Xem tuổi hợp để cưới vợ lấy chồng cho năm sinh 1993

vutri623582

Thành viên mới
Tham gia
28/9/2017
Bài viết
0
Trong bài viết dưới đây tôi sẽ chọn ví dụ nữ tuổi Quý Dậu kiểm tra công cụ xem tuổi kết hôn vợ chồng.Nếu như bạn có dự tính xem thêm các năm sinh khác xin mời click vào ảnh để xem thêm:Dưới đây là những kết quả từ công cụ “xem tuổi kết hôn”. Hãy xem kết quả đối với Quý Dậu 1993.Tuổi nam : 1982

Thuộc mạng: Dương Kim vs Dương Thủy

Kết luận mệnh bạn và mệnh người này Tương Sinh

Can của bạn và tuổi này : Quý - Nhâm

Kết luận can bạn và can người này Bình Hòa

Địa chi của bạn và tuổi này : Dậu - Tuất

Kết luận địa chi bạn và địa chi người này Lục Hại

Cung mệnh : Đoài vs Càn

Kết luận Sinh Khí

Niên mệnh năm sinh : Kim vs Kim

Luận hợp khắc Bình Hòa

Điểm hợp : 6/ 10Tuổi nam : 1983

Thuộc mệnh: Dương Kim với Dương Thủy

Luận hợp khắc Tương Sinh

Thiên can : Quý với Quý

==> Bình Hòa

Xét địa chi : Dậu và Hợi

Luận hợp khắc Bình Hòa

Cung mệnh của bạn và người này : Đoài vs Đoài

Vậy cung mệnh bạn và người này Phục Vị

Niên mệnh năm sinh của bạn và người này : Kim vs Kim

vậy niên mệnh năm sinh bạn và người này Bình Hòa

Điểm hợp : 7/ 10Năm tuổi nam : 1984

Thuộc mệnh: Dương Kim vs Dương Kim

Kết luận mệnh bạn và mệnh người này Bình Hòa

Can của bạn và tuổi này : Quý và Giáp

==> Bình Hòa

Địa chi của bạn và tuổi này : Dậu vs Tý

Luận hợp khắc Lục Phá

Cung mệnh : Đoài với Cấn

Luận hợp khắc Diên Niên

Niên mệnh năm sinh : Kim với Thổ

==> Tương Sinh

Điểm hợp : 6/ 10Năm tuổi nam : 1990

Mệnh: Dương Kim vs Dương Thổ

==> Tương Sinh

Theo thiên can : Quý - Canh

Kết luận Bình Hòa

Địa chi của bạn và tuổi này : Dậu - Ngọ

Luận hợp khắc Lục Hình

Cung mệnh ngũ hành : Đoài - Cấn

Kết luận cung mệnh bạn và người này Diên Niên

Niên mệnh năm sinh : Kim vs Thổ

Luận hợp khắc Tương Sinh

Điểm hợp : 7/ 10Năm sinh nam : 1991

Thuộc mạng: Dương Kim vs Dương Thổ

==> Tương Sinh

Xét thiên can : Quý và Tân

Vậy can bạn và can này Bình Hòa

Địa chi của bạn và tuổi này : Dậu và Mùi

=> Bình Hòa

Cung mệnh : Đoài - Càn

==> Sinh Khí

Niên mệnh năm sinh của bạn và người này : Kim với Kim

=> Bình Hòa

Điểm hợp : 7/ 10Để tra thêm tử vi người tuổi Quý Dậu mời bạn click tới http://thuatxemtuong.vn/xem-tu-vi-tuoi-dau-A227.htmlTuổi nam : 1992

Mạng: Dương Kim vs Dương Kim

Luận hợp khắc Bình Hòa

Xét thiên can : Quý vsNhâm

Vậy can bạn và can này Bình Hòa

Theo địa chi : Dậu - Thân

==> Bình Hòa

Cung mệnh ngũ hành : Đoài vs Đoài

Vậy cung mệnh bạn và người này Phục Vị

Niên mệnh năm sinh của bạn và người này : Kim - Kim

==> Bình Hòa

Điểm hợp : 6/ 10Tuổi nam : 1993

Mạng: Dương Kim với Dương Kim

=> Bình Hòa

Xét thiên can : Quý vsQuý

=> Bình Hòa

Xét địa chi : Dậu với Dậu

=> Tự Hình

Cung mệnh ngũ hành : Đoài với Cấn

=> Diên Niên

Niên mệnh năm sinh : Kim vs Thổ

vậy niên mệnh năm sinh bạn và người này Tương Sinh

Điểm hợp : 6/ 10Năm sinh nam : 1996

Thuộc mệnh: Dương Kim và Dương Thủy

Vậy mệnh bạn và mệnh này Tương Sinh

Can của bạn và tuổi này : Quý vsBính

Vậy can bạn và can này Bình Hòa

Xét địa chi : Dậu vs Tý

Vậy địa chi bạn và địa chi này Lục Phá

Cung mệnh : Đoài và Khôn

==> Thiên Y

Niên mệnh năm sinh của bạn và người này : Kim với Thổ

vậy niên mệnh năm sinh bạn và người này Tương Sinh

Điểm hợp : 7/ 10
 
Top