Video học VMware Site Recovery Manager 5,Học quản trị nâng cao phục hồi VMware

ghost0bk

Banned
Tham gia
10/4/2015
Bài viết
2
Hệ thống Lab giúp trang bị cho các chuyên viên Quảntrị hệ thống VMware vSphere® kiến thức để cài đặt, cấu hình và quản trị VMware®vCenter™ Site Recovery Manager™ 5.1. Khóa học cũng cung cấp kiến thức để hỗ trợ soạn thảo và thử nghiệm các phương án khôi phục sau thảm họa (disaster recovery)sử dụng SRM.


Danh sách LAB:

VMware Site Recovery Manager 5 Training - Course OutlineLesson 1 - Getting Started with SRM 5
Lesson 2 - Course Scenario
Lesson 3 - Lab Setup
Lesson 4 - Installing SRM for vSphere Replication
Lesson 5 - vSphere Replication Configuration
Lesson 6 - Protecting VMs with vSphere Replication
Lesson 7 - Recovering VMs with vSphere Replication
Lesson 8 - Evaluating vSphere Replication
Lesson 9 - SRM 5 and Array Replication Part 1
Lesson 10 - SRM 5 and Array Replication Part 2
Lesson 11 - SRM 5 and Array Replication Part 3
Lesson 12 - Custom Recovery Plans
Lesson 13 - SRM Operations
Lesson 14 - Next Steps
Download+Key4VIP.info.png


Mã:
http://up.4share.vn/d/46747e777776767e
Link GoogleDrive:http://www.key4vip.info/2015/03/video-hoc-vmware-site-recovery-manager-5-quan-tri-nang-cao.html
 
Top