Tỷ lệ thương tật 30,5%

Tanp Xanh Lá

Thành viên mới
Tham gia
5/3/2015
Bài viết
5
Tỷ lệ thương tật là một dấu hiệu đặc trưng để xác định cấu thành tội phạm cơ bản và xác định khung hình phạt của các Tội gây thương tích.Điều 104 BLHS năm 1999 (2009) quy định tỷ lệ thương tật thành 03 mức khác nhau tương ứng với 03 khung hình phạt, gồm:

Khung 1 : Tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%

Khung 2: Tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%

Khung 3: Tỷ lệ thương tật từ 61% trở lênTỷ lệ thương tật được xác định bằng kết luận giám định của cơ quan giám định có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về giám định tỷ lệ thương tíchTheo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27/9/2013 của Bộ Y tế và Bộ Lao động thương binh và xã hội quy định về nguyên tắc xác định tổn thương cơ thể thì :" Tỷ lệ % tổn thương cơ thể được xác định theo số nguyên. Khi tính tỷ lệ % tổn thương cơ thể chỉ lấy hàng thập phân đến một chữ số. Nếu chữ số hàng thập phân lớn hơn hoặc bằng 5 thì làm tròn số thành 01 đơn vị"Nghĩa là theo nguyên tắc giám định không cho phép kết luận giám định theo số lẻ như 30,5%... Do đó trường hợp cơ quan giám định kết luận giám định theo số lẻ trái với qy định của pháp luật về giám định bên phải được giám định lại .
 
Top