[Vnsharing] Mignight - Luka,Miku,Rin

ran_kagano

Forever Here...We are
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/4/2015
Bài viết
271
Tôi không thể quyết định được
Nếu một người trong chúng ta phải rời đi
Một mình.
Ngón tay bạn phá vỡ chính chúng khi tôi đặt nó ra khỏi tôi.
Thứ mà tôi cần hiện giờ là thời gian
Để thay đổi ý nghĩ của bạn.
Tôi đã nói rồi đấy!
Khi mà bạn biết hết mọi chuyện thì nó cũng đã biến mất rồi.
Nó đâu phải là chuyện trong quá khứ mà bạn sợ không dám xem.
Không có ai ở đây và không có ai có thể tìm được bạn.
Vì tối nay là mãi mãi!
...
..
.
Tôi chẳng thể quyết định được
Nếu ai đó trong chúng ta mơ điều gì đó trong đêm nay
Tôi chỉ là cái bóng trong thứ ánh sáng bạn vừa bỏ đi
Thứ tôi cần duy nhất là thời gian
Để thay đổi suy nghĩ của bạn
Tôi đã nói rồi đấy!
Khi mà bạn biết hết mọi chuyện thì nó cũng biến mất rồi
Vì nó đâu phải thứ quá khứ bạn sợ không dám xem
Không có ai ở đây và chẳng ai có thể tìm ra bạn
Vì tối nay là mãi mãi!
..
..
.
Đó luôn là bí ẩn ở cuối cùng mỗi đáp án.
Giống như một ngón tay đâm xuyên qua họng bạn
Trong tất cả những ngôi nhà kia, mọi thứ thật trống rỗng
Vì chẳng có cái gì đợi ở ngoài kia.
...
..
.
Khi mà bạn biết hết mọi chuyện thì nó cũng biến mất rồi
Vì nó đâu phải thứ quá khứ bạn sợ không dám xem
Không có ai ở đây và chẳng ai có thể tìm ra bạn
Vì tối nay là mãi mãi!​
 
Top