1. vutri623582

  vutri623582 Thành viên mới

  Xem tuổi hợp để cưới vợ lấy chồng cho tuổi 1992 Nhâm Thân

  Nữ nhân sinh ra và trưởng thành thì việc lấy chồng , đẻ con là quan trọng nhất . Việc lấy được một tấm chồng hợp tuổi với mình sẽ làm cho cuộc sống hai người ngày càng yên ấm,hạnh phúc ,tiền vào như nước,làm ăn phát đạt .

  Trong bài viết dưới đây tôi sẽ lấy ví dụ phụ nữ tuổi Nhâm Thân 1992 sử dụng công cụ xem tuổi kết hôn vợ chồng.Nếu như bạn muốn xem thêm những tuổi khác xin hãy click vào ảnh để tra cứu:  [​IMG]  Sau đây là các kết quả từ công cụ “xem tuổi kết hôn”. Hãy coi kết quả đối với Nhâm Thân.  Tuổi nam : 1982

  Mệnh: Dương Kim với Dương Thủy

  Kết luận mệnh bạn và mệnh người này Tương Sinh

  Can của bạn và tuổi này : Nhâm vs Nhâm

  Luận hợp khắc Bình Hòa

  Xét địa chi : Thân và Tuất

  => Tứ Đức Hợp

  Cung mệnh ngũ hành : Cấn và Càn

  Kết luận cung mệnh bạn và người này Thiên Y

  Niên mệnh năm sinh của bạn và người này : Thổ vs Kim

  Kết luận Tương Sinh

  Điểm hợp : 9/ 10  Năm tuổi nam : 1983

  Mệnh: Dương Kim - Dương Thủy

  Kết luận mệnh bạn và mệnh người này Tương Sinh

  Theo thiên can : Nhâm vs Quý

  Vậy can bạn và can này Bình Hòa

  Địa chi : Thân với Hợi

  Luận hợp khắc Lục Hình

  Cung mệnh : Cấn và Đoài

  => Diên Niên

  Niên mệnh năm sinh của bạn và người này : Thổ và Kim

  Kết luận Tương Sinh

  Điểm hợp : 7/ 10  Tuổi nam : 1984

  Thuộc mạng: Dương Kim vs Dương Kim

  Kết luận mệnh bạn và mệnh người này Bình Hòa

  Theo thiên can : Nhâm vs Giáp

  Kết luận can bạn và can người này Bình Hòa

  Địa chi của bạn và tuổi này : Thân - Tý

  Kết luận Tam Hợp

  Cung mệnh : Cấn vs Cấn

  Kết luận Phục Vị

  Niên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ

  vậy niên mệnh năm sinh bạn và người này Bình Hòa

  Điểm hợp : 7/ 10  Năm tuổi nam : 1985

  Thuộc mạng: Dương Kim vs Dương Kim

  ==> Bình Hòa

  Theo thiên can : Nhâm với Ất

  Kết luận Bình Hòa

  Xét địa chi : Thân - Sửu

  Vậy địa chi bạn và địa chi này Bình Hòa

  Cung mệnh ngũ hành : Cấn với Ly

  => Họa Hại

  Niên mệnh năm sinh của bạn và người này : Thổ - Hỏa

  vậy niên mệnh năm sinh bạn và người này Tương Sinh

  Điểm hợp : 5/ 10  Năm tuổi nam : 1990

  Mệnh ngũ hành: Dương Kim và Dương Thổ

  Vậy mệnh bạn và mệnh này Tương Sinh

  Can của bạn và tuổi này : Nhâm - Canh

  Vậy can bạn và can này Bình Hòa

  Địa chi : Thân và Ngọ

  ==> Bình Hòa

  Cung mệnh ngũ hành : Cấn và Cấn

  Vậy cung mệnh bạn và người này Phục Vị

  Niên mệnh năm sinh : Thổ vs Thổ

  ==> Bình Hòa

  Điểm hợp : 7/ 10  Năm tuổi nam : 1991

  Mệnh: Dương Kim và Dương Thổ

  ==> Tương Sinh

  Xét thiên can : Nhâm - Tân

  Vậy can bạn và can này Bình Hòa

  Theo địa chi : Thân với Mùi

  => Bình Hòa

  Cung mệnh : Cấn - Càn

  Luận hợp khắc Thiên Y

  Niên mệnh năm sinh : Thổ với Kim

  Kết luận niên mệnh bạn và người này Tương Sinh

  Điểm hợp : 8/ 10  Năm sinh nam : 1992

  Thuộc mệnh: Dương Kim và Dương Kim

  ==> Bình Hòa

  Xét thiên can : Nhâm với Nhâm

  ==> Bình Hòa

  Theo địa chi : Thân vs Thân

  Kết luận Tam Hợp

  Cung mệnh của bạn và người này : Cấn với Đoài

  => Diên Niên

  Niên mệnh năm sinh : Thổ và Kim

  ==> Tương Sinh

  Điểm hợp : 8/ 10  Tuổi nam : 1992

  Mệnh: Dương Kim và Dương Thủy

  => Tương Sinh

  Xét thiên can : Nhâm với Bính

  => Tương Xung

  Xét địa chi : Thân và Tý

  => Tam Hợp

  Cung mệnh ngũ hành : Cấn với Khôn

  Vậy cung mệnh bạn và người này Sinh Khí

  Niên mệnh năm sinh của bạn và người này : Thổ với Thổ

  Kết luận Bình Hòa

  Điểm hợp : 7/ 10  Để xem thêm các điều khác liên quan tới phong thủy,vận mệnh mời bạn bấm vào :thuat xem tuong
   
Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP