Vua Hải Tặc - Quay về nhiệt huyết hải tặc tinh anh

Poligon

Thành viên mới
Tham gia
25/7/2013
Bài viết
1
Thân chào các thuyền trưởng!

Để tạo điều kiện cho các thuyền trưởng đã nghỉ game và muốn quay lại tiếp tục con đường trở thành Vua Hải Tặc, Tổng Bộ Hải Quân quyết định tổ chức hoạt động "Quay về nhiệt huyết hải tặc tinh anh" với phạm vi tất cả các server cùng vô vàn phần quà hấp dẫn.
 1. Điều kiện:
 • Thời gian: Từ 10h00 ngày 1/8/2013 đến 23h59 ngày 10/8/2013.
 • Phạm vi: Tất cả server.
 1. Nội dung:
 1. Hoạt động 1: Tặng quà tinh anh.
 • Điều kiện tham gia:
- Cấp độ lớn hơn hoặc bằng 60.
- Số ngày offline nhỏ hơn 15 ngày.

 • Trong thời gian hoạt động, người chơi đủ điều kiện nhận quà, có thể lĩnh quà tặng tinh anh.
 • Trong thời gian hoạt động, người chơi đăng nhập game, là có thể nhấn vào icon hoạt động để lĩnh phần thưởng quà tặng online trong ngày.
Giao diện hoạt động
 • Chú ý: Người chơi ngày thứ nhất đăng nhập game, lĩnh phần thưởng online ngày đầu tiên, ngày thứ 2 không đăng nhập, ngày thứ 3 đăng nhập, thì sẽ lĩnh phần thưởng của ngày thứ 3.
Ngày
Nội dung quà tặng tinh anh
Ngày thứ 1
4000Beri*Lv
1Lực HĐ
Túi quà tím random*3Ngày thứ 2
250C.tích*Lv
300Danh vọng
Túi quà tím random*3
250Đá Tinh linh*1


Ngày thứ3
8000Beri*Lv
2Lực HĐ
Túi quà tím random*3
Túi vàng random


Ngày thứ 4
500C.tích*Lv
400Danh vọng
Túi quà tím random*3
250Đá Tinh linh*1


Ngày thứ 5
12000Beri*Lv
3Lực HĐ
Túi quà tím random*3
250Đá Tinh linh*1


Ngày thứ 6
1000C.tích*Lv
500Danh vọng
Túi quà tím random*3
250Đá Tinh linh*1
Mũi tên TY*1

Ngày thứ 7
15000Beri*Lv
4Lực HĐ
Túi quà tím random*3
250Đá Tinh linh*2
Mũi tên TY*1
Túi vàng random


 1. Hoạt động 2: Quay về Vua hải tặc (Mức 1)
 • Điều kiện tham gia:
- Cấp độ lớn hơn hoặc bằng 60.
- Số ngày offline từ 15 ngày đến 29 ngày.

 • Trong thời gian hoạt động, tất cả những người chơi cũ thỏa mãn điều kiện quay về (mức 1), đăng nhập game hàng ngày và nhấn và icon hoạt động, là có thể lĩnh 1 quà Quay về Nhiệt huyết .
 • Trong thời gian hoạt động, người chơi đăng nhập game, có thể nhấn vào icon hoạt động lĩnh quà online quay về trong ngày.
Giao diện hoạt động
 • Chú ý : Người chơi đăng nhập game ngày thứ nhất, lĩnh phần thưởng online ngày thứ nhất, ngày thứ 2 không đăng nhập game, ngày thứ 3 đăng nhập game, thì lĩnh phần thưởng online ngày thứ 3.
Ngày
Nội dung quà tặng Quay về Nhiệt huyết(mức 1)
Ngày thứ 1
1500000Beri
1000Danh vọng
10Lực HĐ
50000C.tích


Ngày thứ 2
2000000Beri
Túi nguyên liệu allblue thường*8
250Đá Tinh linh*1
Mũi tên TY*1


Ngày thứ 3
20Lực HĐ
2000Danh vọng
80000C.tích
Túi quà tím random*10


Ngày thứ 4
2500000Beri
Sao tím chế đồ25*2
110000C.tích
Túi nuôi cá allblue random*3
Túi vàng random

Ngày thứ 5
30Lực HĐ
3000Danh vọng
Túi quà tím random*15
Túi nguyên liệu allblue thường*11
Túi nuôi cá allblue random*6

Ngày thứ 6
3000000Beri
250Đá Tinh linh
Sao tím chế đồ25*2
Sao tím Tầm bảo 25*2
Mũi tên TY*1

Ngày thứ 7
40Lực HĐ
4000Danh vọng
Túi nguyên liệu allblue thường*14
Túi quà tím random*20
Túi nuôi cá allblue random*9
Túi vàng random*1
Ngày thứ 8
3500000Beri
130000C.tích
250Đá Tinh linh*2
Sao tím chế đồ25*2
Túi vàng random*2

Ngày thứ 9
50Lực HĐ
Túi quà tím random*20
Túi kim cương phòng ngự random 6 sao
Túi nguyên liệu allblue thường*17
Túi nuôi cá allblue random*12

Ngày thứ 10
4000000Beri
5000Danh vọng
150000C.tích
Mũi tên TY*1
250Đá Tinh linh*3
Túi vàng random*


3. Hoạt động 3: Quay về Vua Hải Tặc (mức 2)

 • Điều kiện tham gia:
- Cấp độ lớn hơn hoặc bằng 60.
- Số ngày offline từ 30 ngày trở lên.

 • Trong thời gian hoạt động, tất cả những người chơi cũ thỏa mãn điều kiện quay về (mức 1), đăng nhập game hàng ngày và nhấn và icon hoạt động, là có thể lĩnh 1 quà Quay về Nhiệt huyết .
 • Trong thời gian hoạt động, người chơi đăng nhập game, có thể nhấn vào icon hoạt động lĩnh quà online quay về trong ngày.
Giao diện hoạt động
 • Chú ý : Người chơi đăng nhập game ngày thứ nhất, lĩnh phần thưởng online ngày thứ nhất, ngày thứ 2 không đăng nhập game, ngày thứ 3 đăng nhập game, thì lĩnh phần thưởng online ngày thứ 3.
Ngày
Nội dung quà tặng Quay về Nhiệt huyết(mức 2)
Ngày thứ 1
3000000Beri
80Lực HĐ
5000Danh vọng
Túi vàng random*2


Ngày thứ 2
4000000Beri
Mũi tên TY*3
250Đá Tinh linh*2
Túi nguyên liệu allblue thường*20


Ngày thứ 3
90Lực HĐ
150000C.tích
7000Danh vọng
Túi quà tím random*35
Sao tím Tầm bảo 25*6

Ngày thứ 4
5000000Beri
250000C.tích
Sao tím chế đồ25*6
Túi nuôi cá allblue random*10
Túi vàng random*3

Ngày thứ 5
100Lực HĐ
10000Danh vọng
Túi quà tím random*45
Túi nguyên liệu allblue thường*30
Túi nuôi cá allblue random*20

Ngày thứ 6
6000000Beri
350000C.tích
Mũi tên TY*3
Sao tím chế đồ25*6
250Đá Tinh linh*4

Ngày thứ 7
110Lực HĐ
13000Danh vọng
Túi quà tím random*55
Túi nguyên liệu allblue thường*40
Túi nuôi cá allblue random*30
Túi vàng random*4
Ngày thứ 8
7000000Beri
400000C.tích
Sao tím chế đồ25*6
250Đá Tinh linh*6
Bảo thạch phòng ngự tím

Ngày thứ 9
120Lực HĐ
Túi quà tím random*65
Túi kim cương tấn công random 6 sao
Túi nguyên liệu allblue thường*60
Túi nuôi cá allblue random*40

Ngày thứ 10
8000000Beri
450000C.tích
15000Danh vọng
250Đá Tinh linh*8
Túi vàng random*5
Mũi tên TY*4Tổng Bộ Hải Quân kính báo.

Nguồn : http://haitac.game5.vn/su-kien/quay-ve-nhiet-huyet-hai-tac-tinh-anh.html
 
Top