Vòng lặp For và Foreach trong lập trình PHP

nxcanh

Thành viên mới
Tham gia
22/7/2013
Bài viết
4
Bài trước, congngheweb.vn đã giới thiệu về 2 vòng lặp đầu tiên là vòng lặp whilevòng lặp do...while. Bài này sẽ tiếp tục tìm hiểu vòng lặp forvòng lặp foreach trongPHP.
1. FOR LOOP
Vòng lặp for có thể được gọi là một trong những cấu trúc điều khiển phức tạp nhất trong PHP.
Chương trình được lặp đi lặp lại với một số lần nhất định khi điều kiện còn đúng tức là (TRUE).
Vòng lặp này được sử dụng khi biết trước giới hạn số lần cần thực hiện một khối lệnh nào đó.
Cú pháp vòng lặp FOR như sau:
Các bạn xem bài đầy đủ tại Lập trình PHP
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top