Vua Hải Tặc - Quay về nhiệt huyết hải tặc tinh anh

Trong chuyên mục 'Rao Vặt' đăng bởi Poligon, 1/8/2013. — 1.357 Lượt xem

 1. Poligon

  Poligon Thành viên mới

  Vua Hải Tặc - Quay về nhiệt huyết hải tặc tinh anh

  Thân chào các thuyền trưởng!

  Để tạo điều kiện cho các thuyền trưởng đã nghỉ game và muốn quay lại tiếp tục con đường trở thành Vua Hải Tặc, Tổng Bộ Hải Quân quyết định tổ chức hoạt động "Quay về nhiệt huyết hải tặc tinh anh" với phạm vi tất cả các server cùng vô vàn phần quà hấp dẫn.
  1. Điều kiện:
  • Thời gian: Từ 10h00 ngày 1/8/2013 đến 23h59 ngày 10/8/2013.
  • Phạm vi: Tất cả server.
  1. Nội dung:
  1. Hoạt động 1: Tặng quà tinh anh.
  • Điều kiện tham gia:
  - Cấp độ lớn hơn hoặc bằng 60.
  - Số ngày offline nhỏ hơn 15 ngày.

  • Trong thời gian hoạt động, người chơi đủ điều kiện nhận quà, có thể lĩnh quà tặng tinh anh.
  • Trong thời gian hoạt động, người chơi đăng nhập game, là có thể nhấn vào icon hoạt động để lĩnh phần thưởng quà tặng online trong ngày.
  [​IMG]
  Giao diện hoạt động

  • Chú ý: Người chơi ngày thứ nhất đăng nhập game, lĩnh phần thưởng online ngày đầu tiên, ngày thứ 2 không đăng nhập, ngày thứ 3 đăng nhập, thì sẽ lĩnh phần thưởng của ngày thứ 3.
  [TABLE="class: grid, align: center"]
  Ngày
  [TD="colspan: 6"]
  Nội dung quà tặng tinh anh
  [/TD]
  Ngày thứ 1
  4000Beri*Lv
  1Lực HĐ
  Túi quà tím random*3

  Ngày thứ 2
  250C.tích*Lv
  300Danh vọng
  Túi quà tím random*3
  250Đá Tinh linh*1

  Ngày thứ3
  8000Beri*Lv
  2Lực HĐ
  Túi quà tím random*3
  Túi vàng random

  Ngày thứ 4
  500C.tích*Lv
  400Danh vọng
  Túi quà tím random*3
  250Đá Tinh linh*1

  Ngày thứ 5
  12000Beri*Lv
  3Lực HĐ
  Túi quà tím random*3
  250Đá Tinh linh*1

  Ngày thứ 6
  1000C.tích*Lv
  500Danh vọng
  Túi quà tím random*3
  250Đá Tinh linh*1
  Mũi tên TY*1

  Ngày thứ 7
  15000Beri*Lv
  4Lực HĐ
  Túi quà tím random*3
  250Đá Tinh linh*2
  Mũi tên TY*1
  Túi vàng random

  [/TABLE]


  1. Hoạt động 2: Quay về Vua hải tặc (Mức 1)
  • Điều kiện tham gia:
  - Cấp độ lớn hơn hoặc bằng 60.
  - Số ngày offline từ 15 ngày đến 29 ngày.

  • Trong thời gian hoạt động, tất cả những người chơi cũ thỏa mãn điều kiện quay về (mức 1), đăng nhập game hàng ngày và nhấn và icon hoạt động, là có thể lĩnh 1 quà Quay về Nhiệt huyết .
  • Trong thời gian hoạt động, người chơi đăng nhập game, có thể nhấn vào icon hoạt động lĩnh quà online quay về trong ngày.
  [​IMG]
  Giao diện hoạt động

  • Chú ý : Người chơi đăng nhập game ngày thứ nhất, lĩnh phần thưởng online ngày thứ nhất, ngày thứ 2 không đăng nhập game, ngày thứ 3 đăng nhập game, thì lĩnh phần thưởng online ngày thứ 3.
  [TABLE="class: grid, align: center"]
  Ngày
  [TD="colspan: 6"]
  Nội dung quà tặng Quay về Nhiệt huyết(mức 1)
  [/TD]
  Ngày thứ 1
  1500000Beri
  1000Danh vọng
  10Lực HĐ
  50000C.tích

  Ngày thứ 2
  2000000Beri
  Túi nguyên liệu allblue thường*8
  250Đá Tinh linh*1
  Mũi tên TY*1

  Ngày thứ 3
  20Lực HĐ
  2000Danh vọng
  80000C.tích
  Túi quà tím random*10

  Ngày thứ 4
  2500000Beri
  Sao tím chế đồ25*2
  110000C.tích
  Túi nuôi cá allblue random*3
  Túi vàng random

  Ngày thứ 5
  30Lực HĐ
  3000Danh vọng
  Túi quà tím random*15
  Túi nguyên liệu allblue thường*11
  Túi nuôi cá allblue random*6

  Ngày thứ 6
  3000000Beri
  250Đá Tinh linh
  Sao tím chế đồ25*2
  Sao tím Tầm bảo 25*2
  Mũi tên TY*1

  Ngày thứ 7
  40Lực HĐ
  4000Danh vọng
  Túi nguyên liệu allblue thường*14
  Túi quà tím random*20
  Túi nuôi cá allblue random*9
  Túi vàng random*1

  Ngày thứ 8
  3500000Beri
  130000C.tích
  250Đá Tinh linh*2
  Sao tím chế đồ25*2
  Túi vàng random*2

  Ngày thứ 9
  50Lực HĐ
  Túi quà tím random*20
  Túi kim cương phòng ngự random 6 sao
  Túi nguyên liệu allblue thường*17
  Túi nuôi cá allblue random*12

  Ngày thứ 10
  4000000Beri
  5000Danh vọng
  150000C.tích
  Mũi tên TY*1
  250Đá Tinh linh*3
  Túi vàng random*

  [/TABLE]


  3. Hoạt động 3: Quay về Vua Hải Tặc (mức 2)

  • Điều kiện tham gia:
  - Cấp độ lớn hơn hoặc bằng 60.
  - Số ngày offline từ 30 ngày trở lên.

  • Trong thời gian hoạt động, tất cả những người chơi cũ thỏa mãn điều kiện quay về (mức 1), đăng nhập game hàng ngày và nhấn và icon hoạt động, là có thể lĩnh 1 quà Quay về Nhiệt huyết .
  • Trong thời gian hoạt động, người chơi đăng nhập game, có thể nhấn vào icon hoạt động lĩnh quà online quay về trong ngày.
  [​IMG]
  Giao diện hoạt động

  • Chú ý : Người chơi đăng nhập game ngày thứ nhất, lĩnh phần thưởng online ngày thứ nhất, ngày thứ 2 không đăng nhập game, ngày thứ 3 đăng nhập game, thì lĩnh phần thưởng online ngày thứ 3.
  [TABLE="class: grid, align: center"]
  Ngày
  [TD="colspan: 6"]
  Nội dung quà tặng Quay về Nhiệt huyết(mức 2)
  [/TD]
  Ngày thứ 1
  3000000Beri
  80Lực HĐ
  5000Danh vọng
  Túi vàng random*2

  Ngày thứ 2
  4000000Beri
  Mũi tên TY*3
  250Đá Tinh linh*2
  Túi nguyên liệu allblue thường*20

  Ngày thứ 3
  90Lực HĐ
  150000C.tích
  7000Danh vọng
  Túi quà tím random*35
  Sao tím Tầm bảo 25*6

  Ngày thứ 4
  5000000Beri
  250000C.tích
  Sao tím chế đồ25*6
  Túi nuôi cá allblue random*10
  Túi vàng random*3

  Ngày thứ 5
  100Lực HĐ
  10000Danh vọng
  Túi quà tím random*45
  Túi nguyên liệu allblue thường*30
  Túi nuôi cá allblue random*20

  Ngày thứ 6
  6000000Beri
  350000C.tích
  Mũi tên TY*3
  Sao tím chế đồ25*6
  250Đá Tinh linh*4

  Ngày thứ 7
  110Lực HĐ
  13000Danh vọng
  Túi quà tím random*55
  Túi nguyên liệu allblue thường*40
  Túi nuôi cá allblue random*30
  Túi vàng random*4

  Ngày thứ 8
  7000000Beri
  400000C.tích
  Sao tím chế đồ25*6
  250Đá Tinh linh*6
  Bảo thạch phòng ngự tím

  Ngày thứ 9
  120Lực HĐ
  Túi quà tím random*65
  Túi kim cương tấn công random 6 sao
  Túi nguyên liệu allblue thường*60
  Túi nuôi cá allblue random*40

  Ngày thứ 10
  8000000Beri
  450000C.tích
  15000Danh vọng
  250Đá Tinh linh*8
  Túi vàng random*5
  Mũi tên TY*4

  [/TABLE]  Tổng Bộ Hải Quân kính báo.

  Nguồn : http://haitac.game5.vn/su-kien/quay-ve-nhiet-huyet-hai-tac-tinh-anh.html
   
Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP