Windows 10 digital license ultimate v1.3 2019 - Kích hoạt windows 10 bản quyền kỹ thuật số

keepmoving

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/2/2019
Bài viết
363
Windows 10 digital license ultimate là một chương trình tốt nhất để kích hoạt vĩnh viễn Windows 10 của bạn. Nó dễ sử dụng, Cho dù bạn có rành về sử dụng máy tính hay không thì chỉ cần một vài thao tác là đã có thể yên tâm là bản Windows 10 của bạn đã được kích hoạt giấy phép kỹ thuật số.
2d65367a3e35ae0b81ae1fef9a8a4f77.jpg

windows 10 digital license ultimate 2019 có thể Kích hoạt windows 10 vĩnh viễn với Giấy phép kỹ thuật số.
- Bạn có thể nhận được giấy phép kỹ thuật số trên tất cả các phiên bản bao gồm cả phiên bản VL (trừ 1507).
- Sẽ tự động thay thế bất kỳ giấy phép KMS (Key Management Service) nếu giấy phép này đang tồn tại.
- Không cài đặt hoặc lưu trữ bất kỳ tập tin để kích hoạt trong hệ thống của bạn. vì vậy không cần thiết phải loại trừ trong phần mềm Av của bạn.
- Bạn sẽ phải kết nối với internet trong khi sử dụng công cụ này để kích hoạt. Mặc dù có thể sử dụng nó để kích hoạt khi đang ngoại tuyến, nhưng có thể sẽ có báo lỗi ở bước kích hoạt ở cuối.
- Trong cùng một phần cứng, khi cài đặt lại, bạn không phải chạy lại công cụ này và lần đầu tiên liên hệ trực tuyến, Microsoft Server sẽ nhận ra HWID và tự động kích hoạt lại cho bạn. Nhưng nếu phiên bản Windows 10 VL được cài đặt, trong trường hợp đó, bạn sẽ phải chèn khóa chung (generic key ) của phiên bản đó để lấy lại kích hoạt. hoặc bạn có thể sử dụng tùy chọn cài đặt khóa trong công cụ này.
windows 10 digital license ultimate Its a best program in order to permanently activate your Windows 10.
In addition to it its easy to use and does not require experience to bring the activation keys to use when trying to activate the program.
Windows 10 digital license activator2019 can Activate permanently with digital License.
 1. You can get digital licence on all version including VL editions (except 1507).
  it will automatically replace any kms licence if present already.
 2. It doesnt install or store any files for activation in your system. so no need to set exclusions in your av for anything.
 3. You will have to connect to internet while using this tool to get activation instantly but It also works offline, but will give an error at the activation step at the end. At next online contact system will activate.windows 10 digital license activator
 4. In same hardware, Upon reinstall you don’t have to run this tool again and at first online contact the MS Server will recognize the HWID and grant activation automatically. but if Windows 10 VL version is installed, in that case you will have to insert that edition generic key to regain activation. or you can use key-install option in this tool.
Windows-10-Digital-License-Ultimate.png

Những điều cần kiểm tra trong trường hợp Kích hoạt không thành công:

windows 10 digital license ultimate 2019


- Hãy chắc chắn rằng máy tính đang kết nối internet
- Hãy chắc chắn rằng bạn không chạy bất kỳ VPN nào.
- Hãy chắc chắn rằng không có chương trình chặn cập nhật nào đang được sử dụng.
- Đảm bảo không có mục nào trong host file và tường lửa được tạo bởi Antispy và Công cụ bảo mật (Privacy Tools )
- Nếu bạn muốn lấy lại giấy phép hwid Khi cài đặt lại trong phiên bản vl (phiên bản bán Retail sẽ kích hoạt tự động, không có vấn đề gì) của windows 10 thì bạn phải nhập khóa chung của nó hoặc bạn có thể sử dụng tùy chọn cài đặt khóa trong công cụ này.
- Phiên bản Windows 10 1507 không được công cụ này hỗ trợ.
Things to check in case of failed Activation:

windows 10 digital license ultimate

 1. Make sure your internet is working fine.
 2. Make sure you are not running any VPN.
 3. Make sure there is no update blocker program used.
 4. make sure there are no entries in host file and firewalls made by Antispy and privacy Tools.
 5. if you want to regain hwid licence Upon reinstall in vl edition (retail edition will activate auto, no problem there) of windows 10 then you have to enter its generic key, or you can use key-install option in this tool.
 6. Windows 10 1507 version is not supported by this tool.
windows-10-activator.jpg

Các phiên bản Windows 10 được hỗ trợ:
10 Home
10 Home N
10 Home Single Language
10 Home Country Specific (???)
10 Home Single Language (?????)
10 Enterprise LTSB (2015)
10 Enterprise LTSB (2016)
10 Enterprise LTSB N (2016)
10 Enterprise LTSC 2019
10 Enterprise LTSC 2019 N
10 Professional
10 Professional Education
10 Professional Education N
10 Professional N
10 Professional Workstation
10 Professional Workstation N
10 Education
10 Education N
10 Enterprise
10 Enterprise N
10 Enterprise S
10 Enterprise S N
10 Core
10 Core Country Specific
10 Core N
10 Core Single Language
10 Cloud
10 Cloud N

What’s new:
- Can activate the latest version of windows 10.
- Fixed Activation bug.
- Fixed For All Bugs.

Download Windows 10 Digital License Ultimate 1.3 | 3.7M

Hướng dẫn sử dụng
1. Chạy Windows 10 Digital License Ultimate
2. Nhấp vào Clean Activation History, đợi cho đến khi thanh tiến trình hoàn tất
3. Nhấp vào Install Key, đợi cho đến khi thông báo Install Key thành công
4. Nhấp vào Get Digital License, đợi cho đến khi thanh tiến trình hoàn tất
Done!
 
Top