Xem kỷ niệm trên Facebook

Ánh Minh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/10/2017
Bài viết
1.322
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xem các kỷ niệm trong mục "On This Day" (Ngày này năm trước) trên Facebook. Mục "On This Day" cho phép bạn xem lại các hoạt động của mình trên Facebook từ một hoặc nhiều năm trước tính từ ngày ở thời điểm hiện tại.

Phương pháp 1: Dùng iPhone hoặc iPad


1. Mở ứng dụng Facebook

Ứng dụng này có biểu tượng là một chữ "F" màu trắng trong hình nền màu xanh biển.

Nếu chưa đăng nhập vào Facebook, bạn hãy nhập địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu, sau đó nhấn Log In (Đăng nhập).


2. Nhấn vào biểu tượng ☰

Biểu tượng này nằm ở góc dưới bên phải màn hình.


3. Kéo xuống và chọn See More (Xem thêm)

Tùy chọn này nằm ở dưới danh sách các tùy chọn đầu tiên.


4. Chọn On This Day (Ngày này năm trước)

Thao tác này sẽ giúp hiển thị trang kỷ niệm.


5. Kéo xuống để xem các kỷ niệm

Facebook sẽ hiển thị một số dòng trạng thái, ảnh và các kỷ niệm khác từ ngày này của những năm trước.

Bạn cũng sẽ nhìn thấy một mục ở dưới cuối trang hiển thị rằng kỷ niệm hôm nay đến đây là hết.

Phương pháp 2: Dùng thiết bị Android


1. Mở ứng dụng Facebook

Ứng dụng này có biểu tượng là một chữ "F" màu trắng trong hình nền màu xanh biển.

Nếu chưa đăng nhập vào Facebook, bạn hãy nhập địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu, sau đó nhấn Log In (Đăng nhập).


2. Nhấn vào biểu tượng ☰

Biểu tượng này nằm ở góc trên bên phải màn hình.


3. Kéo xuống và chọn See More (Xem thêm)

Tùy chọn này nằm ở dưới cùng của danh sách các tùy chọn.


4. Chọn On This Day (Ngày này năm trước)

Thao tác này sẽ giúp hiển thị trang kỷ niệm.


5. Kéo xuống để xem các kỷ niệm

Facebook sẽ hiển thị một số dòng trạng thái, ảnh và các kỷ niệm khác từ ngày này của những năm trước.

Bạn cũng sẽ nhìn thấy một mục ở dưới cuối trang hiển thị rằng kỷ niệm hôm nay đến đây là hết.

Phương pháp 3: Dùng trang Facebook


1. Mở Facebook

Thao tác này sẽ mở ra trang chủ Facebook nếu bạn đã đăng nhập.

Nếu chưa đăng nhập, bạn hãy nhập địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu vào các ô ở góc trên bên phải của trang, sau đó nhấn Log In (Đăng nhập).


2. Nhấn vào tùy chọn See More (Xem thêm) dưới thẻ "Explore" (Khám phá)

Thẻ Explore nằm ở phía trái của trang chủ Facebook.


3. Chọn On This Day (Ngày này năm trước)

Ứng dụng "On This Day" sẽ hiển thị các "Memories" (Kỷ niệm) mà bạn thấy trên trang chủ.


4. Kéo xuống để xem các kỷ niệm

Bạn sẽ thấy một số dòng trạng thái, ảnh và các kỷ niệm khác từ ngày này của những năm trước.
Bạn cũng sẽ nhìn thấy một mục ở dưới cuối trang hiển thị rằng kỷ niệm hôm nay đến đây là hết

Dịch bởi Kênh Sinh Viên
Nguồn: WIKIHOW
 
Top