Tuyển Sinh Trung Cấp Y

kakasi92

Thành viên mới
Tham gia
14/4/2015
Bài viết
0
TUYỂN SINH THÔNG BÁO TRUNG CẤP
trung cấp y hà nội

"Sector Các bác sĩ điều dưỡng"

Theo các quy định đăng ký cung cấp chuyên nghiệp và Quyết định số cao 06/2006 / QĐ-BGDĐT 03 17 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 08/2007 / QĐ-BGD & ĐT ngày 06 tháng 5 04, 2007 và các văn bản hướng dẫn đăng ký chuyên nghiệp cao Bộ 2015cua Giáo dục và Đào tạo;
Theo quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, công bố kèm theo Quyết định số 42/2008 / QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo Thông báo số 91 / TB-BGDĐT ngày 03 03 2014 tại sổ đăng ký chỉ đăng ký trong năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Tuyển sinh đại học nhận thấy mức độ trung cấp chuyên nghiệp ASEAN vào năm 2015 như sau:
1. Ứng viên

Khán giả: Lớp 12 Toán học, Sinh học, Hóa học.
Thời gian đào tạo: 1,5 năm.
2. HỒ SƠ THI
trung cấp y

Mẫu đăng ký tuyển dụng cao đẳng, đại học (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính sách).
Cấp bằng Diploma chuyên nghiệp và học bạ (bản sao có chứng thực).
Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp trung học (hoặc tương đương) hoặc cao hơn.
Giấy cho các đối tượng ưu tiên và khu vực lựa chọn (nếu có).
04 ảnh 4cmx6cm cm, 02 phong bì dán tem (ghi rõ tên và địa chỉ liên hệ trên phong bì và sau khi hình ảnh).
3. Học sinh tiến chính sách

Được hỗ trợ 100% toàn bộ chi phí nghiên cứu thị trường cho vay theo quy định của nhà nước khi thừa nhận
Sinh viên sau khi tốt nghiệp trình độ chuyên nghiệp chính quy
Được xây dựng để kết nối hệ thống với hệ thống chính hoặc VLVH Cao đẳng, Đại học và các ngành công nghiệp chuyên ngành
4. THỜI GIAN THI
trung cấp y tế hà nội

Có ba bài kiểm tra trong tháng ba, 10 và 11, năm 2015: Theo Nghị định số 49/2010 / NĐ-CP ngày 14 tháng 2010 của Chính phủ 05.
 
Top