Vũng Tàu Thu Hồi Tầm 7500 Ha Để Phục Vụ 359 Công Trình

Nhan Pham

Thành viên mới
Tham gia
25/11/2016
Bài viết
0
359 đất nền Bà Rịa dự định thu hồi trong năm sau phân bổ phổ thông nhất tại TP Vũng Tàu, TP Bà Rịa, quận Phú Mỹ, còn lại ở một số thị xã khác. 253 Trong 359 Dự án đủ chuẩn lấy lại. Năm 2021, tỉnh còn có 28 Dự án thay đổi mục tiêu sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ với đất rừng đặc dụng và diện tích 81ha.
Theo thông cáo bởi Phuc Dien Land

Bà Rịa Thu Lại Gần 7.500Ha Đất Nhằm Phục Vụ 359 Dự Án

Lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa sở hữu cuộc họp nghe Con số các dự thảo Tờ trình thuộc ngành nghề tài nguyên môi trường vì kỳ họp cuối năm 2020.
Dự thảo danh mục Công trình sở hữu thu hồi đất để thực hiện trong năm 2021 gồm 359 Công trình và diện tích đất thu hồi hơn 7.491 ha. Trong ấy, 253 Dự án đủ điều kiện thu hồi với diện tích hơn 4.300 ha; 106 Công trình chưa đủ điều kiện thu hồi, diện tích hơn 3.182 ha. Một số Công trình được thu hồi phân bổ tại những địa phương gồm TP Vũng Tàu (80 dự án), TP Bà Rịa (78 dự án), quận Phú Mỹ (78 dự án), thị xã Châu Đức (19 dự án), huyện Đất Đỏ (32 dự án), huyện Xuyên Mộc (30 dự án), quận Côn Đảo (34 dự án), quận Long Điền (25 dự án).
Hội nghị còn mang dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành quyết nghị duyệt y danh mục Công trình thay đổi mục đích tiêu dùng đất trong khoảng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ với đất rừng đặc dụng để thực hành trong năm 2021. Tổng diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong khoảng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng gần 81 ha để thực hành 28 Dự án.
Trong ấy, 2 Công trình đổi mục đích sử dụng đất không hề đất rừng với diện tích 7,7 ha; 26 Công trình đổi mục đích sử dụng đất rừng với diện tích 73 ha. Một số Dự án thay đổi mục đích dùng đất trong khoảng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng được thực hiện chính yếu do 4 huyện/thị/thành phố gồm thị xã Đất Đỏ, thị xã Long Điền, quận Côn Đảo và TX. Phú Mỹ.
Kết luận cuối cuộc họp, chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Nguyễn Văn Thọ đề xuất Sở Tài nguyên với Môi trường kết nạp quan điểm đóng góp của một vài thành viên tham dự họp tiếp diễn bổ sung, tổng hợp hoàn chỉnh lại nội dung các Dự thảo Tờ trình nêu trên Báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2020.
Trong ấy, Sở lưu ý kiểm tra, thêm vào một số căn cứ luật pháp qui định về đất đai; rà soát, Báo cáo lại thông số các Công trình thu lại đất với Công trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng để bổ sung lại danh sách; ưu tiên thúc đẩy các Dự án trung tâm, Dự án khởi công chào mừng kỉ niệm 30 năm Ngày Thành Lập tỉnh & một số Công trình thị trấn hội hóa…
Ngoài ra, chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp với tăng trưởng nông thôn rà soát, đánh giá lại các Công trình đổi mục đích sử dụng đất trong khoảng đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng, Báo cáo UBND tỉnh.

http://google.iq/url?q=https://phucdienland.com.vn/dat-nen/tiem-nang-dat-nen-ba-ria-vung-tau
 
Top