Website học lập trình vi điều khiển PIC

epicviet

Thành viên mới
Tham gia
24/3/2020
Bài viết
1
epicviet.com
Website này dành cho các bạn đam mê với dòng vi điều khiển PIC và dsPIC. Các ví dụ và dự án PIC hay, cùng các sản phẩm được thiết kế dựa trên nền tảng PIC.

Các ví dụ và dự án thường được sử dụng các dòng PIC và dsPIC hay dùng như :
PIC 12F675 ( Vi điều khiển chỉ có 8 Pins dòng Pic 12F).
PIC 16F876A ( Vi điều khiển 28 Pins dòng Pic 16F).
PIC 16F877A hoặc PIC 16F887 ( Vi điều khiển 40 Pins dòng Pic 16F).
PIC 18F2550 ( Vi điều khiển 28 Pins dòng Pic 18F).
PIC 18F4550 ( Vi điều khiển 40 Pins dòng Pic 18F).
dsPIC30F3013 ( Vi điều khiển 28 Pins dòng dsPic30F).
dsPIC30F4013 ( Vi điều khiển 40 Pins dòng dsPic 30F).
dsPIC30F4011 ( Vi điều khiển 40 Pins dòng dsPic 30F).
Ngôn ngữ lập trình cho vi điều khiển PIC và dsPIC trong website này là CCS l
Ngoài ra chúng tôi còn sử dụng phần mềm Proteus để sử dụng vẽ và mô phỏng các ví dụ và ứng dụng cũng như các dự án về PIC do tính năng mô phỏng rất mạnh cuả phần mềm này.
Hy vọng Epicviet sẽ giúp ích được cho các bạn đam mê công nghệ lập trình vi điều khiển PIC.
epicviet.com
Nhóm phát triển Epicviet.
 
Top