Ưu đãi sốc cho khóa học Cấp Tốc

daotaochatcluongUCI

Tham gia ngay các khóa học Chuyên gia tại UCI
Tham gia
21/9/2016
Bài viết
2
Giảm ngày 10% khi đăng ký trước ngày 1/1/2021
-
Bạn cần 1 khóa học trọn vẹn nhưng rút ngắn thời gian
-
Bạn cần ngay chứng chỉ sau 1 tuần tham gia khóa học
-
Và một chương trình ưu đãi cho dịp lễ cuối năm
Liên hệ ngay đến UCI, 1 khóa học cấp tốc dành cho bạn
́ ̣ ́ /
- Khóa tối 2 4 6 ( 18h - 21h): khai giảng ngày 30/11/2020.
́ ̣ ̂́ ̂́ ́ /
Cấp tốc 1 tuần: khai giảng ngày 04/01/2021(8h30 - 16h).
Cấp tốc 1 tuần: khai giảng ngày 18/01/2021(8h30 - 16h).
Cấp tốc 2 tuần : khai giảng ngày 11/01/2021(8h30 - 16h).
Khóa học cấp tốc nhưng vẫn đủ nội dung của 6 module về
Nhận thức về ISO 9001:2015
Hướng dẫn soạn thảo, xây dựng quy trình và vận hành hệ thống
Thực hiện đánh giá, báo cáo đánh giá và hướng dẫn đề xuất khắc phục.
Thiết lập cơ cấu và xây dựng quy trình quản lý cho bộ phận HSE.
Thiết lập hệ thống HACCP và phương cách trong thực hành sản xuất tốt GMP.
Tiến trình thực hiện phòng vệ thực phẩm - TACCP và chống gian lận thực phẩm VACCP
7 công cụ quản lý chất lượng trên phần mềm excel và Stagraphics
Ứng dụng Kaizen 5S vào giải quyết vấn đề theo DMAIC và vòng tròn chất lượng P- D- C- A do Demin sáng lập.
Liên hệ ngay #ViệnUCI để được tư vấn khóa học
---------------------:
LIÊN HỆ
:------------
Cơ sở 1 (Tư vấn + Đăng ký khóa học): 97 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, TP. HCM.
Hotline: 028.6276.5771
0919.036.365 - 0909.037.365
uci .vn
info@uci.vn

=AZURUgs7W0tDuO-jOhNVVN3pxGE-KXibheOI04fbJ94e5ge-hKzInZEp-BWY3dQZj6npqN9DDMXDa9HAgP5JvMCm4q5lmPKPAVQq_hz8H24O0NLjZ9kuJYiv56OtZasDsnmD_Zghu3JaKOIN-RC6wupiD-9v5YgxKGldoDth1utFnchYJfYWgSA9DqA1QPowibc&__tn__=*bH-R']
=AZURUgs7W0tDuO-jOhNVVN3pxGE-KXibheOI04fbJ94e5ge-hKzInZEp-BWY3dQZj6npqN9DDMXDa9HAgP5JvMCm4q5lmPKPAVQq_hz8H24O0NLjZ9kuJYiv56OtZasDsnmD_Zghu3JaKOIN-RC6wupiD-9v5YgxKGldoDth1utFnchYJfYWgSA9DqA1QPowibc&__tn__=*bH-R']


=AZURUgs7W0tDuO-jOhNVVN3pxGE-KXibheOI04fbJ94e5ge-hKzInZEp-BWY3dQZj6npqN9DDMXDa9HAgP5JvMCm4q5lmPKPAVQq_hz8H24O0NLjZ9kuJYiv56OtZasDsnmD_Zghu3JaKOIN-RC6wupiD-9v5YgxKGldoDth1utFnchYJfYWgSA9DqA1QPowibc&__tn__=*bH-R']
=AZURUgs7W0tDuO-jOhNVVN3pxGE-KXibheOI04fbJ94e5ge-hKzInZEp-BWY3dQZj6npqN9DDMXDa9HAgP5JvMCm4q5lmPKPAVQq_hz8H24O0NLjZ9kuJYiv56OtZasDsnmD_Zghu3JaKOIN-RC6wupiD-9v5YgxKGldoDth1utFnchYJfYWgSA9DqA1QPowibc&__tn__=*bH-R']


=AZURUgs7W0tDuO-jOhNVVN3pxGE-KXibheOI04fbJ94e5ge-hKzInZEp-BWY3dQZj6npqN9DDMXDa9HAgP5JvMCm4q5lmPKPAVQq_hz8H24O0NLjZ9kuJYiv56OtZasDsnmD_Zghu3JaKOIN-RC6wupiD-9v5YgxKGldoDth1utFnchYJfYWgSA9DqA1QPowibc&__tn__=*bH-R']
=AZURUgs7W0tDuO-jOhNVVN3pxGE-KXibheOI04fbJ94e5ge-hKzInZEp-BWY3dQZj6npqN9DDMXDa9HAgP5JvMCm4q5lmPKPAVQq_hz8H24O0NLjZ9kuJYiv56OtZasDsnmD_Zghu3JaKOIN-RC6wupiD-9v5YgxKGldoDth1utFnchYJfYWgSA9DqA1QPowibc&__tn__=*bH-R']


=AZURUgs7W0tDuO-jOhNVVN3pxGE-KXibheOI04fbJ94e5ge-hKzInZEp-BWY3dQZj6npqN9DDMXDa9HAgP5JvMCm4q5lmPKPAVQq_hz8H24O0NLjZ9kuJYiv56OtZasDsnmD_Zghu3JaKOIN-RC6wupiD-9v5YgxKGldoDth1utFnchYJfYWgSA9DqA1QPowibc&__tn__=*bH-R']
=AZURUgs7W0tDuO-jOhNVVN3pxGE-KXibheOI04fbJ94e5ge-hKzInZEp-BWY3dQZj6npqN9DDMXDa9HAgP5JvMCm4q5lmPKPAVQq_hz8H24O0NLjZ9kuJYiv56OtZasDsnmD_Zghu3JaKOIN-RC6wupiD-9v5YgxKGldoDth1utFnchYJfYWgSA9DqA1QPowibc&__tn__=*bH-R']
 
Top