Việc làm mới: HR team Leader (HCM)

Trong chuyên mục 'Hoang Đảo' đăng bởi dulieuvieclam7, 12/7/2013. — 674 Lượt xem

 1. Việc làm mới: HR team Leader (HCM)

  HR Team Leader, làm việc tại HCM
  Mô tả:
  - Trc tiếp trin khai và giám sát hot đng tác nghip hàng ngày ca phòng HCNS;
  - T chc xây dng và cp nht quy đnh chc năng nhim v và mô t công vic các chc danh trong toàn Công ty.
  - Chu trách nhim trong vic xây dng và phát trin ngun nhân lc, phân công và s dng ngun nhân lc mt cách hp lý nhm đáp ng được nhu cu nhân s ca công ty.
  - Xây dng qui chế đánh giá nhân s, giám sát vic đánh giá trên toàn h thng.
  - Thc hin công tác đánh giá nhân viên sau th vic, đánh giá đnh kỳ hàng tháng - quý đ làm căn c cho vic xét thi đua khen thưởng cui năm; Là thành viên thường trc Hi đng thi đua khen thưởng, k lut ca công ty;
  - Thiết lp thang bng lương, kim tra giám sát bng lương và vic thanh toán lương
  - Xây dng chính sách lương phúc li và giám sát thc hin
  - Đng viên khuyến khích và duy trì ngun lao đng.
  - Đánh giá hiu qu công vic
  - Trin khai chiến lược đào to ngun nhân lc kế tha;
  - Đào to, hun luyn nghip v chuyên môn cho nhân viên thuc phòng;
  …..
  Yêu cầu:
  - Ít nht 3 năm kinh nghim trong công tác qun tr nhân s đc bit là C&B và Training
  - Có kh năng chu áp lc cao trong công vic.
  - Trung thc, nhit tình công tác, tính cu tiến cao.
  - Sáng tạo, linh hoạt trong công việc.
  - Năng đng, hin đi hóa trong qun lý.
  - Liên hệ và gửi CV qua email: Minh.nguyen@dulieuvieclam.com
  - Cty kỷ Nguyên Vàng
  - 607 – 609 Nguyễn Kiệm, P9, Phú Nhuận

  - Xem chi tiết công việc tại: http://www.dulieuvieclam.com/jobseeker/index.php?do=view_request&id=142407&print=Y
   
Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP