Xóa dữ liệu vĩnh viễn bằng CMD của Windows

Tham gia
7/7/2020
Bài viết
2
Vào mục search (icon kính lúp) và tìm từ cmd, sau đó mở Command Prompt bằng quyền Admin bằng chuột phải chọn Run as administrator

opy lệnh sau dán vào cmd nhé:

Cipher /w:F:\

Trong đó: F là ổ cần xóa vĩnh viễn dữ liệu không cần khôi phục.
 
Top