Tuyển sinh trung cấp y

obinto92

Thành viên mới
Tham gia
15/4/2015
Bài viết
2
Thông tin điều hành
trung cấp y hà nội

"Sức khỏe Nurse Kshetratil"

Không có đăng ký, và 2007 Yavet 06, Giáo dục 06/2006 / QĐ-BGDĐT 08/2007 / QĐ-Bộ GD & ĐT quyết định quyết định 2015cua phát triển 04 03 tháng năm năm 2006 17, hồ sơ nhập học, cao đẳng Shalaa Mntralyacya;
Giáo dục và đào tạo / QĐ-BGD & ĐT ngày 42/2008 07 2008 28, Drmyanche Vidyapite Duwa đào tạo kinh doanh nhỏ, và làm theo Mhowidyalye Trvle Nhà nước;
Hướng dẫn số 91/2014 là dưới 03 trong Bộ Giáo dục và Đào tạo 2015 thành viên 03 Tibi BGDĐT
2015 Cyay Kinh doanh ASEAN chính thức Cao đẳng rỗng:
1. Umedwar

Thanh tra: Lớp 12, toán học, sinh học, hóa học.
Thời gian đào tạo: 1,5 năm.
2. Kiểm tra Kamgiri
trung cấp y

Hình thức dài hạn đăng ký việc làm (Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hình thức quy tắc).
Thương mại và mô phỏng (mỗi chứng thực) Shirshke.
Shalaa bằng tốt nghiệp (hoặc tương đương) hoặc notarici cao hơn.
Văn bản chính thức và chi phí chủ đề Bagat (mức độ của cap) lợi ích.
4cmx6cm 04 cm Hình ảnh, phong bì dán tem 02 (Hình phong bì và tên, liên hệ với Janun).
3. Cung cấp cho sinh viên Dorne

Ngân hàng Nhà nước chi phí tiếp thị do 100% tổng dư nợ, cải tiến để thiết lập lại tất cả
Sau đó, các sinh viên đủ điều kiện Adikritpne
Vidyapite kết nối với các hệ thống hoặc hệ thống trường học và ngành công nghiệp cụ thể Bandli VLVH
4. Cộng hòa
trung cấp y tế hà nội

Ba Chacnya March 10 và 11, năm 2015: Mai 5, năm 2010, Luật 14 / NĐ-C số 49/2010 của chính phủ.
Nhưng khu vực tốt nhất Shalaa 5.DANG
 
Top