo sẽ được xóa khỏi danh sách ngay lập tức; bạn sẽ không còn thấy thông báo khi mở phần "Notifications" (Thông báo).

Bạn có thể lặp lại thao tác này với mỗi thông báo cần xóa.

Tùy thuộc vào phiên bản Facebook trên thiết bị, đôi khi bạn không thể thực hiện theo hướng dẫn này trên iPad. Nếu vậy, bạn hãy thử thực hiện bằng trang web trên máy tính.

Phương pháp 3: Trên Android

aid5823677-v4-728px-Clear-Facebook-Notifications-Step-5-Version-3.jpg
aid5823677-v4-728px-Clear-Facebook-Notifications-Step-5-Version-3.jpg

1. Mở Facebook

Chạm vào biểu tượng Facebook với chữ "f" màu trắng trên nền xanh. Nếu đã đăng nhập, thao tác này đưa bạn đến phần Bảng tin.

Nếu chưa đăng nhập vào Facebook, bạn gõ địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu rồi chọn Log In (Đăng nhập).

aid5823677-v4-728px-Clear-Facebook-Notifications-Step-6-Version-3.jpg

2. Chọn biểu tượng "Notifications" (Thông báo)

Hình chiếc chuông ở bên dưới màn hình. Thao tác này mở ra lịch sử thông báo của bạn.

aid5823677-v4-728px-Clear-Facebook-Notifications-Step-7-Version-3.jpg

3. Chọn ⋯.

Biểu tượng dấu ba chấm này ở bên phải mỗi thông báo. Bạn sẽ thấy xuất hiện một trình đơn sau khi bấm vào biểu tượng.

Bạn cũng có thể chạm và giữ thông báo.

aid5823677-v4-728px-Clear-Facebook-Notifications-Step-8-Version-3.jpg

4.Chọn Hide this notification (Ẩn thông báo này) trong trình đơn vừa hiển thị

Thao tác này sẽ xóa thông báo trong "Notifications" (Thông báo) và nhật ký hoạt động.
Bạn có thể lặp lại quy trình này cho mỗi thông báo cần xóa.

Dịch bởi Kênh Sinh Viên
Nguồn: WIKIHOW
 
Top